www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  K R A J I   VYSOČINA   2 0 2 0


3. září 2020 se v Jihlavě v Gotickém sále historické radnice konala „cena Ď v kraji Vysočina 2020“ a to pod záštitou primátorky Jihlavy paní Karolíny Koubové a za hostitelství města Jihlavy, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumkrajvysocina2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


Pro rok 2020 bylo v kraji Vysočina celkem přihlášeno 25 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomkrajvysocina2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


Cena Ď v kraji Vysočina se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) konala současně za předání dalších krajských cen ze sousedních krajů. Všichni přítomní nominovaní a nominující byli představeni krátkým neformálním rozhovorem. Jedna z přítomných účastnic akce nahlas sdělila všem, že se projektu účastní prvně, ale je neuvěřitelně nadšena z upřímné atmosféry. V tomto smyslu jsme si setkání mecenášů a dobrodinců v Jihlavě, věřím, užili snad všichni.

Za hostitele akce, tedy za krásné město Jihlava, které už řadu let poskytuje zdarma prostor a pohoštění mecenášům, přivítal přítomné a krajské ceny Ď předal náměstek primátorky Jihlavy pan magistr Petr Ryška.

cena Ď


Cenu Ď v kraji Vysočina 2020 na základě nominace Dětského domova Jemnice a Dětského domova Náměšť nad Oslavou získal pan Tomáš Slavata a jeho hromová parta. Ten poděkoval, řekl, že pomáhat je samozřejmé, že by nejvíc ale měli pomáhat politici…, ale naštěstí je moc úžasných lidí, kteří to také zvládnou. Pak dodal, že cenu předává Dětskému domovu Jemnice, protože jeho pracovníci si ji zaslouží víc, než on.

Text nominace zněl:
Velké poděkování patří panu Tomáši Slavatovi a jeho „Hromové partě“, který nás od začátku pandemie zásobovali dezinfekcí. A to nejen nás, ale i všechny dětské domovy i jiné organizace po celé republice. Pan Slavata k tomu nepotřeboval velkou nadaci ani vyhlašovat velké sbírky, ale dokázal společně spojit své přátelé z řad sportovců a jejich peníze, možnosti a priority směřovat jedním cílem – pomoci druhým. To nejkrásnější na tom všem je, že to je pouze o lidech a přátelích, kteří do toho s ním šli. Tisíce kilometrů za volantem, tisíce litru dezinfekcí a spousty osobního času. Své závozy antibakteriálních gelů z Manufaktury ještě vylepšoval několika dalšími drobnostmi a radostmi na přilepšenou pro děti i vychovatele (energetickými nápoji Atomic pro vychovatele, bonbóny Skittles, zdravými lahvemi, společenskými hrami, sportovními potřebami pro děti), abychom celou situaci lépe zvládali. Jste skutečně úžasný člověk a velmi si Vaší náklonosti k dětským domovům vážíme a věřte, že nejen my. Každý z nás je pro někoho andělem. Vy jste ten anděl, pro nás. Ten, který pomáhá i druhým udělat ten správný krok, ten který motivuje ostatní v důležitých životních rozhodnutích, ten který se objeví vždy v tu správou chvíli. Pana Slavato a Hromová parto, mnohokrát děkujeme!!!!
Dětský domov Jemnice.

cena Ď


Aktéři ceny Ď byli požádáni, aby se nechali společně vyfotit a aby zazpíval společně fanfáru ceny Ď 2020, kterou zopakují na finále 10. října na Nové scéně ND v Praze.

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz