www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P Í S K U   2 0 2 0


9. září 2020 se v Táboře v Klubu Divadla Oskara Nedbala konala „Místní cena Ď v Písku, která z důvodu organizačních změn (způsobených jarním nouzovým stavem v ČR a současnou obavou o další šíření nemoci covid-19) byla přeložena z jara na září, současně omezena počtem osob a zejména byla přidružena k pořádání ceny Ď v Jihočeském a Plzeňském kraji, což se vše událo najednou v Táboře.

cena Ď


cena Ď


Poděkování náleží hostitelskému městu Tábor za pohoštění, hostitelskému Divadlu Oskara Nedbala za prostor, členům Místního Kolegia ceny Ď v Písku (http://cena-d.cz/mestskekolegiumPisek2020.html), pořadatelce místní ceny Ď v Písku – paní Kateřině Tušilové (zdarma získala licenci pro pořádání „Místní ceny Ď v Písku pro rok 2020“) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitce Langerové. Upřímné poděkování si také zaslouží Nadační fond pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně řadu roků.

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly termíny přesunuty z jara na září a mnohá krajská kola byla sloučena v jednu akci), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


Za hostitele akce, tedy za historicky věhlasný Tábor, přivítal přítomné starosta Tábora Ing Štěpán Pavlík.

cena Ď


Všichni přítomní nominovaní a nominující byli představeni neformálním rozhovorem. Ti, kteří se účastnili akce po několikáté, vyprávěli o atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle, o tom, jak se také na krajské a místní kolo těší, jak bývá setkání s dalšími mecenáši a dobrodinci, či pořadateli kulturních a charitativních akcí srdečné a v dnešní době atmosférou výjimečné.

Místní cenu Ď v Písku 2020 na základě nominace Mgr. Bc. Pavla Koce, ředitele ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek získalo Divadlo Pod čarou obětavě vedené panem Miroslavem Pokorným, jehož na akci zastoupila dcera Kateřina Pokorná.

Text nominace zněl:
Divadlo Pod čarou - alternativní hudební a divadelní klub - Letos oslavuje 20 let na písecké kulturní scéně. Existuje jako zapsaný spolek od 25. ledna 2000. V prostorách bývalého kina Svět odpracovali jeho členové nespočetně hodin při opravách svépomocí, celý objekt města vlastní prací výrazně zhodnotili. Poskytují zázemí různým hudebním skupinám, souborům a pomáhají i mnohým školám, dalším neziskovkám a volnočasovým sdružením. Pořádají benefiční koncerty, výtěžek jde na charitu, dělají akce pro děti i širokou veřejnost. Pro mě je to parta nadšených lidí s obrovsky pestrou nabídkou a kvalitním zázemím pro aktivity mnohých dalších.

cena Ď


Cenu osobně předaly slečně Kateřině Pokorné (vlevo) ředitelka Divadla Oskara Nedbala Mgr. Linda Rybáková (vpravo), s pořadatelskou místní ceny Ď v Písku paní Kateřinou Tušilovou (mistr ČR v bojovém sportu Allkampf jitsu), které vzápětí od pořadatele projektu dostaly za letitou věrnou a vstřícnou spolupráci s cenou Ď dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévaly ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobené konve vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz