www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Jáchymově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Písku
   - místsní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Sokolově
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2020
Městská Kolegia 2020

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P A R D U B I C Í C H   2 0 2 0


3. září 2020 se v Jihlavě v Gotickém sále historické radnice konala „Místní cena Ď v Pardubicích 2020“, která z důvodu organizačních změn (způsobených jarním nouzovým stavem v ČR a současnou obavou o další šíření nemoci covid-19) byla přeložena z jara na září, současně omezena počtem osob a zejména byla přidružena k pořádání ceny Ď v Pardubickém kraji, v kraji Vysočina a v dalších sousedních krajích, což se vše událo najednou v Jihlavě.

cena Ď


Poděkování náleží hostitelskému městu Jihlava za poskytnutý prostor a pohoštění, členům Místního Kolegia ceny Ď v Pardubicích (http://cena-d.cz/mestskekolegiumPardubice2020.html), pořadateli místní ceny Ď v Pardubicích Střední odborné škole EDUCA (zdarma získala licenci pro pořádání Místní ceny Ď v Pardubicích pro rok 2020) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitce Langerové. Upřímné poděkování si také zaslouží Nadační fond pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně řadu roků.

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


V Jihlavě jsme opět, jako každý rok, zažili slunečné počasí, které tak nějak k okamžikům ceny Ď zde patří (nevím, jak je to možné, ale vždy do prostor historické radnice praží sluníčko, když se předávají ceny Ď…). Mimo to by ale stejně všechny hřálo u srdce srdečné setkání mecenášů a dobrodinců, také letos upřímné a neformální, nikdo zde nebyl navíc, každý sem zapadl, emoce byly skutečné.

Za hostitele akce, tedy za krásné město Jihlava, přivítal přítomné a krajské ceny Ď předal náměstek primátorky Jihlavy pan magistr Petr Ryška.

Místní cenu Ď v Pardubicích 2020 na základě nominace Místního Kolegia ceny Ď v Pardubicích a Střední odborné školy EDUCA získalo centrum hiporehabilitace APOLENKA Spojil. Bohužel se pro okolnosti změn projektu (covid-19) nemohli ocenění dostavit a cena tak bude předána dodatečně.

Text nominace zněl:
APOLENKA Spojil - centrum hiporehabilitace - Kdo najde cestu ke koním, najde cestu k lidem… - Pomoc druhým, pomoc zdravotně postiženým pomocí hiporehabilitace. Poskytují terapie, sociální služby, environmentální výuku a dobrovolnictví.

cena Ď


Aktéři ceny Ď byli požádáni, aby se nechali společně vyfotit a aby zazpíval společně fanfáru ceny Ď 2020, kterou zopakují na finále 10. října na Nové scéně ND v Praze.

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz