www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   J Á CH Y M O V Ě   2 0 2 0


cena Ď


8. března 2020 se v Jáchymově (Karlovarský kraj) v Muzeu Královská mincovna Jáhymov konala „městská cena Ď v Ostrově 2020“ za pořadatelství Nadace st. Joachim (licenci pro rok 2020 poskytl zdarma pořadatel projektu), za generálního partnerství společnosti LaNova Constulting s.r.o., za morální podpory Římskokatolické farnosti v Ostrově, sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny) a členů městského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiummestskeJachymov2020.html).

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo v Ostrově celkem přihlášeno 7 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomJachymov2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín 4. června 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (finále a krajská kola organizuje pořadatel projektu), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána městská kola.

Při 20. ročníku ceny Ď se v Jáchymově městské kolo ceny Ď uskutečnilo sice teprve prvním rokem, ale hned tak samozřejmě, jako by tu cena Ď dávno byla doma. To zapříčinila srdečnost s nadšením všech z pořadatelské Nadace st. Joachim (náleží ji poděkování za organizování této akce). Úvodní lidské slovo spatra pronesli emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský (na snímku pod odstavcem vpravo), zástupce Nadace st. Joachim Ing. Josef Železný (uprostřed) a paní Lada Baranek Lapinova (také na snímku pod odstavcem). Společně zde reprezentovali současně část městského Kolegia.

cena Ď


Každý nominovaný na městskou cenu Ď obdržel pamětní nominační list a dárek, což není v rámci projektu povinné, ale městské Kolegium rádo na své náklady tuto radost nominovaným zajistilo. V okamžicích předávání pamětních listů vznikla příležitost každého nominovaného představit, jako například viz snímek pod odstavcem - pan Miroslav Palfi se svěřil, že o historii Jáchymova začal psát ve škole při slohové práci a tak ho to chytlo, že podnes vlastně neskončil (za práci nejen o historii města byl nominován).

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Městkou cenu Ď v Jáchymově 2020 na základě nominace Spolku přátel města Jáchymov z rukou členů městského Kolegia (viz foto níže zleva: Mons. František Radkovský, P.Mgr. Marek Bonevantura Hric, Mgr. Petr Fiala, paní Katrin Pešková, Mgr. Ladislava Kulhavá) převzal pan Samuel Palán, který pro svou vrozenou skromnost neměl slov, ale přece jen nakonec v tomto duchu řekl, že: „Dostal jsem pozvánku, ale nečetl ji. Raději ne, až mne přiměla žena. Bál jsem se, že půjde o něco takového…, ale já to proto nedělal, abych byl oceněn…“

cena Ď


cena Ď


Text nominace zněl:
Samuel Palán - Hudební festival „Šlikovka“ - Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování Samovi za jeho dlouholetou organizaci hudebního festivalu Šlikovka. Vše začalo malým hraním pro syny a jejich přátelé. Mini festival přerostl v krásný hudební festival v Jáchymově, který patří k NEJ ve městě a stalo se z toho místo vzájemného se potkávání lidí ve městě. Sam tak nepřímo přispívá k rozvoji naší místní komunity a je příkladem toho, co dokáže milující otec udělat pro své děti a že slovo NEJDE u nej nemá místa. Same moc a moc děkuji za tvou angažovanost a přeji plno dalších krásných ročníků festivalu Šlikovka.

cena Ď


Společný snímek nominovaných a podporovatelů ceny Ď dokresluje náramnou náladu celé akce, jíž doplnil dárek všem od pořadatele akce - Nadace st. Joachim, v podobě vystoupení Jean de Carro, který má k Jáchymovu blízko citově a také aktivně prostřednictvím sportu.

Letošní fanfáru ceny Ď zazpívanou aktéry městské ceny Ď v Jáchymově můžete vidět na FB zde:

https://www.facebook.com/2076820282434424/videos/648744425891050/

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz