www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   S O K O L O V - CENA Ď 2020



STŘÍPKY, zapsaný spolek - Domácí hospic Motýl, Sokolov nominuje:

Taťána Fousová - Zdravotní sestra Domácího hospice Motýl, který působí v celém okresu Sokolov - Paní Fousová je velkou oporou celého zdravotního týmu Domácího hospice Motýl. Její zkušenosti a praxe v nemocnici na MOJIP (multioborová JIP) jsou po zdravotní stránce neocenitelné. Při jednání s pacienty či pečujícími je vždy trpělivá, snaží se „laicky“ vysvětlit zdravotní stav nejen pacientovi, ale i pečujícím, jaký může mít nemoc umírajícího pacienta průběh, co vše může nastat za situace při péči o takového pacienta.
Umí pohotově jednat a reagovat na nenadálé situace, vždy si ví rady, jak dále postupovat. Neustále má na telefonu lékaře, kterému umí jasně a srozumitelně formulovat stav pacienta, u kterého se právě nachází. Je mi velkou oporou při zpracovávání zdravotnické dokumentace, oznamuje lékaři stav pacientů, předává mu zdravotní dokumentaci, kterou lékař vyplní a následně ji předává mě, ředitelce organizace, k založení.
Jsem velice ráda, že mohu paní Taťánu nominovat na Cenu Ď, protože je mi vždy nápomocná, v případě nenadálého „výjezdu“ k pacientovi do rodiny, obratně reaguje, i přesto, že má 10ti letou dceru, má manžela, dům se zahradou, hlavní práci v nemocnici. Naše společné výjezdy do rodin nejsou vždy veselé, zvláště, jedeme-li k úmrtí. Její realistické smýšlení a uvažování, letité zkušenosti, mě vždy „oprostí“ od bolesti umírání, zvláště u pacientů a pečujících, ve kterých se při dlouhodobé péči sblížíme, důvěřujeme si, jsme partnery. Za to všechno, co pro Domácí hospic Motýl paní Fousová dělá, ji ráda a upřímně nominuji na Cenu Ď.

Vladimír Číhal ml., Praha nominuje:

Domácí hospic Motýl, Sokolov - Na základě osobní zkušenosti před 3 lety, kdy naše rodina ztrácela svého drahého, vyjadřuji obdiv za nadstandardní ochotu, empatii, nasazení, lidskost a pomoc Domácího hospice Motýl, působícího na Sokolovsku.
Vzhledem k tomu, že ve své bohulibé činnosti stále pokračuje a všem, kteří chtějí umřít doma a těm, kteří s nimi na téhle cestě chtějí doma být, je stále Domácí hospic Motýl k dispozici + vzhledem k tomu, že zvládá zajišťovat svou činnost, což není snadné + dokáže být potřebným ku pomoci jen za symbolické náklady + umí trvale zajistit ve svém týmu mimořádné lidské bytosti, díky čemuž odcházení ze světa má důstojný průběh a je co nejpřirozenější = za to všechno upřímně nominuji Domácí hospic Motýl na cenu Ď a hlavně mu touto nominací skutečně upřímně za vše, co dělá a co umí děkuji.

Klub seniorů J. z Poděbrad 2046, Sokolov nominuje:

Tomáš Večerka - Pan Tomáš Večerka, jako vedoucí dětského divadelní- ho souboru „Lupínek“ v Březové, spolupracuje s naším Klubem seniorů J. Z Poděbrad v Sokolově už od r. 2016. Každým rokem zpestřují děti svým velmi pěkným vystoupením naše seniorská odpolední setkávání v klubu.
Divadelní představení s dětmi, které s velkým zápalem vede , se nám všem moc líbí a zvláště také oceňujeme jeho citlivý přístup ke starší generaci. Vede tak svým příkladem i své svěřence. Představení je vždy velmi pečlivě nastudováno. Nechybí ani vkusné a nápadité kulisy a převleky. Za jeho práci s dětmi a pro nás seniory mu patří velký dík.

HZS Karlovarského kraje, Sokolov nominuje:

Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR z.s. – oddíl KARATE - Oddíl SKP UNITOP SHODOKAN KARATE SOKOLOV vznikl na přelomu let 2004 a 2005. Hlavní náplní tréninků je sportovní karate. Závodníci se zde připravují na soutěže v karate, trénují sportovní formu zápasu (kumite) a souborná cvičení (kata). Trenéři oddílu se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži, se kterými mají i úspěchy na evropské a světové úrovni (mistři Evropy, mistři světa). Dětem se trenéři plně věnují i mimo tréninkový a závodní čas. Návštěvou tohoto oddílu si děti osvojují základní návyky slušného chování a úcty k ostatním.



  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz