www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2020
Městské nominace 2020

Městská Kolegia 2020
  Místní kolegium v Blovicích
  Místní kolegium v Chodově
  Městské kolegium v Jáchymově
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově
  Městské kolegium v Novém Boru
  Městské kolegium v Ostrově
  Místní kolegium v Pardubicích
  Místní kolegium v Písku
  Místní kolegium v Plzni
  Městské kolegium v Sokolově
  Místní kolegium v Ústí nad Labem
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   B L O V I C Í C H   2 0 2 0


Kolegium Mgr. Marcela Šustrová
ředitelka Gymnázia BloviceKolegium PaedDr. Milena Durasová
pedagog Gymnázia BloviceKolegium Jan Poduška
starosta Blovic
Kolegium Jakub Čížek
student Gymnázia Blovice
Kolegium MUDr. Jaroslava Koutská
důchodkyně
Kolegium Piotr Marek
kněz, Římskokatolická farnost Blovice
Kolegium Zdeněk Sviták
důchodce

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz