www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   M Ě S T A   S O K O L O V A  2 0 2 0


cena Ď


12. března 2020 se v Sokolově (Karlovarský kraj) v obřadní síni na Zámku Sokolov konala „městská cena Ď města Sokolova 2020“ za generálního partnerství města Sokolova, za srdečné lidské záštity paní starostky Renaty Oulehlové, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů městského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiummestskeSokolov2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové.

cena Ď


Pro rok 2020 byly v Sokolově celkem přihlášeny 4 nominace (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomSokolov2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín 4. června 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR budou jejich termíny posouvány), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána městská kola.

Při 20. ročníku ceny Ď se v Sokolově městské kolo ceny Ď uskutečnilo teprve prvním rokem, ale tato akce proběhla s nesmírným lidským citem a vnímáním všech přítomných.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Městská cena Ď se předávala společně s „cenou Ď v Karlovarském kraji 2020“ a to současně s prezentováním výsledků městských cen Ď v Ostrově a Jáchymově a s předáním „místní ceny Ď v Chodově 2020“. Všichni nominovaní jak z celého Karlovarského kraje, tak ze jmenovaných měst, byli představeni krátkým rozhovorem. Jejich příběhy zaujaly, že bylo ticho, že by spadlý špendlík slyšet bylo…

cena Ď


Městkou cenu Ď města Sokolova 2020 na základě nominace Vladimíra Číhala ml. měl získat Domácí hospic Motýl…, který zde byl zastoupen paní Kateřinou Trnkovou (vlevo na snímku nad odstavcem), avšak vzhledem k tragické události z rána téhož dne, kdy náhle zesnul patriot Sokolovska a velký mecenáš mnohých charitativních a dalších projektů pan František Štěpánek, jenž patřil mezi hlavní finanční a morální podporovatele také hospice Motýl (hlavně mu zásadně pomohl v jeho začátcích), se paní Trnková přímo během předávání městské ceny Ď města Sokolov dohodla s městským Kolegiem zastoupeným starostkou paní Renatou Oulehlovou (na fotografii vpravo) a ředitelem Sokolovského muzea Ing. Michalem Rundem (také viz snímek nad odstavcem), že toto ocenění si hospic neponechá a oceněným bude in memoriam pan Štěpánek. Tato nečekaná smutná událost byla všemi zúčastněnými akceptována a paní starostka slíbila, že po nějakém čase, až bude rodina pana Štěpánka schopna reagovat, až uplyne dostatečný smutečný časový odstup, osobně „městskou cenu Ď města Sokolova 2020“ rodině pana Štěpánka předá.

Text autentické nominace vzniklé přímo během akce tedy zní:
Na základě tragické události v den konání městské ceny Ď v Sokolově, kdy tuto cenu Ď měl získat Domácí hospic Motýl, se vzhledem k úmrtí velkého patriota Sokolovska a mecenáše mnohých charitativních a dalších projektů ve shodný den s konáním akce, rozhodl hospic tuto cenu nepřijmout a dohodnout se na místě s Kolegiem o tom, že tato cena bude in memoriam náležet Inženýru Františku Štěpánkovi, který mimo jiné pomáhal finančně i morálně i tomuto hospici a to zejména v jeho složitém období vzniku, kdy pomoc pana Štěpánka nebyla jen přátelská, s osobním zájmem o význam a smysl Domácího hospice Motýl, ale i finanční a to nejen prostřednictvím firmy, kterou řídil, ale i ze svých osobních zdrojů. Pro hospic navždy zůstává neopakovatelným chlapem, který umí nabídnout pomoc, dodržet slovo a dál se ptát, jak může být oporou.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Aktéři městské ceny Ď, jakožto související krajské ceny Ď, byli požádáni, aby se podepsali do nádherně připravené kroniky města.

Výsledky „místní ceny Ď v Chodově 2020“ a „ceny Ď v Karlovarském kraji 2020“ které byly na této akci také předány, najdete v těchto článcích:
http://cena-d.cz/mestoChodov2020hotovo.html
http://cena-d.cz/2020karlovarskykrajhotovo.html

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz