www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   C H O D O V - CENA Ď 2020Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov nominuje:

Nohejbalový klub Chodov, z.s. - Hráči tohoto klubu se domluvili na uspořádání finanční sbírky, na které se podíleli všichni členové. Dennímu centru Mateřídouška věnovali finanční obnos 10 000,-Kč. Rozhodli se věnovat i další finanční dar, část startovného a výtěžek z tomboly bude využito k nákupu hudebních nástrojů k muzikoterapii, která rozvíjí schopnosti našich klientů a zároveň vyvolává a udržuje jejich dobrou psychickou pohodu. Všem hráčům klubu za tento dar moc děkujeme.

Místní Kolegium "ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Mateřská škola Chodov, Ivana Šestáková, kolektiv MŠ U Koupaliště a MŠ Nerudova - Nemocnice Sokolov dětské oddělení, Fond Sidus "Vracíme úsměvy dětem“ - Před více jak deseti lety oslovila učitelka paní Alena Křivánková zaměstnankyně mateřské školy, aby uspořádaly sbírku plyšových hraček pro dětské oddělení Sokolovské nemocnice. Navíc navrhla, aby se zapojily také do finanční sbírky, která bude použita výlučně pro účely nákupu vybavení a zlepšení prostředí dětského oddělení. Každým rokem odevzdávají dva až tři pytle plyšáků pro děti. Zaměstnankyně mateřské školy přispívají pravidelně každý měsíc malou finanční částkou, která za celé roky přesáhla 34 000,-Kč. Na této MŠ probíhá zároveň ve spolupráci s rodiči veřejná sbírka pro Fond Sidus ,,Vracíme úsměvy dětem“. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Paní učitelka Křivánková přešla na Mateřskou školu v Nerudově ulici, také na tomto pracovišti oslovila a získala zdejší kolektiv pro sbírku plyšových hraček. Za tuto iniciativu a dlouhodobou starost o zajištění a každoroční předání darů dětskému oddělení Sokolovské nemocnice patří paní Aleně Křivánkové, kolektivu zaměstnankyň MŠ U Koupaliště a nyní také MŠ Nerudova velké poděkování.

Daniel Grigar, zakladatel a jednatel akce "Život ve vodě“ Chodov - Daniel Grigar vede svůj projekt "Život ve vodě“, který se koná letos již třetím rokem. Jeho posláním je propojit dvě sociální skupiny – mladé lidi, nejčetnější návštěvníky akce a seniory – prodejce, kteří mladým poskytují své letité zkušenosti a na oplátku si přivydělají. Daniel se prostřednictvím této akce snaží aktivně bojovat proti týrání zvířat (transport z dalekých zemí) a šířit osvětu o správném zacházení s našimi zvířecími přáteli. Tuto akci zorganizoval už jako student gymnázia v Chodově a to v prostorách školy, v dalším roce si pronajal společenský sál v Kulturním středisku, kde platí nemalý pronájem ze svého. Tato akce je v našem kraji ojedinělá, jezdí na ni lidé z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem i ze sousedního Německa. Trhy se konají pravidelně každou poslední sobotu v měsíci. Vyjádření prodejců z Akva-tera trhů: "Jsme vděčni především Chodovákům, kteří nás svou návštěvností na trzích podpořili ještě dříve, než se naše jméno začalo značně rozléhat po zbytku republiky.“ Daniel spolupracuje s projektem "Žijeme regionem“, patří mezi nejmladší ambasadory v Karlovarském kraji. Je zapojen do sdružení "Bludiště KV“, organizující a zajišťující řadu sociálních projektů (např. ,,Zpět do práce“) s cílem zvýšit lokální zaměstnanost. Angažuje se v projektech pro ochranu životního prostředí, zajímá se o eliminaci plastů apod. Ve volném čase si vyzkoušel roli dobrovolníka pro charitativní sbírky a v budoucnu by se chtěl stát pravidelným dárcem krve. Jeho motto zní: "Přes překážky ke hvězdám.“
Danielovi moc děkujeme za jeho dosavadní aktivity, jeho plány a vize slibují mnoho dobrého jak pro náš region, tak pro město samotné.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz