www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2020:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2020
Krajská Kolegia 2020
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   J I H O Č E S K É M  K R A J I   2 0 2 0


9. září 2020 se v Táboře v Klubu Divadla Oskara Nedbala konala „cena Ď v Jihočeském kraji 2020“ a to pod záštitou starosty města Tábora Ing. Štěpána Pavlíka a za hostitelství města Tábora a Divadla Oskara Nedbala, za morální podpory sklárny ArtCristal Bohemia (výrobce křišťálové ceny), členů krajského Kolegia (jména a foto členů zde: http://cena-d.cz/kolegiumjihoceskykraj2020.html) a hlavní produkční ceny Ď paní Jitky Langerové. Poděkování za podporu náleží Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který celý projekt podporuje morálně.

cena Ď


cena Ď


Pro rok 2020 bylo v Jihočeském kraji celkem přihlášeno 19 nominací (jejich přehled zde: http://cena-d.cz/nomjihoceskykraj2020.html).

Cena Ď má každý rok velkou finálovou ceremonii pořádanou ve spolupráci s Národním divadlem v Praze (letos je termín pro covid-19 přeložen z června na 10. října 2020) za osobní morální podpory Jeho eminence Dominika kardinála Duky. Té předchází 14 krajských kol ve všech krajích ČR (vzhledem k nouzovému stavu v ČR byly jejich termíny přesunuty z jara na září), která jsou regionální šancí k ocenění navíc před tím, než se rovnocenně setkají všechny nominace ve finále. A ve městech, kde chtějí mít ještě svou šanci k ocenění navíc, než se všechny nominace rovnocenně setkají na krajském kole, mohou být na základě bezplatně udělené licence pořádána místní kola.

cena Ď


Cena Ď v Jihočeském kraji se pro organizační změny způsobené jarním nouzovým stavem v ČR (covid-19) konala současně za předání další krajské ceny ze sousedního kraje (současně byly předány i příslušné místní ceny Ď). Setkání mecenášů a dobrodinců zahájil starosta Tábora Ing. Štěpán Havlík. Všichni přítomní nominovaní a nominující pak byli představeni neformálním rozhovorem. Ti, kteří se účastnili akce po několikáté, vyprávěli o atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle, o tom, jak se také na krajské kolo těší, jak bývá setkání s dalšími mecenáši a dobrodinci, či pořadateli kulturních a charitativních akcí srdečné a v dnešní době atmosférou výjimečné.

cena Ď


cena Ď


Cenu Ď v Jihočeském kraji 2020 na základě nominace Dětského domova Volyně získal pan Miloš Bečvář. Ten velice skromně poděkoval a sdělil, že křišťálovou cenu rád přijímá, ale hned ji daruje Dětskému domovu Volyně za vše, co nadstandardně dělá pro své děti.

Text nominace zněl:
Od 7 let běhal na lyžích a dosahoval v Jihočeském kraji nejlepších výkonů. Po období dorosteneckém se dostal do armádního střediska vrcholového sportu v Liberci, kde trénoval 10 let v Dukle Liberec. Za své sportovní období získal 15x titul Mistra ČSSR, a 2x reprezentoval naši vlast na zimních OH a to v r. 1980 a 1984. Po ukončení aktivní závodní činnosti se vrátil do rodných Strakonic a zde otevřel obchod se sportovními věcmi – lyžemi, koly, potřebnými doplňky…. V rámci akce propagující sport mezi mládeží, soutěžili sportovci a televizní komentátoři přivedl do Strakonic Jaromíra Jágra a dražil se zde jeho dres. Hodnota získaná z dražby byla předána DD Volyně a ten nakoupil u jmenovaného za zvýhodněné ceny kola pro své svěřence. Tím začala dlouholetá spolupráce a pomoc ze strany jmenovaného dětskému domovu. Sportovní vybavení pro zimní sporty se nakupuje u „Mildy “, ten dělá servis kol pravidelně 2x ročně, lyží vše v rámci sponzorské činnosti. Díky jeho činnosti a působení jsou děti motivovány k zimním i letním sportům a svým jednáním a chováním je jim příkladem. Z nejedněch dětských úst se ozývá, že by chtělo být jako on. Pravidelně s dětmi domova hovoří o svém sportovním životě, svých úspěších a vysvětluje dětem, co mu umožnilo těchto výsledků dosáhnout. JE VZOREM všem dětem domova.

Cenu osobně předala ředitelka Divadla Oskara Nedbala Mgr. Linda Rybáková, která vzápětí od pořadatele projektu dostala za letitou věrnou a vstřícnou spolupráci s cenou Ď dárek v podobě ručně malované konve, aby dál kolem sebe rozlévala ochotu, nadhled a empatii. Nádherně ručně zdobenou konev vyrobili klienti „Domova Ráček o.p.s.“ (denní stacionář se sociálně terapeutickou dílnou a chráněným bytem), který doporučujeme vaší pozornosti, když budete přemýšlet, jaký dárek, komu dát, zde si ho můžete objednat a tím následně i přispět.

cena Ď


cena Ď


Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a až situace v ČR dovolí, budeme s realizováním dalších městských a krajských kol pokračovat. Pokud se změní pro nařízení z vyšší moci program finále apod., budeme vás informovat a hledat alternativní řešení. Držte se, držme se a mějme radost z toho, že přes všechno jsou kolem nás lidi, kteří umí dávat radost a naději, ať žijí, cena Ď si jich nesmírně váží!

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2020

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz