www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V E   S T Ř E D O Č E S K É M    K R A J I   2 0 2 0


15. září 2020 se na Staré Praze v Galerii Vavrys konala „cena Ď ve Středočeském kraji 2020“ za podpory partnera akce - tiskárny SVS, spol. s r.o., za hostitelství malíře a autora loga ceny Ď pana Martina Vavryse, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumstredoceskykraj2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


Pro rok 2020 bylo na krajskou cenu Ď ve Středočeském kraji celkem přihlášeno 12 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomkrajstredocesky2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


Cena Ď ve Středočeském kraji se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) konala současně za předání ceny Ď v regionu hl. města Prahy v náhradním termínu a s ohledem na situaci v ČR se sníženým počtem účastníků. Setkání mecenášů a dobrodinců zahájil člen krajského Kolegia malíř Martin Vavrys neformální znělkou zahranou na pianino. Přes nízký počet hostů akce, vládla velmi přátelská a atmosféra, plná sounáležitosti, ale také humoru.

cena Ď


Cenu Ď ve Středočeském kraji 2020 na základě nominace Národního památkového ústavu, správy kláštera v Sázavě – získal spolek FAKT-UM a Ing, Klára Vavříková. Z rukou malíře Martina Vavryse a Mgr. Petry Řádkové z Národního památkového ústavu, cenu za spolek převzaly jeho zástupkyně.

Text nominace zněl:
Spolek FAKT-UM a Ing. Klára Vavříková - Spolek FAKT-UM a ing. Klára Vavříková každoročně od r. 2013 uspořádává v Sázavském klášteře bez nároku na odměnu v květnovém období tzv. Květinový den pro veřejnost, pestrý program zejména pro rodiny s dětmi. Jeho součástí je i jarní výtvarná soutěž pro děti i školní kolektivy z Čech a Moravy na konkrétní téma (v r. 2019 Malý princ, v letošním roce Staré pověsti české), ale zejména pro třídy mateřské a základní Školy v Sázavě. Všechna došlá výtvarná díla Spolek nabízí k prodeji a výtěžek zakoupených děl je vždy plně předáván správě kláštera jako účelový dar na obnovu maleb. Spolek se následně přímo účastní Květinového dne (KD) a pro jeho průběh zajišťuje dobrovolníky z řad Sázavských občanů, a svých přátel i odjinud, přičemž veškeré vstupné a příspěvky příchozích lidí na KD jsou Spolkem plně věnovány na obnovu nástěnných maleb. Druhotným efektem této aktivity je zájem nejen sázavské mládeže na podpoře záchrany uměleckého dědictví s vědomím, že jejich obrázky slouží dobré věci a je dobré pomáhat podle svých sil, tj. třeba i svým talentem.
Součástí programu Květinového dne je také vytváření florálních objektů, vázání kytiček pro maminky a babičky, přičemž všechen materiál a květiny jsou poskytovány zdarma. Veškeré práce a organizátorskou činnost této části KD zajišťují dobrovolníci a přátelé spolku FAKT-UM a sázavské floristky Ing. Kláry Vavříkové a studenti Střední zahradnické školy v Litomyšli. Také z této činnosti je výtěžek kompletně předáván jako dar na obnovu maleb. Tato nezištná pomoc vícero lidí na dlouhodobé přípravě a realizaci Květinového dne má svůj smysl tedy nejen ve finančních prostředcích pro obnovu maleb, ale i na propojování lidí, dětí, zájmu o podporu něčeho krásného a trvalého, a to od dětí až po dospělé. Každý dává dle svých možností. V tomto propojení finančního, dobrovolnického a společenského benefitu vidím nejcennější poselství a vzor, proč nominovat a ocenit v letošním roce Spolek FAKT-UM ve spolupráci s fyzickou osobou Klárou Vavříkovou a Mateřskou a základní školou v Sázavě. Z naší strany pak VELKÉ ĎEKUJI :-).

cena Ď


Následně převzali malíř Martin Vavrys a fotografka Jájina Raunerová za letitou věrnou a vstřícnou spolupráci s cenou Ď dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévali ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobenou konev vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, těšíme se na finále 10. října 2020 na Nové scéně ND v Praze. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz