www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   P A R D U B I C K É M  K R A J I   2 0 2 0


3. září 2020 se v Jihlavě v Gotickém sále historické radnice konala „cena Ď v Pardubickém kraji 2020“, která z důvodu organizačních změn (způsobených jarním nouzovým stavem v ČR a současnou obavou o další šíření nemoci covid-19) byla přeložena z jara na září, současně omezena počtem osob (především se účastnili krajští vítězové) a zejména byla přidružena k pořádání „ceny Ď v kraji Vysočina“ a dalších krajských cen sousedních krajů.

cena Ď


Poděkování náleží hostitelskému městu Jihlava za poskytnutý prostor a pohoštění, sklárně ArtCristal Bohemia (nezištný výrobce křišťálových cen), členům krajského Kolegia (http://cena-d.cz/kolegiumkrajske2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitce Langerové. Upřímné poděkování si také zaslouží Nadační fond pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně řadu roků. Děkujeme také všem, kteří přihlásili své nominace, pročež projekt už dvacet let spontánně existuje. Přehled krajských nominací pro rok 2020 najdete zde: http://cena-d.cz/krajskenominace.html

cena Ď


Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

V Jihlavě jsme opět, jako každý rok, zažili slunečné počasí, které tak nějak k okamžikům ceny Ď zde patří (nevím, jak je to možné, ale vždy do prostor historické radnice praží sluníčko, když se předávají ceny Ď…). Mimo to by ale stejně všechny hřálo u srdce srdečné setkání mecenášů a dobrodinců, také letos upřímné a neformální, nikdo zde nebyl navíc, každý sem zapadl, emoce byly skutečné.

Za hostitele akce, tedy za krásné město Jihlava, přivítal přítomné a krajské ceny Ď předal náměstek primátorky Jihlavy pan magistr Petr Ryška.

cena Ď


Cenu Ď v Pardubickém kraji 2020 na základě nominace Speciální základní školy Králíky převzala Městská knihovna Králíky.

Text nominace zněl:
Spolupráce naší školy a Městské knihovny Králíky odstartovala téměř před 20 lety. Začala dopoledními občasnými návštěvami našich žáků v knihovně, které přešly v pravidelné měsíční návštěvy. V rámci návštěv žáci zpracovávají úkoly, které pro ně ve spolupráci s knihovnicemi chystají učitelé českého jazyka. Žáci se tak učí vyhledávat informace v encyklopediích k právě probíranému učivu v naukových předmětech, seznamují se s literaturou určenou dětem. Pravidelně si půjčují knížky domů, a to bez jakéhokoliv poplatku a na neomezenou dobu – je brán zřetel na to, že přečtení knihy našim žákům trvá trochu déle. Do čtenářských koutků naší školy pravidelně věnují vyřazené časopisy. Těmito činnostmi nám pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost našich žáků. Naopak náš časopis Školní bravíčko, ve kterém prezentujeme aktivity našich žáků, akce školy, zařazují do čítárny v dětském i dospělém oddělení. I díky tomu se veřejnost seznamuje s děním naší školy. Tato nastartovaná spolupráce se dále rozvíjela – knihovna nám poskytla prostory pro prezentaci výstupů našich projektů, které jsme zaměřovali na poznávání místního regionu. Obyvatelé Králík se tak seznámili se zajímavými historickými událostmi Králík, se starými fotografiemi, s přírodou Králicka, ale i s tím, že naši žáci jsou schopni realizovat projekty. Při prezentaci výstupů našich projektů jsou našimi pravidelnými hosty, kteří si vždy najdou čas a potěší nás svou návštěvou. Spolu s knihovnou jsme odstartovali komunitní plánování v Králíkách s projektem na přeměnu místa na park setkávání a relaxace, jehož se měly účastnit všechny školy a školská zařízení města, které měly mít pod patronátem své místo. Ač nám na projekt nebyly přiděleny peníze, význam to mělo velký – ukázali jsme, že na projektech může spolupracovat více subjektů, prohloubily se i naše vzájemné vztahy. Šli jsme do dalšího projektu – Čtení pomáhá, prostřednictvím něhož jsme pro našeho Míšu, který má DMO, je odkázán na pomoc druhého, je nepohyblivý, komunikuje pouze očima, získali od čtenářů speciálně upravený počítač, jehož prostřednictvím Míša komunikuje, učí se. Během naší dlouhé společné cestě přicházely pracovnice knihovny s nápady, jak našim žákům pomoci, jak ukázat ostatním, že i v této škole jsou žáci šikovní, zruční, že se mají čím pochlubit. Jedním z nich bylo vystavování výtvarných prací v prostorách knihovny, výzdoba prostor dětské čítárny výrobky našich žáků, výstavy žákovských prací. Knihovna nám nezištně poskytuje prostory čítárny, ve kterých pravidelně instalujeme výstavy s podzimní, vánoční, velikonoční tematikou. Knihovnice ochotně pouští návštěvníky i mimo otevírací dobu, aby se pokochali umem našich žáků. Vzhledem k tomu, že návštěvníci měli zájem o koupi výrobků, knihovnice přišly s nápadem, že nám budou výrobky prodávat a výtěžek nám předají – ten nám slouží na nákup nového materiálu, ze kterého můžeme tvořit nové výrobky, přispíváme dětem na aktivity, které pro ně pořádáme (se zaměřením na environmentální výchovu, na podporu zdravého životního stylu). Také nám poskytují zázemí při přípravě na prezentaci naší školy na vánočním jarmarku ve městě. Proč pracovnice knihovny nominujeme? Pro jejich lidskost, vstřícnost, ochotu pomáhat, dobrosrdečnost, pro jejich úsměv, který pro nás vždy vykouzlí, pro jejich nadšení, zapálení pro dobrou věc, pro jejich hřejivé srdíčko. Pomohly nám zviditelnit tehdy, když jsme byli neviditelní, přehlížení. Pomohly nám v boji s předsudky druhých vůči nám. Pomohly nám získat sebevědomí, sebedůvěru – i postižené děti mohou v něčem vyniknout. MOC DĚKUJEME.

cena Ď


Aktéři ceny Ď byli požádáni, aby se nechali společně vyfotit a aby zazpíval společně fanfáru ceny Ď 2020, kterou zopakují na finále 10. října na Nové scéně ND v Praze.

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz