www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P L Z N I   2 0 2 0


9. září 2020 se v Táboře v Klubu Divadla Oskara Nedbala konala „Místní cena Ď v Plzni, která z důvodu organizačních změn (způsobených jarním nouzovým stavem v ČR a současnou obavou o další šíření nemoci covid-19) byla přeložena z jara na září, současně omezena počtem osob a zejména byla přidružena k pořádání ceny Ď v Plzeňském a Jihočeském kraji, což se vše událo najednou v Táboře.

cena Ď


cena Ď


Poděkování náleží hostitelskému městu Tábor za pohoštění, hostitelskému Divadlu Oskara Nedbala za prostor, členům Místního Kolegia ceny Ď v Blovicích (http://cena-d.cz/mestskekolegiumPlzen2020.html), pořadateli místní ceny Ď v Blovicích – Gymnáziu Blovice (zdarma získalo licenci pro pořádání „Místní ceny Ď v Blovicích pro rok 2020“) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitce Langerové. Upřímné poděkování si také zaslouží Nadační fond pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně řadu roků.

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly termíny přesunuty z jara na září a mnohá krajská kola byla sloučena v jednu akci), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


Za hostitele akce, tedy za historicky věhlasný Tábor, přivítal přítomné starosta Tábora Ing Štěpán Pavlík.

cena Ď


Všichni přítomní nominovaní a nominující byli představeni neformálním rozhovorem. Ti, kteří se účastnili akce po několikáté, vyprávěli o atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle, o tom, jak se také na krajské a místní kolo těší, jak bývá setkání s dalšími mecenáši a dobrodinci, či pořadateli kulturních a charitativních akcí srdečné a v dnešní době atmosférou výjimečné.

Místní cenu Ď v Plzni 2020 na základě nominace Městské charity Plzeň získala Mgr. Jaroslava Mossoczyová.

Text nominace zněl:
Paní Jaroslava začala svojí spolupráci s vozíčkáři v Plzni o sametové revoluci v roce 1989, kdy volali do Občanského fóra s prosbou, aby jim někdo zprostředkoval, co se děje. A tak je na popud dcery začala obcházet. Zjišťovala přitom jejich problémy, potřeby a začala uvažovat o pomoci. Spojila se s Městskou charitou Plzeň pí Srbovou a jako druhé město v republice už v roce 1997 začala fungovat jako další středisko MCHP osobní asistence pro ZTP v bezbariérovém domě v Kaznějovské ulici i v terénu. Jako koordinátorka tohoto projektu pracovala zprvu zcela dobrovolně, po přijetí zákona o sociálních službách pak za minimální odměnu. Stále je však registrovaný dobrovolník přes TOTEM a do současné doby – ač jí bude v dubnu 80 let, stále dobrovolnickou činnost pro tento projekt vykonává. Vděčí jí za mnohé i organizace Vozíčkáři Plzeňska, kde byla dlouholetou místopředsedkyní a kteří úzce s charitou v tomto projektu spolupracovali. Všechny zkušenosti z této práce zúročila v posledním roce života svého manžela, který skončil na vozíku. Předává stále optimismus a vděčnost za to, že je relativně zdravá a její činnost je smysluplná.

cena Ď


Cenu osobně vyhlásily ředitelka Divadla Oskara Nedbala Mgr. Linda Rybáková, s ředitelkou Gymnázia Blovice Mgr. Marcelou Šustrovou (na snímku vlevo), které vzápětí od pořadatele projektu dostaly za letitou věrnou a vstřícnou spolupráci s cenou Ď dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévaly ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobené konve vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz