www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   J I H O M O R A V S K É M  K R A J I   2 0 2 0


3. září 2020 se v Jihlavě v Gotickém sále historické radnice konala „cena Ď v Jihomoravském kraji 2020“, která z důvodu organizačních změn (způsobených jarním nouzovým stavem v ČR a současnou obavou o další šíření nemoci covid-19) byla přeložena z jara na září, současně omezena počtem osob (především se účastnili krajští vítězové) a zejména byla přidružena k pořádání „ceny Ď v kraji Vysočina“ a dalších krajských cen sousedních krajů.

cena Ď


Poděkování náleží hostitelskému městu Jihlava za poskytnutý prostor a pohoštění, sklárně ArtCristal Bohemia (nezištný výrobce křišťálových cen), členům krajského Kolegia (http://cena-d.cz/kolegiumkrajske2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitce Langerové. Upřímné poděkování si také zaslouží Nadační fond pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně řadu roků. Děkujeme také všem, kteří přihlásili své nominace, pročež projekt už dvacet let spontánně existuje. Přehled krajských nominací pro rok 2020 najdete zde: http://cena-d.cz/krajskenominace.html

cena Ď


Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

V Jihlavě jsme opět, jako každý rok, zažili slunečné počasí, které tak nějak k okamžikům ceny Ď zde patří (nevím, jak je to možné, ale vždy do prostor historické radnice praží sluníčko, když se předávají ceny Ď…). Mimo to by ale stejně všechny hřálo u srdce srdečné setkání mecenášů a dobrodinců, také letos upřímné a neformální, nikdo zde nebyl navíc, každý sem zapadl, emoce byly skutečné.

Za hostitele akce, tedy za krásné město Jihlava, přivítal přítomné a krajské ceny Ď předal náměstek primátorky Jihlavy pan magistr Petr Ryška.

Cenu Ď v Jihomoravském kraji 2020 na základě nominace Domova pro seniory Jevišovice byla určena pro paní Zdenku Komůrkovou, ta se však nakonec akce nemohla z osobních důvodů zúčastnit (proto není foto z předání ceny). Její jméno, avšak zaznělo, potlesk všech přítomných jako poděkování za její počiny zazněl také. Cenu osobně předáme před finálovou ceremonií v Praze dne 10.10.2020 nebo zašleme na žádost poštou.

Text nominace zněl:
Domov pro seniory Jevišovice, p.o. dlouhodobě spolupracuje s paní Zdenkou Komůrkovou, knihovnicí z Městské knihovny Jevišovice, která pravidelně pořádá pro seniory Domova besedy zaměřené především na lokální historii, či besedy k různým svátkům a výročím a zajišťuje pro naše uživatele např. cestopisné přednášky apod. Dále ještě dochází paní Komůrková na organizované oslavy narozenin uživatelů Domova pro seniory, kde recituje básně, vždy vhodně vybrané k danému měsíci. Paní Komůrková také zásobuje uživatele Domova různými knihami na přání, dovolujeme si říci, že dělá svým čtenářům nadstandardní nabídku služeb. Též dlouhodobě usiluje o vydávání knih s většími písmeny nejen pro seniory, ale i pro ostatní čtenáře, kteří preferují texty s většími písmeny. Paní Komůrková spolupracuje též s naším Domovem na přípravách oslavy Dne seniorů, kde vystupují i žáci ze ZŠ Jevišovice.
Knihovnice absolvovala na FF MU kurz Učící knihovník, díky kterému může zařadit do besed i další prvky, jako např. téma informační gramotnost. Knihovna pořádá také besedy pro žáky jiných škol, kteří mají tyto besedy spojené s vlastivědným a dějepisným výletem do Jevišovic. Velmi intenzivně spolupracuje i s místní MŠ a ZŠ. Pořádá tematické besedy, navazující na právě probírané učivo, a to nejen z literatury, ale i z dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Besedy jsou vždy interaktivní. Aktuálně se zabývá myšlenkami na příměstský čtenářský tábor, klub přátel stolních her či vydávání časopisu, kdy by redaktory byly děti z místní ZŠ. Paní Zdenka Komůrková stále hledá nové, mnohdy netradiční cesty k tomu, aby si získala nové čtenáře, udržela stávající, a aby se vůbec všichni zapojili do čtení. I proto spolupracuje např. s hokejovým klubem HC Orli Znojmo. Sportovci dětem přibližují svůj vztah k četbě, inspirují je svou cílevědomostí. Děti zjišťují, že i sportovci musí být vzdělaní, že musí být zdatní v jazycích, aby v dnešním vrcholovém sportu mohli uspět. Za tuto aktivitu byla knihovna Jevišovice oceněna 3. místem v celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2018. Soutěže se účastnilo celkem 100 knihoven z celé České republiky.
V roce 2019 získala knihovna Jevišovice 1. místo v této celorepublikové soutěži Knihovna jinak 2019.
Městská knihovna Jevišovice spolupracuje s Nemocnicí Znojmo. Zastřešuje Knižní pohotovost, což je vlastně obdoba Knihy do vlaku. Tato služba je ve znojemské nemocnici velmi vyhledávaná. Jedná se o bezplatné půjčování knih a časopisů na místech, která jsou frekventovaná a kde současně lidé tráví delší dobu. Knihovna se také podílela na sbírce knih pro dětské oddělení znojemské nemocnice.
Paní Komůrková realizovala projekt Čtení bez hranic. Jednalo se o aktivitu, jejímž cílem bylo jednak sdílení čtenářských zkušeností mezi studenty různých zemí a také využívání a rozšiřování jazykových znalostí. Vzniklo to díky zjištění, že české děti nerozumí slovenštině a naopak. Na sociální síti Facebook vznikla skupina, kde mohou studenti diskutovat o literatuře, povinné četbě a aktivitách spojených s literaturou. Do budoucna by jej chtěli rozšířit o angličtinu a němčinu.
Nejenom, že si paní Komůrková získává stále nové čtenáře, ale za dobu její působnosti se podařilo knihovnu zvětšit o studovnu s čítárnou, navýšit počet PC s připojením k internetu, pořídit čtečky e-knih, zprovoznit on-line katalog, rozšířit prezentaci knihovny o facebookové stránky, neustále si rozšiřuje své vzdělání a spolupracuje se spoustou knihoven. Realizovala knižní bazar a stále přijímá od dárců knihy k doplňování fondu či k doplňování Knižní pohotovosti.
Knihovnice též doručuje knihy imobilním čtenářům, či těm, kteří, z důvodu nemoci nebo časové tísně, nemohou přijít osobně do knihovny. Knihy doručuje nejen po Jevišovicích, ale i do okolních obcích. Spolupracuje s maminkami na rodičovské dovolené, pro které založila sdružení maminek nazvané Jevišováček.
Paní Komůrková spolupracuje i s ostatními spolky, jako např. s jevišovickým fotbalem či s mladými hasiči.
Spolupracuje také se spolkem žen – seniorek v nedalekých Střelicích a domluvila spolupráci tohoto spolku s podobným spolkem z Hlubokých Mašůvek.
Pořádá přednášky, besedy, workshopy, vzdělávací lekce a další akce nejen pro čtenáře knihovny, ale i ostatní občany z Jevišovic a okolí. V současné době zde probíhají pro všechny zájemce zdarma kurzy anglického jazyka a je možnost zde absolvovat výuku autoškoly. Paní Komůrková připravuje tiskové zprávy k některým akcím, pořádaným městem Jevišovice, zajišťuje výstavy do Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích a ve volných chvílích chodí do expozice Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích také provázet.
Je kontaktní osobou v komunikaci pro praxi studentů oboru Cestovní ruch pro absolvování praxe.
Spravuje webové a facebookové stránky Jevišovice – historie a zážitky. Je také amatérskou fotografkou. Nejraději fotí Jevišovice a jejich okolí a fotografie umísťuje právě na zmíněný web a facebook. Zviditelňuje tak krásy městečka Jevišovice.
Dále spolupracuje s aktivitou Znojemsko na dřeň, která se zaměřuje na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. V knihovně je sběrné místo pro konkrétní akce. V rámci projektu „Sdílená zkušenost“ byla v knihovně na stáži učitelka ČJ a současně knihovnice ze SŠ ve Znojmě.
Dále je paní Zdenka Komůrková spolupořadatelkou hudebního festivalu Jevišovický hlas, což je meziregionální přátelské setkávání pěveckých sborů.
Díky paní Komůrkové získala knihovna řadu ocenění:
-V roce 2014 od MZK za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života v obci.
-V roce 2015 v soutěži Městská knihovna roku v kategorii do 5.000 obyvatel za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity.
-V roce 2016 získala knihovnice Zdenka Komůrková ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje.
-V roce 2016 získala knihovnice také Poděkování z Městské knihovny Znojmo za vynikající práci v oblasti knihovnictví.
- V roce 2017 obdržela knihovna ocenění v soutěži Městská knihovna roku za obnovu interiéru knihovny.
-V roce 2018 se knihovna umístila na 3. místě v soutěži Knihovna jinak.
-V roce 2018 získala knihovna při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel.
- V roce 2019 se knihovna díky paní Komůrkové umístila na 1. místě v celorepublikové soutěži Knihovna jinak.
- V roce 2019 byla knihovna oceněna jako 1. v kategorii 1.001 – 3.000 obyvatel v soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje.
Zajímavostí především je to, že všechny tyto aktivity zajišťuje pouze 1 knihovnice – právě paní Zdenka Komůrková, která je navíc zaměstnaná v knihovně pouze na částečný úvazek. Většinu uvedených aktivit tedy realizuje ve svém volném čase.
Práce ji ale neskutečně baví a naplňuje. S oblibou říká, že nechodí do práce, ale do knihovny. Knihovna se díky paní Komůrkové stala místem přátelského setkávání nejen čtenářů, ale i ostatních obyvatel Jevišovic a okolí i všech generací.
A jak sama paní Zdenka Komůrková říká, nejvíce ji těší, že se z jejich přátel stávají čtenáři a ze čtenářů přátelé, PROTO JÍ PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A CENA Ď. My si její práce velice vážíme, zvláště při její každodenní vytíženosti, a přesto si najde ještě čas zavítat k nám do Domova pro seniory Jevišovice a procítěně předčítat seniorům. Využíváme této příležitosti k poděkování a ocenění její práce. Dovolujeme si říci, že se z knihovnice stala velká osobnost, která se významně podílí na dalším rozvoji všech občanů v okolí.

cena Ď


Aktéři ceny Ď byli požádáni, aby se nechali společně vyfotit a aby zazpíval společně fanfáru ceny Ď 2020, kterou zopakují na finále 10. října na Nové scéně ND v Praze.

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz