www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   J Á C H Y M O V - CENA Ď 2020Spolek přátel města Jáchymov nominuje:

Samuel Palán - Hudební festival „Šlikovka“ - Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování Samovi za jeho dlouholetou organizaci hudebního festivalu Šlikovka. Vše začalo malým hraním pro syny a jejich přátelé. Mini festival přerostl v krásný hudební festival v Jáchymově, který patří k NEJ ve městě a stalo se z toho místo vzájemného se potkávání lidí ve městě. Sam tak nepřímo přispívá k rozvoji naší místní komunity a je příkladem toho, co dokáže milující otec udělat pro své děti a že slovo NEJDE u nej nemá místa. Same moc a moc děkuji za tvou angažovanost a přeji plno dalších krásných ročníků festivalu Šlikovka.

Jaroslav Ochec - Historický význam města Jáchymov – pro současnou generaci - Spolek přátel města Jáchymov nominuje na cenu Ď pana Jaroslava Ochece, místního patriota, který svoji neúnavnou pílí pomohl nezapomenout staré důlní památky, vynálezy, např. mihadlo. Pan Ochec patří mezi Jáchymovské patrioty, kteří se snaží přiblížit širší veřejnosti zajímavosti z dávného hornictví. Jeho píle je podtržená řadou přednášek a mnoha články, které o historickém období pojednávají. A samozřejmě také publikační činnost. Děkujeme.

Lada Lapinová Baranek, Jáchymov nominuje:

SDH Jáchymov - Vyčištění a oprava stezky „Údolí mlýnků“ - Stezka „Údolí mlýnků“ patří k jedné z nejhezčích v Jáchymově. Je navštěvovaná lázeňskými pacienty, ale i turisty a místními. Údolí mlýnků má svou letitou historii. Každý rok naše město organizuje Otevírání mlýnků, na potoce se objeví nové mlýnky, starší se poopraví, a to vše v příjemné sousedské atmosféře. Bylo pro nás velmi smutné sledovat její stav, poškozený můstek přes potok, nálety na stezce, poškozené mlýnky, ale…. Díky našim hasičům, kteří stezku zčásti vyčistili, je stezka opět krásná a zve místní i návštěvníky k procházce. Ráda bych tímto poděkovala za jejich angažovanost ve volném čase a i další aktivity, které pořádají pro město, ale hlavně pro děti.

Miroslav Palfi - Jáchymov – brána Krušných hor - Tímto nominuji za jeho úžasnou práci k městu Jáchymov. Kdy neúnavně poukazuje na jeho historii, známé osobnosti na webu www.palfi.cz . Prolézá archivy ve volném čase, organizuje procházky po městě, pomáhá nezištně lidem. To vše ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Míro, děkuji, že jsi tu s námi a děkuji za tvoje angažmá v oblasti zpracovávání historie města. Všichni si vážíme tvé práce a děkujeme. Tvé webové stránky patří k jedněm nejlepším v rámci historie města Jáchymov, jeho přírodních krás, turistickým zajímavostí, děkujeme za ně.

Jaroslav Kulhavý, Jáchymov nominuje:

Věra Soukupová - Paní Věru navrhuji na cenu Ď za její aktivní působení v DPS. Před 5 lety se do Domu s pečovatelskou službou přistěhovala moje maminka. Její sousedkou se stala právě paní Věra, která mojí mamince ochotně pomáhala s přivyknutím na nové prostředí. Za tu dobu, co mám možnost paní Věru pozorovat, jsem zjistil, že to má v povaze. Je to taková dobrá duše místního DPS. Pokud je to možné, pomůže každému, kdo to potřebuje. Tu přinese nákup, jindy donese oběd nebo si jen tak popovídá. Ráda oběhne obyvatele DPS se vzkazem, organizuje sběr starého pečiva, zeleniny a ovoce pro srnky, které dojde také nakrmit. Je vždy usměvavá a přátelská a optimisticky naladěna. Nominuji ji právě za její lidskost.

Kolektiv žen zdravotního cvičení, Jáchymov nominuje:

Míla Hellerová - Cvičení pro ženy zralého věku - Přes 20 let ochotně předcvičuje v místní základní škole ženám ,,zralého" věku. Je vždy vesele naladěna a dovede svoji pohodu přenést i na nás. Na Mílu a její cvičení se každé úterý těší kolem 15 žen. I když je již v důchodu, věnuje se i nadále sportu, jezdí na lyžích a na kole.

Ing. Bronislav Grulich, Ostrov nominuje:

Emil Plaček - V Jáchymově vyrůstá od dětství, a navštěvoval zde i základní školu. Již jako malý kluk reprezentoval město Jáchymov ve sjezdovém lyžování a největší úspěch měl v Orlických Horách – Říčky. Dále byl v Jáchymově dlouholetým členem fotbalového oddílu, kde působil od dětí až po družstvo mužů v pozici brankáře. PO vojně nastoupil k SDH Jáchymov, kde se zapojil jako řidič do výjezdové jednotky a pracoval, vlastně pracuje s mládeží jako vedoucí a rozhodčí. Dvě volební období pracoval jako starosta SDH a poslední dvě volební období jako velitel jednotky Jáchymov. Jáchymovu pomáhal také v „akcích Z“ při budování hřiště na Panorámě, výstavbě a obnově požární zbrojnice, úpravě a modernizaci Jáchymovské sjezdovky v Havlíčkově ulice. Spolu s dobrovolnými hasiči pomáhal při vyřezávání Kaštanové aleje a náletových stromů v okolí hřbitova na kulturních akcích pořádaných městem.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz