www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2020
Městské nominace 2020

Městská Kolegia 2020
  Místní kolegium v Blovicích
  Místní kolegium v Chodově
  Městské kolegium v Jáchymově
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově
  Městské kolegium v Novém Boru
  Městské kolegium v Ostrově
  Místní kolegium v Pardubicích
  Místní kolegium v Písku
  Místní kolegium v Plzni
  Městské kolegium v Sokolově
  Místní kolegium v Ústí nad Labem
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   P Í S K U   2 0 2 0


Kolegium Kateřina Tušilová
mistr ČR v Alkampf Jitsu, organizátorka místního kola ceny Ď

Kolegium Mgr. Lenka Termannová
vedoucí Výtvarného oboru ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku

Kolegium Mgr. Bc. Pavel Koc
ředitel, Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek

Kolegium Adéla Tušilová
reprezentantka píseckého sportu Alkampf Jitsu (juniorka)  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz