www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   L I B E R E C K É M    K R A J I   2 0 2 0


17. září 2020 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď v Libereckém kraji 2020“ za podpory generálního partnera akce města Nový Bor, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumlibereckykraj2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo na krajskou cenu Ď v Libereckém kraji celkem přihlášeno 15 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomkrajliberecky2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


cena Ď


Cena Ď v Libereckém kraji se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) konala současně za předání ceny Ď v Ústeckém kraji (s příslušnými místními koly) v náhradním termínu a s ohledem na situaci v ČR se sníženým počtem účastníků. Setkání mecenášů a dobrodinců zahájil starosta města Nový Bor Mgr. Jaromír Dvořák. Velmi komorní atmosféru kořenilo ticho naslouchajících, kteří byli svědky milého a důstojného udělení cen.

cena Ď


„Cenu Ď v Libereckém kraji 2020“ na základě nominace občanského sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec získala paní Helena Linková. Cenu osobně předli zástupci krajských Kolegií (zleva): Ing. Mgr. Michal Šidák – ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, Ing. Jan Punčochář – ředitel televize RTM+, Mgr. Jaromír Dvořák – starosta města Nový Bor.

Text nominace zněl:
Paní Helence je 67 let. Celý život pracovala s mládeží. Vychovala s manželem 3 dcery. Pečovala o svou maminku. Její síla a ochota dělat něco pro druhé je neutuchající. Nejen že, je členkou Přátel přírody ČR, kde od roku 1999 začala pomáhat na dětských akcích, s německými partnery Trojmezí Hartau - Žitava na akcích poznávání tradic sousedů.
Doprovázela studenty na mezinárodních setkáních. Ráda pomáhá jako dobrovolník na cyklistických a lyžařských závodech.
Paní Helena je od roku 2009 dobrovolnicí v o.s. D.R.A.K. z.s., kde nám tlumočí a doprovází nás v německém jazyce v rámci mezinárodních projektů. Heleno děkujeme Ti! Díky Tobě jsme se stali zahraničními partnery a máme možnost získat mnoho informací. Spolupracujeme a přinášíme si inovace do naší práce s dětmi, rodinami, mládeží, seniory a osobami se zdravotním postižením. Tobě patří naše poděkování.

Následně převzali tři přítomní zástupci krajských Kolegií, kteří se současně nezištně podílejí řadu roků na organizaci krajských kol - dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévali ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobenou konev vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, těšíme se na finále 10. října 2020 na Nové scéně ND v Praze. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz