www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2012
Krajské nominace 2012
Krajská Kolegia 2012
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E   -   C E N A   Ď   2 0 1 2J I H O Č E S K Ý   K R A J


Domov pro seniory Máj České Budějovice nominuje:

Jitka Chánová, vedoucí DC ADRA - za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení

Ing. Zdena Chmelová, koordinátorka dobrovolníků DC ADRA - za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení


Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina VOLYNĚ nominuje:

Silmos s.r.o. - dlouholetá spolupráce společnosti na akci MISS DD, která v letošním roce bude mít již XIII. ročník, velice významná pomoc při zajišťování doprovodných programů, focení pro módní společnost

ČSA APC - dlouholetá spolupráce společnosti na akci MISS DD, která v letošním roce bude mít již XIII. ročník, velice významná pomoc při zajišťování doprovodných programů, focení pro módní společnost, hlavní podíl je zajišťování zahraničních letů pro MISS DD

Blu Sky Service s.r.o. - zajišťování adrenalinových akcí pro všechny účastnice soutěže MISS DD

SWIETELSKI stavební s.r.o. - dlouholetá spolupráce při zabezpečování mimoškolních aktivit – výtvarných, technických – zajištěním materiálním


Jihočeská záchranná brigáda kynologů, České Budějovice nominuje:

Ing. Ladislav Vlk - bez pomoci firmy pana Vlka a jeho osobního přispění při řízení zapůjčené mechanizace by nebylo vůbec možné provést adaptaci bývalé vojenské střelnice na středisko výcviku psů, zejména pak vybudování trenažéru pro záchranný výcvik, jeho obětavá pomoc je již poskytována celou řadu let, ponejvíce však v posledních třech letech


Mgr. Kateřina Bezděková, občan ČR nominuje:

Jaroslav Sedlák - na samém počátku vzniku Jihočeské záchranné brigády kynologů stojí pan Jaroslav Sedlák, jeho láska k záchranářské práci se neustále prohlubovala a stále setrvává ve vedení naší brigády jako hlavní pilíř, který upevňuje koncepci záchranářské práce nejen na jihu Čech, ale i v celé České republice, je také velmi uznávanou osobností záchranářského výcviku v zahraničí, díky svému profesionálnímu přístupu k výcviku psů se společně s dalšími psovody z celé ČR zúčastnil řady zahraničních misí, kde se podílel na záchranně lidských životů při zemětřeseních např. v Turecku, Tchaiwanu, Číně a Indii, pravidelně se ve spolupráci s Policií ČR účastní praktických pátracích akcí v ČR, díky svým zkušenostem v oblasti výcviku záchranných psů vyškolil mnoho kvalitních psovodů, kteří jsou schopni se svými psy pomoci při záchranně lidského života


Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec nominuje:

Art4promotion. Lenka Střítecká - celková podpora agentury Art4promotion Dětskému domovu Žíchovec, Art4kids - Benefiční přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové, prezentace a prodej keramiky Dětského domova Žíchovec, mohli jsme prezentovat náš DD a prodávat keramické výrobky na akci s VIP hosty, celá akce nám přinesla finanční podporu a další kontakty na sponzory


Markéta Medková a studenti z Táborského soukromého gymnázia nominují:

Mgr. Zuzana Medková - kromě výuky mentálně a fyzicky postižených dětí v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice, pořádá charitu pro děti jednotlivých oddělení, vytváří projekty podporujících vzdělání dětí, dále vede kroužky a organizuje zájmové činnosti – výtvarné soutěže, keramika a sport – úspěšná byla reprezentace na paralympiádě v Číně


Mgr. Petra Frühaufová, občan ČR nominuje:

Uniwell s.r.o. Zdíkov, Zdeněk Albrecht - celoroční podpora mládežnického lyžování - oddíl Sokol Stachy, přispívání na pořádání závodů pro mládež v běhu i lyžař.závodů, vybavení školní třídy na Gymnáziu Vimperk, podpora ZŠ Zdíkov – nákup tiskárny a hrazení tiskařské barvy, servis tiskárny, nákup papíru, podpora fotbalového oddílu Stachy a Zdíkov, MŠ Zdíkov, každoroční nákup potřebného dovybavení


J I H O M O R A V S K Ý   K R A J


Kulturárium, o. s., Brno nominuje:

AŇO AGENCY, s.r.o. - podpora projektu Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě, podporou této akce nepodporuje jen obyčejný festival či přes desítku brněnských nezávislých divadel, umožňujte také informovat rostoucí řadu zájemců o dění v živých prostorách a nabídnout jim dva měsíce nabitého programu

Atelier Simplez - podpora projektu Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě, Týden kávy Brno 2011 - jedinečný design, nápaditost a individuální přístup za partnerské ceny


Jihomoravské muzeum ve Znojmě nominuje:

Miloslava Klimtová - dary několika desítek kusů fotografií do sbírky fotoarchivu Jihomoravského muzea ve Znojmě

Anděla Hájková - společně se svou nedávno zesnulou maminkou A. Svobodovou s Jihomoravským muzeem ve Znojmě spolupracovaly od roku 2009 a postupně do jeho jednotlivých podsbírek nezištně předaly více než 300 nových přírůstků, šlo přitom o artefakty s nedocenitelnou historickou hodnotou, pomocí nichž došlo k ucelení již dříve sesbíraných kolekcí, díky těmto předmětům je během výstav možno ilustrovat život na Znojemsku od konce 19. do 70. let 20. století


Domov sv. Alžběty – domov pro seniory, Nelepeč – Žernůvka nominuje:

Marie Šrámková - její dobrovolnická práce přináší propojení dětského světa, umělecké tvorby, harmonie a barevnosti s životem seniorů, kteří jsou svým životem závislí na péči druhých, dlouhodobě a opakovaně sama přichází s nabídkou pomoci při materiálním zajištění výtvarných dílen, aktivně přispívá ke květinové výzdobě Domova a k výzdobě pokojů klientů působivými dětskými kresbami

Marie Kratochvílová - široký okruh dobrovolnických prací, které vykonává ve svém volném čase upravuje rozsáhlou zahradu Domova, ráda a trpělivě vysvětluje – poskytne rozhovor, čte klientům, vozí klienty na kulturní akce a provází je, přispívá poutavými a zajímavými články do časopisu Domova, o náročných víkendových službách je nápomocna v přímé péči u klientů a to opět jako dobrovolnice

Stanislav Helán - dlouhodobě nezištně formou finančních darů podporuje provoz Domova sv. Alžběty, svůj vstřícný přístup k našim seniorům vyjadřuje i tím, že je nám ochoten vyhovět i v nestandardních požadavcích, a to i ve svém volném čase


ZOO PARK Vyškov nominuje:

Mgr. Marie Pachtová - roku 1997 poprvé vystoupila se svým dětským folklorním souborem Klebetníček u příležitosti konání Živého hanáckého betlému na Dvorečku naší babičky, bez účasti dětského souboru se dnes ve vyškovském zooparku neobejde skoro žádná akce pořádaná na Hanáckém statku, aktivně se účastní vytváření dekorací a režie slavnostního otevírání ojedinělého projektu mezi zoologickými zahradami ČR a SR sdruženými v UCSZOO – Centra environmentální výchovy Hanácký statek

Jaromír Kotisa - vytvořil pro ZOO PARK Vyškov bustu jeho zakladatele Zdeňka Sokolíčka, keramickou vesničku pro morčata a zakrslá plemena králíků domácích, významná aktivní pomoc při realizaci stavby repliky statku z konce 19. století, která je součástí ojedinělého projektu v rámci zoologických zahrad sdružených v UCSZOO, Centra environmentální výchovy Hanácký statek, je autorem dvou kusů kachlových kamen a černé kuchyně v objektu statku, ddaroval svůj dřevěný Betlém, který je vystaven rovněž v hanáckém statku, vytvořil patrona celého stavení pokrytého doškovou krytinou - Svatého Floriána


Národní památkový ústav - Státní zámek Lysice nominuje:

The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks Velká Británie - jedná se o zahraniční nadaci, která za svou pětiletou dobu zájmu o české kulturní památky , projevila velkou snahu a finanční podporu pro obnovu našeho kulturního dědictví, v jihomoravském kraji podpora památkové obnovy národních kulturních památek - finančním krytím restaurování, konkrétně tyto zámky a jejich památky: SZ Uherčice – socha Alegorie Zimy, restaurování barokního portrétu, obnova banketního sálu, SZ Lysice – restaurování barokní Sochy Apola


Domov pro seniory Jevišovice nominuje:

Karel Ondroušek - nezištně ve svém volném čase pravidelně každé dva měsíce pořádá pro klienty hudební živou produkci v domově na jednotlivých odděleních se společným zpěvem oblíbených písní, tato záslužná činnost je mezi klienty velmi oblíbená


Státní zámek Uherčice nominuje:

UK Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks - finanční dary na restaurátorské práce - barokní socha Alegorie zimy, portrét majitele Uherčic T. V. Collalta, strop banketního sálu - stropní konstrukce, omítky, malby, obnova dvou oken, významná finanční pomoc

Znojemský hudební festival - dobročinné koncerty v rámci festivalu, jejichž výtěžek od řady jednotlivých dárců je věnován na obnovu oken banketního sálu, významná pomoc při důležité fázi památkové obnovy


Dětský domov Boskovice nominuje:

DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s.r.o. - desetiletá podpora je naprosto nezištná, pravidelná a ve prospěch osobnostního rozvoje dětí, vybavení dětí při odchodu z dětského domova, materiální pomoc, nákup sportovní pomůcek, hraček

Luboš Závorka - je příkladem pro naše děti, jejich výborným životním vzorem, věnuje jim svým volný čas a pomáhá dětskému domovu svými životními postoji s výchovou dětí, které se potýkají s mnohými životními problémy, letní pobyty „ šité“ pro naše děti, pomoc při výchově k lásce přírodě, samostatnosti, toleranci a k uznávání pravých životních hodnot


Dětský domov Strážnice nominuje:

Rena Nova s.r.o. - dlouholetý mecenáš, každoročně věnuje finance na volnočasové aktivity, rekreaci a sport pro naše děti, Firma se nezaměřila pouze na naše zařízení, ale kromě dalších sponzorských aktivit jezdí pravidelně na Ukrajinu pomáhat s opravami a stavebními úpravami do jednoho dětského domova, s většími dětmi se k výpravě přidáme a také přiložíme ruku k dílu

Inter Cars Praha - dlouholetí přátelé, kteří si nás sami našli, pravidelně přispívají všem dětem na dárky k narozeninám a plní jim vánoční přání, organizujeme společná setkání, sportovní klání i kulturní akce, firma nezištně nabízí pomoc při pracovním uplatnění odcházejících dětí i při jiných potřebných záležitostech


Nadační fond Kociánka nominuje:

E.ON. ČR, s.r.o. - vážíme si zejména dlouholeté a pravidelné finanční pomoci, umožňující realizovat nadstandardní služby klientům, hipoterapii, polohovací nábytek, rehabilitační pobyty klientů u moře

Ludmila Havlíková - vážíme si nejen financování stropního pojezdového zařízení umožňující nácvik chůze a přesuny imobilních dětí, ale i toho, že se živě zajímá o život klientů na Kociánce, učastní se jejich aktivit a svého postiženého syna připravila pro život tak, že je schopen vykonávat jednoduchou práci a ze svého skromného výdělku pravidelně sponzorovat postižené děti na Kociánce

TRADE WIND - organizačně i finančně zajišťují kulturně společenské a sportovní akce, při kterých mají klienti možnost setkávání s významnými osobnostmi naší kultury a sportu

Veterán Auto Moto klub - každoročně předvádějí na Kociánce své automobily, kterými ochotně vozí klienty a připravují jim tímto nevšední zážitek. Přispívají i finančními prostředky do nadačního fondu


HaDivadlo - Centrum Experimentálního divadla, p. o., Brno nominuje:

Manželé Jitka a Vladimír Hrdinovi - téměř desetiletá kontinuální a nezištná podpora HaDivadla, rekonstruovali bývalé kino Alfa - podle projektu vytvořeného pro potřeby HaDivadla – do podoby variabilního divadelního prostoru typu „black-box“ a za nekomerční nájem jej nezištně HaDivadlu dlouhodobě poskytují


Zoologická zahrada města Brna, p. o. nominuje:

Unilever ČR, spol s.r.o. - veřejná sbírka na ochranu želv - Kura kura – záchranná stanice pro želvy v Indonésii

žáci a učitelé ZŠ Sirotkova, Brno - podpora adopce zvířat - pravidelný každoroční finanční příspěvek ve vyšší hodnotě na chov zvířat

ŠIMEK 96 spol. s.r.o. - podpora adopce zvířat - pravidelný každoroční finanční příspěvek ve vyšší hodnotě na chov zvířat

Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed - sponzoring pro potřeby zoo ve vysoké hodnotě


Muzeum romské kultury nominuje:

Mgr. Lucie Čechovská - podpora desegregace sociálně znevýhodněných romských dětí v předškolním a školním vzdělávání, hlavní financování z Roma Education Fund, částka přispěla na podporu personálu zajišťujícího chod projektu v roce 2011, jehož cílem je pomoci romským dětem k lepšímu vzdělání na nesegregovaných školách, projekt funguje již druhým rokem, nominovaná nadále pracuje jako dobrovolnice v Dětském muzejním klubu pro děti z vyloučené sociální lokality tzv. brněnského Bronxu v okolí našeho muzea – vede pěvecký kroužek

Neformální sdružení Sounds of Solidarity - podpořen Dětský muzejní klub již téměř 10 let funguje při Muzeu romské kultury a pomáhá romským dětem z okolí muzea smysluplně využít volný čas, poskytuje také individuální doučování, díky kterému jsou děti ve školním vyučování úspěšnější, částka byla získána ze vstupného benefičního koncertu, který neformální sdružení uspořádalo


DCHB – Oblastní charita Znojmo nominuje:

Elektrokov Znojmo, a.s. - podporuje naši činnost větší částkou každý rok již 10 let, poslední dar použijeme jako příspěvek na zakoupení automobilu pro Osobní asistenci

Alena Švíková - přispívá pravidelně již 17 let každý měsíc menší částkou na projekt Denní stacionář sv. Damiána, díky sponzorovi se nám daří zkvalitňovat naše služby a odměnou jsou nám pokroky našich uživatelů

Ing. Jiří Malůšek - podporuje naši činnost jako fyzická osoba již 10 let pravidelně každý rok větší částkou na projekt Denní stacionář sv. Damiána, který poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu a vede je k samostatnosti a sociálnímu začlenění


LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. nominuje:

OTTO Office (CZ) s.r.o. - firma Otto Office je tvůrce a organizátor ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner, díky tomuto projektu jsme získali finanční prostředky ke zlepšení života našich dětí


K A R L O V A R S K Ý   K R A J


Síť mateřských center v Karlovarském kraji nominuje:

Miloslav Čermák - díky aktivnímu zapojení náměstka Čermáka mohla při KÚKK vzniknout další pracovní skupinou, která si dává za cíl přispět k dobrému životu rodin s dětmi, je pracovní skupina na podporu fungujících rodin, na které je v současné době mnohdy zapomímáno


Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska nominuje:

Miloslav Čermák - již několik let se zasazuje o propagaci dobrého jména Bambiriády v Karlovarském kraji a díky jeho podpoře byla akce také finančně podpořena, z jeho iniciativy vychází také možnost vystavovat fotografie z Bambiriády ve vstupní hale KÚKK


Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje nominuje:

Miloslav Čermák - od roku 2009 se velmi aktivně podílel na rozvoji a stabilizaci neziskového sektoru, svou aktivní účastí podpořil nespočet akcí, kterých se osobně účastní, jeho osobní a srdečný přístup je tak neocenitelným příspěvky a motivací pro dobrovolníky, realizátory projektů a pořadatele akcí


Mateřské centrum Karlovy Vary nominuje:

Miloslav Čermák - každoročně podporuje akci Křesadlo a to nejen finančně, ale i fyzicky, čímž výrazně napomáhá ke zvýšení povědomí o dobrovolnictví v Karlovarském kraji, obdivuhodný je jeho upřímný zájem i aktivní podpora neziskových organizacích


Horní hrad OPS nominuje:

Jaroslav Menčík - v rámci svého postavení na MMR nezištně pomáhá k dotacím mnohým neziskovým organizacím (nám, záchranářům, horské službě atp.)

Ing. Svatopluk Tuček - ač náš hrad leží beznadějně mimo podporované zóny skupiny ČEZ, přesto na nás opakovaně pamatuje a nemalý příspěvek pro nás každoročně obhájí

Bc. Pavel Čekan - starosta města Ostrova, které se dlouho stranilo výraznější pomoci záchraně hradu, s jeho nedávným příchodem na radnici se situace naprosto změnila, s velkou osobní invencí hledá a realizuje cesty pomoci, které by vůbec nemusel podstupovat

František Piškanin - úspěšný podnikatel, donátor mnoha akcí a projektů, celoživotní zásluha

Michal Soukup - nezištně zrealizoval u nás na hradě tolik potřebnou kanalizaci, septik a toalety, nezištný donátor zejména v sociální oblasti


Monika Jelínková, občan ČR nominuje:

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary - podpora volného času zdravotně handicapovaných dětí, mladistvých a jejich rodin, ozdravné pobyty na horách, rodiny pečující o postižené děti a mladistvé našly společné zázemí a podporu mezi sebou, povzbuzují se navzájem, zjišťují, že na své starosti nejsou sami, potřebují se a ze všech se stali výborní kamarádi


Dětský domov Plesná nominuje:

Sauron CZ, s.r.o. - firma Sauron již pět let pravidelně přispívá našemu dětskému domovu finančními i hmotnými dary, účastní se různých aktivit domova, dnů pro sponzory, domov navštěvuje a pomáhá prezentovat naše zařízení na veřejnosti


Muzeum Techniky Sokolov nominuje:

Chodovar spol. s r.o. - finanční podpora chodu Muzea Techniky v Sokolově tato podpora je pro nás velice důležitá

Zdeněk Touš - společně se podílí na propagaci Muzea Techniky v Sokolově, tento mecenáš pomáhá naprosto nezištně bez finanční náhrady

Jan Kuneš - podílí se na budování a doplňování expozic v Muzeu techniky v Sokolově, vlastním automobilem dováží artefakty, tento mecenáš pomáhá již řadu let nezištně a bez finanční náhrady


Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově nominuje:

PHDr.Josef Slowík Ph.D. - nezištná pomoc při zrodu a následně provozování Festivalu porozumění již dvanáctým rokem, jedná se o setkávání dvou světů lidí s mentálním postižením a lidmi zdravými při kulturních akcích, Projekt dobrovolnictví - je úžasné, kolik mladých lidí pomáhá mentálně postiženým v Domově v Mnichov, ti se necítí tak osaměle a díky pomoci pana Josefa Slowíka získávají i neuvěřitelné prožitky při sblížení s postiženými lidmi

Vladimír Mertlík - nezištná pomoc pana Vladimíra Mertlíka pro klientky našeho Domova „Pramen“ při účasti na akcích z cyklu Podepsáno srdcem, klientky aktivně zapojil do práce při vernisážích vlastních děl a i prezentace při slavnostních večerech


Anna a Ladislav Peckovi, občané ČR nominují:

Mgr. Ivana Harzerová - dlouholetá aktivní podpora a práce ve vedení Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary nad rámec svých pracovních, ale hlavně i osobních povinností, díky ní mohou i rodiny s postiženými dětmi prožívat plnohodnotný život


TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. nominuje:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary - poskytování pravidelných finančních darů na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Karlovy Vary o..p.s. pro zrakově handicapované klienty

Skupina ČEZ Plzeň - poskytování pravidelných finančních darů na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Karlovy Vary o..p.s. – pořádání volnočasových aktivit: Reprezentační ples pro zrakově postižené a handicapované občany Karlovarského kraje, Celorepublikový turnaj v kuželkách, Krajská soutěž ve čtení a psaní Braillovým písmem

MUDr. Dagmar Špišáková - odborná bezplatná podpora pro klienty a pracovníky v oblasti zdravotní problematiky výpomoc při organizaci pobytů, dobrovolná členka Správní rady, pro organizaci shání finanční prostředky od sponzorských organizací, pomáhá při pracovním uplatnění zrakově postižených klientů

MUDR. Jiří Prokop - dobrovolný předseda Správní rady - Odborný garant projektů obecně prospěšné společnosti – (pořádání besed, seminářů), pro klienty poskytuje pravidelná setkání, kde jsou informováni o možnostech léčby osob se zrakovým handicapem, zajišťuje besedy i s dalšími odborníky


K R Á L O V É H R A D E C K Ý   K R A J


OO SPMP Jičín – APROPO nominuje:

Seco GROUP a.s. - dlouholetá podpora naší organizace, pomáhají nám s organizací akcí pro veřejnost, půjčují nám vybavení a pomůcky, prostory ke vzdělávání, zpestřují naše programy o dětmi oblíbené projížďky na zahradní technice, kterou vyrábějí, zaplatili výrobu našich triček a dalších věcí, pravidelně finančně přispívají na našich benefičních představeních

MICRORISC s.r.o. - vysokými finančními částkami nás podporuje nejen společnost MICRORISC s.r.o., ale i rodina jednatele firmy pana Šulce, stali se generálními partnery našeho posledního benefičního představení 2011

Elektrospoj s.r.o. - dlouholetá podpora naší organizace, pomáhají nám financovat činnosti a aktivity pro děti a mladé dospělé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, darovali sdružení elektromateriál potřebný při rekonstrukci prvního cvičného bytu, aktuálně také díky nim můžeme vybavit druhý cvičný byt, pro mladé dospělé s postižením, kde nacvičují samostatnost a soběstačnost života mimo školní lavice

Roman Havelka - s panem Havelkou je vždy velmi příjemná spolupráce, obracíme se na něj s důvěrou, když potřebujeme kancelářské potřeby, každý rok dostáváme finanční nebo věcný dar na letní tábor a benefiční představení


Oblastní charita Červený Kostelec nominuje:

Manželé Ing. Markéta Španělová a Mgr. Ondřej Španěl - manželé již 13 let podporují Hospic Anežky České a Domov sv. Josefa velkorysými dary, na naše prosby o příspěvek reagují vždy ochotně a mezi prvními, přestože se jedná o rodinu s pěti malými dětmi, z kontaktu s nimi vždy vyplývá, jak si přejí být solidární s nemocnými a slabými, což je pro nás, pracovníky v charitě, vždy velkou vzpruhou, když sami prožijeme těžkou nemoc ve své blízkosti, pak více rozumíme potřebám nemocných, a toho je i jejich příběh dokladem

Manželé Marta a Ladislav Šislerovi - manželé Šislerovi pracují jako dobrovolníci v hospici od samého počátku, tedy již 17 rokem, kromě finančních příspěvků věnují především svůj čas, který je v dnešní době velmi cennou devizou

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel, Isolit-Bravo, spol. s r.o. - mecenáš- jeden z největších a dlouholetých dárců a podporovatelů Hospice Anežky České a Domova sv. Josefa Žirči, osobně si velmi vážím pana Štěpánka, který významně podporuje naše zařízení, vím, jak jsou dnes ředitelé zaměstnáni, vytíženi, ale pan Štěpánek nikdy nezapomene odpovědět na náš email s radostí a vděčností, že může pomáhat nemocným lidem, o které se staráme, vždy, když potřebujeme finanční pomoc, okamžitě posílá tučný obnos, a co více, peníze pošle i bez požádání, i na dálku souzní a žije s naší organizací, důvěřuje jejímu účelu a smyslu


Farní charita Rychnov nad Kněžnou nominuje:

Lukáš Řeháček - dobrovolník Lukáš je nyní studentem VOŠ, po celou dobu studia na SŠ a nyní na VOŠ dojíždí do našeho zařízení pro klienty s mentálním postižením 1x až 2x týdně , jízdné si sám hradí z peněz, které si vydělá na brigádách, ve vztahu ke klientům je vždy milý, přívětivý, ochotný vždy pomoci, pro všechny bezva kamarád, který dokáže naslouchat, pomoci, poradit, pohladit na duši

Josef Mohr - pan Mohr vykonává funkci správce počítačové sítě pro klienty již řadu let bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Za tuto dobu se mu podařilo ze sponzorských darů 2x obměnit počítače pro počítačovou třídu, pokud se vyskytne nějaký problém ochotně kdykoliv přijede ve svém volném čase a dá vše do pořádku tak , aby všechny počítače sloužily bezchybně našim klientům


Občanské sdružení Heřmánek dětem Hradec Králové nominuje:

Lucie Holštejnová - popis prospěšné činnosti paní Lucie Holšteinové – cituji: “Nápad uspořádat Adventní výstavu v Lochenicích je starý 5 let, bylo to hlavně proto, že mi přišlo, že děti dnes moc nevědí o tradicích a zvycích, které k nám a patří a které by se měly dodržovat a ctít, výstavu pořádáme ve spolupráci s Klubem žen v Lochenicích a pod záštitou Obecního úřadu v Lochenicích, každý rok je zaměřen trošku jinak, vstupné máme dobrovolné a výtěžek je určen pro Vaše zařízení..."

Obecní úřad Světí - obec Světí je naším významným přispěvatelem již několik let, nominaci jsme se rozhodli udělit pro nejvyšší finanční částku, kterou právě od obecního úřadu Světí dostáváme, bez významného finančního příspěvku Světí bychom museli počet konaných akcí nepochybně snížit


L I B E R E C K Ý   K R A J


Sociální služby města České Lípy nominují:

Jizerské pekárny spol. s.r.o. - již roky poskytují azylovému domu pro osoby bez přístřeší každodenně čerstvý chléb a na velikonoce a vánoce pečivo. pan ředitel Kozák si vždy najde čas na jednání s našimi zástupci a nikdy neodmítl pomoc, jsou jednou z mála organizací, která je ochotna pomáhat bezdomovcům


Dětský domov Česká Lípa nominuje:

Tomáš Slavata - pořádá sérii triatlon tour závodů pro děti z DD z celé ČR, nejlepší děti vždy vyhrají nové kolo, navštěvuje dětské domovy a pořádá zajímavé a poučné besedy o jeho nelehkém životě i o své vrcholové kariéře sportovce, i zde předá dětem nové kolo

Mgr. Hana Moudrá - paní starostka věnuje dětem z dětského domova pod stromeček lůžkoviny /peřina, polštář včetně povlečení/, které si odnášejí při odchodu z DD do samostatného života, přispívá i na pořádání kulturních soutěží dětských domovů Libereckého a Ústeckého kraje „Nejmilejší koncert“

Milan Rýdlo - již 15.rokem pořádá mezinárodní letní tábor pro děti z dětských domovů v Hamru na Jezeře, tábora se účastní 5 států (Maďarsko, Chorvatsko, Polsko Slovensko a ČR)

Ladislav Šolín - dlouhodobě pomáhá dětem z DD Česká Lípa v rámci zlepšení jejich zdravotního stavu týdenním pobytem u moře, ozdravné pobyty v Itálii


Sklářské muzeum, Kamenický Šenov nominuje:

Helfried Glössner - dlouholetý spolupracovník a podporovatel muzea, ale i Města Kamenického Šenova a SUPŠ sklářské, zakladatel a do loňského roku předseda Sdružení přátel Kamenického Šenova a Rheinbachu, finančně podporoval studenty sklářské školy (vyhlášení Ceny H.Glössnera), účast pedagogů z Rheinbachu na Mezinárodních sympoziích rytého skla v K. Šenově a partnerské návštěvy obyvatel


Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou nominuje:

Oldřich Horák - dar muzeu celoživotní sbírka loveckých trofejí v počtu téměř 1 000 kusů, díky daru vznikla stálá expozice myslivosti, jedná se o největší kolekci trofejí v ČR od jednoho lovce, o to cennější, že jde o exponáty z celého světa


Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem nominuje:

Lékárna u Zlatého orla, Frýdlant - finanční dary min již 10 let, i přes krizi; věcné dary – obuv, vitamíny, čaje; manželka pana Dušánka zajistila výrobu hliněných patronů pro naše 3 vily; sponzorují od roku 2011 pracovní terapeutku pro práci se seniory

Valdštejnská lékárna, s.r.o., Frýdlant - dlouhodobá podpora přes 10 let - věcné dary: obuv, vitamíny, čaje; sponzorují od roku 2011 pracovní terapeutku pro práci se seniory (mladou ženu postiženou povodní, její manžel je ID)


Divadlo F.X.Šaldy, Liberec nominuje:

SYNER s.r.o. - bez finanční podpory by Divadlo F.X.Šaldy nemohlo nastudovat muzikálové představení: „Zpívání v dešti“, které nyní sklízí ohromný úspěch u diváků

Nadace PRECIOSA - pro nás je velmi důležitý každý finanční dar, který nám každoročně poukáže Nadace Preciosa za účelem podpory naší kulturní a umělecké činnosti, můžeme si díky tomu dovolit výrobu kvalitních a krásných dobových kostýmů a také pěknou scénu, což diváci od divadla očekávají - výroba dobových kostýmů do činoherní inscenace Zkrocení zlé ženy

A.S.A. Liberec s.r.o. - opera „Robinson Crusoé“ bude uvedena poprvé v DFXŠ v Liberci, jde o velmi výpravnou operu, finanční dar nám pomůže uhradit nákup látek na výrobu secesních kostýmů ( rok 1890) a na výrobu speciálních secesních konstrukcí do sukní – turníry, jde o nákladnou a složitou výrobu a bez tohoto finančního daru bychom nemohli toto dílo dokonale vytvořit

KODAP, s.r.o. - jde o dobrodince, který nám pomáhá nezištně - konzultace daňové a finanční poradenství


Jedličkův ústav, p. o. Liberec nominuje:

Kateřina Arnoldová, Marketing a models agency K2 - ve spolupráci se Zdravotní školou Liberec organizace akce STROM PŘÁNÍ v OC NISA – soukromé vánoční dárky pro klienty, kteří zůstávají po celé vánoční svátky v Jedličkově ústavu Liberec

Zaměstnanci ČEZ Distribuce Děčín - podpora Centra denních služeb na nákup materiálu do výtvarných dílen a soukromé vánoční dárky přímo od zaměstnanců ČEZ Distribuce Děčín, spolupráce trvá již čtvrtý rok

paní Šantrůčková - organizuje skupinu žen v důchodu, kteří již více než šest let přispívají naprosto nezištně různými potřebami pro naše klienty (pleny, hygienické potřeby, hračky, pletené ponožky a podkolenky,..)


Naivní divadlo Liberec nominuje:

Ing. Tomáš Absolon, FEROMAX, a.s. - rozhodnutí Ing. Tomáše Absolona a společnosti FEROMAX, s.r.o. podpořit městskou příspěvkovou organizaci Naivní divadlo Liberec tvořící převážně pro děti, je ojedinělou a mimořádně potřebnou aktivitou přicházející z privátní sféry

Nadace PRECIOSA - dlouhodobý přátelský přístup a více než desetiletá podpora Mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel pro nejmenší děti MATEŘINKA Liberec

DENSO MANUFACTURING CZ s. r. o. - opakovaná podpora atraktivních zahraničních souborů - hostů Mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel pro nejmenší děti MATEŘINKA Liberec


ZOOS SKBP Preciosa-Lustry a.s. a Kulturní dům Kamenický Šenov nominují:

Město Kamenický Šenov - každoroční finanční dar, bez kterého by nebylo možné zajistit technický provoz Kulturního domu /zejména teplo-plyn, elektr.ener.,apod./

Preciosa-Lustry a.s. - každoroční finanční dar, na zajištění provozu a investic v Kulturním domě

Krajský úřad Liberecký kraj - dotace z Grant. fondu Libereckého kraje, která velmi pomohla vyřešit částečnou renovaci Kulturního domu


Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. nominuje:

Nadace PRECIOSA - jedná se o letitého a velmi významného sponzora pro naší nemocnici, který nám významně pomáhá zkvalitňovat péči o naše pacienty, např. v roce 2011 finanční příspěvek pro oddělení ortopedie na zakoupení motodlahy kolenního a kyčelního kloubu Artromot K1 Standard včetně transportního vozíku, pro interní oddělení na zakoupení spiroergometrie, injektomaty, perfuzory pro péči o pacienty na jednotce intenzivní péče, invalidní vozíky, transportní vozíky a vyšetřovací lůžko, polohovací lůžka pro imobilní pacienty, zápisník pro EKG Holter, monitory, EKG přístroje a další drobné vybavení


Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nominuje:

Nadace PRECIOSA - bez velkého váhání velkorysý finanční dar na částečnou úhradu zakoupení nového mamografického přístroje pro RTG oddělení


Katedra tělesné výchovy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci nominuje:

Nadace PRECIOSA - od samého počátku podpora projektu "Týdny pohybu hrou" atraktivní prázdninový program v podobě týdenních kursů s denním docházením pro děti ve věku 6 až 14 let, s přednostním zaměřením na děti pravidelně nesportující a děti s nedostatečně aktivní náplní volného času, v roce 1996 byla ve Sportovním areálu Technické univerzity v Liberci poprvé zorganizována tato akce, v loňském roce se zúčastnilo rekordních 1427 dětí z libereckého a jabloneckého regionu


JAKOP – Jablonecký klub onkologických pacientů nominuje:

Nadace PRECIOSA - šestnáctiletá podpora – pravidelnými dotacemi – patří k našim největším sponzorům, tato pomoc nám umožnila pořádat 2x ročně rekondiční pobyty pro naše členy – onkologické pacienty, nákup pomůcek, pořádání odborných akcí, návštěvy divadelních představení, plaveckého bazénu a pořádání odborných i populárních přednášek

Krajský úřad Libereckého kraje - je rovněž naším významným sponzorem, který nám věnuje velkou pozornost

Městský úřad Jablonec nad Nisou - Městský úřad v Jablonci nad Nisou i přes výrazně omezené finanční možnosti na nás nezapomíná


taneční skupina TAKT Liberec, o.s. nominuje:

Nadace PRECIOSA - náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa, díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži


Město Kamenický Šenov nominuje:

Květa Fialová - podpora seniorů v ČR, byť je sama již ve vysokém věku neváhá podporovat své vrstevníky, rozdávat lásku, mír, pohodu, sílu a poprat se i s nepřízní osudu, své vrstevníky podporuje tím, že za nimi dojíždí do jejich domovů na besedy a kulturní akce, kde si s nimi povídá, vypráví své příběhy, ale také si nechá vyprávět od nich jejich životní osudy a trápení, pozitivním přístupem k životu dodává seniorům mnoho sil, energie, úsměvů a dobré nálady, paní Fialová je dobrodinec, který pomáhá naprosto nezištně


Severočeské muzeum v Liberci nominuje:

Boveraclub o.s. - Severočeské muzeum v Liberci získalo tímto velkorysým darem unikátní soubor cca 10 000 fotografických negativů z 10. až 80. let, které zachycují proměny tramvajové dopravy na Liberecku, tento soubor, který během svého života vytvořil liberecký rodák Erwin Cettineo, je tématicky jediným známým v ČR, občanské sdružení Boveraclub se rozhodlo věnovat soubor fotografií muzeu bezplatně

Nadace PRECIOSA - poskytla Severočeskému muzeu v Liberci dotaci na reinstalaci monumentální skleněné mozaiky Hold sklu, která reprezentovala ČSR na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu, mozaika byla v 80. letech minulého století uložena v muzejním depozitáři v Mníšku, kde ji v roce 2010 vážně poškodila povodeň, díky finanční pomoci nadace se podařilo dokončit osazení mozaiky na původní místo v hlavní budově muzea k příležitosti otevření výstavy děl žáků Josefa Kaplického, finanční příspěvek byl rovněž použit na vydání katalogu výstavy


M O R A V S K O S L E Z S K Ý   K R A J


Dětský domov Janovice u Rýmařova nominuje:

TANGO HAVLÍČKŮV BROD, v.o.s. - již několik let se dětem z domovů a dalších zařízení díky projektu Sbírka Daruj hračku s Českým rozhlasem plní konkrétní vánoční přání, která děti nakreslí a odešlou organizátorům, manažeři z Tanga jsou sami postižení, na vozíku, a přesto dokážou zajistit radost pro děti – každoročně bývá zapojeno kolem 1500 dětí

Thomson Reuters Czech Republic, s.r.o. - od roku 2006 je pořádána charitativní aukce fotografií Šance pro děti, výtěžek je věnován dětem v domovech pro děti do 3 let, letos byl osloven dárci i náš domov, za výtěžek jsme dětem zajistili ozdravný pobyt v lázních Luhačovice a doplnili vybavení pro výtvarnou a tělovýchovnou činnost


Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou nominuje:

VZ 8129 Libavá - poskytnutí nádherného vojenského prostoru Barnov i s ubikací k provozu 14denních letních pobytů zcela zdarma, již 11 let, pro 45 dětí z dětského domova Budišov nad Budišovkou a Ostrava Hrabová

Kraft FOODS ČR s.r.o - šestiletá obětavá práce paní Michalíkové a Evy Dolejší, vybírání peněz na vánoční dárky pro děti od zaměstnanců firmy, 30 lidí přijelo k nám / teambuilding/ – stavění plotu, malování, natírání…pro děti malování triček, hry, program, zakoupení nástrojů do muzikoterapie…

Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů - 20 let jezdí každoročně s dětmi na vánoce na hory, kdy většinu hradí právě MSDU, pro naše zařízení je to velká finanční pomoc, všechny děti skvěle lyžují


Slezské divadlo Opava nominuje:

Ferram strojírna s.r.o. - dlouhodobý významný sponzor Slezského divadla Opava


Zoologická zahrada Ostrava nominuje:

Základní škola T.G.Masaryka, Opava - podporují Zoologickou zahradu Ostrava již několikátým rokem, peníze na adopci se snaží vydělat vlastní prací, uspořádali prodejní výstavku, hráli divadla, hráli na hudební nástroje nebo prodávali občerstvení rodičům, výtěžek z této akce věnovali na podporu chovu tygra ussurijského


Dětský domov a Školní jídelna Ostrava Hrabová nominuje:

Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů - již skoro 20 let poskytuje MSDU OS každoročně týdenní možnost rekreace našich dětí. Oceňujeme vytrvalost a spolehlivost v partnerství, které garantuje dětem výjimečné zážitky (lyžování, pobyty v Krkonoších, občas i u moře)


Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava nominuje:

Jaroslav Jiříček - dlouhodobá pravidelná podpora celoroční činnosti organizace


Středisko Volného Času Vítkov nominuje:

NADACE OKD - nadace dělá radost spoustě neziskovkám a pomáhá jim realizovat dlouho neuskutečněné sny, Dům kultury v Orlové např. podpořila ve třech projektech - loutkové Galimortovo divadlo, charitativní rockový festival Rocktherapy 2011 na podporu handicapovaných, finanční částka na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU


Dětský domov a Školní jídelna, Radkov nominuje:

Černobílý svět Cinema Cafe club - dětský domov obdržel finanční částky v letošním i loňském roce zcela nezištně a dobrovolně od dobrovolných dárců, mladých lidí, kteří několikanásobné vstupné z akcí svého klubu účelově věnovali dětem našeho dětského domova na nákup potřebného sportovního zboží – nafukovacího bazénku a malých a středních jízdních kol


Slezská diakonie, Český Těšín nominuje:

NADACE OKD - nadace OKD podpořila řadu projektů Slezské diakonie - azylový dům pro ženy v Orlové, denní stacionář v Karviné, sociálně terapeutické dílny ve Frýdku-Místku, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Karviné, projekty na podporu sociálně slabých rodin z Karviné a Orlové


O L O M O U C K Ý   K R A J


Domov Větrný mlýn Skalička nominuje:

OTTO Office CZ - ekologicko-charitativní akce "Sbírej toner", firma sbírá použité tonery, ty co jsou vhodné k recyklaci, vykoupí a výtěžek za tyto tonery věnuje vybraným ústavům v ČR


Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci nominuje:

Nutrend, D.S., a. s. - finanční, věcná a organizační podpora dětí umístěných v kojeneckém ústavu a dětském domově, zajištění akcí umožňujících dětem zúčastnit se poznávacích, kulturních, sportovních a společenských aktivit

Mgr. Zdeněk Vilímek - benefiční koncertní pouť DIDGERIDOO v jeskyni – výtěžek určen pro děti umístěné v kojeneckém ústavu a dětském domově


Charita Prostějov nominuje:

Makovec a.s. - pomáhá nezištně již řadu let, nejedná se o jednorázovou aktivitu a nárazovou spolupráci, ale o pravidelnou podporu denního stacionáře pro osoby s psychickým postižením a podporu díla celé prostějovské Charity


Dětské centrum Pavučinka, p. o., Šumperk nominuje:

Jana Braunerová -každoročně našim dětem přispívá finanční částkou na rekreační aktivity, např. přispěla na zakoupení lyží, lyžařské helmy a bot nebo na noclehy v rámci letní rekreace

Občanské sdružení Pohoda -již 3 rokem podporují naše centrum (zdravotnické zařízení pro znevýhodněné děti od 0 – 3 let), v náš prospěch pořádají sbírku věcných i finančních darů, každoročně v prvním lednovém týdnu, za jakéhokoli počasí, přijíždějí na Tři krále do podhorského Šumperka, letos již třemi velkými auty (v předcházejících letech dvěma) plnými darů pro děti – výtvarných potřeb, hraček, hygienických a kosmetických přípravků, ale i sladkostí a obálkou s finančním darem

Mária a JUDr. Milan Usnulovi - jsou našimi dlouhodobými sponzory, pro naše děti nám poskytují velkorysou finanční částku


Domov důchodců Prostějov, p.o. nominuje:

LIONS CLUB INTERNATIONAL LC OLOMOUC - každoročně finančně a morálně podporují nadregionální sportovní hry uživatelů Domova důchodců Prostějov a dalších mnoho pozvaných družstev z Domovů, mimo to také přispívají na kulturní akce pro uživatele Domova

RUDOLFOVO PEKAŘSTVÍ s.r.o. - velmi významně finančně podporují kulturní aktivity uživatelů Domova důchodců Prostějov


Muzeum Komenského v Přerově, p.o. nominuje:

IN MEMORIAM Libuše Karšulínová - na základě své poslední vůle odkázala celou svou pozůstalost Muzeu Komenského v Přerově, dědictví sestávalo z osobních předmětů a vybavení domácnosti, ale také z nemalých finačních prostředků

DPOV, a.s. - firma výrazným způsobem napomohla k uskutečnění rozsáhlého výstavního projektu Muzea Komenského v Přerově i k uspořádání dne železnice v Přerově 15.10. 2011, také díky jejímu finančnímu příspěvku bylo možno vydat k výstavě pro milovníky historie železniční dopravy důstojnou publikaci připomínající 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Přerova


Spolek Trend vozíčkářů Olomouc nominuje:

Severomoravská plynárenská,a.s. - stabilní partner, dlouhodobě a ve velmi významné částce poskytující finanční podporu na asistenční služba pro klienty – vozíčkáře, od doby navázání spolupráce nás pravidelně podporuje a paní Mgr. Ešková nás pravidelně navštěvuje, velmi se zajímá o dění u nás

Auto Kubíček s.r.o. - společnost nás podporuje krátce, ale velmi intenzivně, ač původem ze vzdálenějšího Šumperku, osobně se zajímá o dění u nás, podpora asistenční služba pro klienty –vozíčkáře, materiální dary, materiální podpora veřejné sbírky Zasukované tkaničky

RESTOMA s.r.o. - nezištná a dlouhodobá pomoc, nestrojený zájem o problémy postižených a snaha kdykoli podat pomocnou ruku, podporují nás od vzniku Spolku

Dr. Jaroslav Kováč, COMMODITY TRADING s.r.o. - Dr.Kováč nás sám oslovil před 6 lety, ač má sám v rodině zdravotně postiženého, rozhodl se podat pomocnou ruku i nám, vnímání našich potřeb je velmi intenzivní, navíc ještě podporuje řadu dalších organizací a v neposlední řadě se věnuje mecenášství v oblasti výtvarného umění

DELIKOMAT s.r.o. - nezištná a zároveň finančně významná pomoc, úhrada části nákladů na týdenní rekondiční pobyty klientů, nákup materiálu na rukodělné aktivity postižených, zájem o dění v naší organizaci, dlouhodobá spolupráce,


Statutární město Prostějov nominuje:

Dr. Miroslav Černošek, TK PLUS s.r.o. - podpora projektu Divadelní festival APLAUS, Tenisové mistrovství světa družstev hráčů do 14ti let, Tenisový turnaj vozíčkářů - propagace města, přilákání turistů do města, podpora mládeže, kultury a sportu obecně


P A R D U B I C K Ý   K R A J


Dětské centrum Veská nominuje:

Kiekert.cz - dlouhodobá finanční i věcná podpora, s jejich pomocí vylepšujeme a zdokonalujeme provoz zařízení a péči o děti

Střední zdravotní škola, Pardubice - dobrovolná pomoc studentů při akcích v DC, z výtěžku finančních a věcných sbírek můžeme zkvalitnit naši péči o děti – vylepšit jim prostředí, ve kterém chvíli žijí, než odejdou do rodiny

141. zásobovací prapor vojenský útvar 2395, Pardubice - finanční a věcné sbírky mezi vojáky 2x ročně, každoroční pomoc při oslavě Dne dětí, každoroční návštěva našich dětí na Leteckém dni


Dětský domov Pardubice nominuje:

Lukáš Hlaváček - velké pochopení pro různost našich dětí, všem bez rozdílu dopřál radovat se z perfektně připravené akce DĚTI NA LABI naprosto nezištně, akce s vodními skůtry, drahými osobními vozy, vrtulníkem a desítkami motorkářů byla v Pardubicích výjimečná, dětem zůstanou nezapomenutelné zážitky


Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Bc. Zdena Kumstýřová - Domov u fontány poskytuje sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, pro naše klienty jsou návštěvy dobrovolníků, jejich pomoc a spojení s životem mimo domov velmi důležité


Sociální služby města Pardubice, Denní stacionář Slunečnice nominuje:

OTTO Office - firma je pořádajícím aktérem ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner, díky němuž naše zařízení poskytující ambulantní sociální služby pro osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením získalo finanční prostředky, výtěžek byl využit ve prospěch modernizace interiéru DS Slunečnice


P L Z E Ň S K Ý   K R A J


Domov pro seniory Vlčice nominuje:

VČP Net, s.r.o. - nákup polohovacích lůžek, polohovacích křesel a nočních stolků pro klienty


Diecézní charita Plzeň nominuje:

Plzeňská teplárenská - dlouhodobě přispívá velmi vysokou částkou na provozní a mzdové náklady sociálních služeb Diecézní charity Plzeň, podpora - Domov pokojného stáří sv. Alžběty, Intervenční centrum Plzeňského kraje, Poradna pro cizince a uprchlíky, Multikulturní centrum, Středisko sociální rehabilitace Plzeň, Domov sv. Vincence Koterov, Terénní krizová služba, Terénní sociální práce

Lékárna Zlatý Jelen - finančním darem přispěla na provozní prostředky a k výměně oken v sociální službě Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice - Havlovice

Producentské centrum Profil Mariánské Lázně - poskytli finanční dar na provozní prostředky Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice - Havlovice, Domov pro seniory Bor


Dětský domov, Kašperské Hory nominuje:

HENKEL, spol. s r.o. - společnost věnovala dětem 56 nových jízdních kol a cyklistické přilby, uspořádala cyklistickou soutěž s odměnami, zaměstnanci zakoupili pro všechny děti vánoční dárky

25. protiletadlová brigáda Strakonice - příslušníci brigády již několik let všestranně podporují DD, zajišťují věcné i finanční dary, jezdí s dětmi na letní tábor, pořádají pro děti různé akce s ukázkami vojenské techniky

První chodská společnost, spol. s r.o. - projektem Schody do života společnost podporuje chlapce z dětského domova na oborech pokrývač, tesař a klempíř ve studiu a po jeho ukončení zabezpečuje zaměstnání a ubytování

Nadační Fond Albert - již druhým rokem podpořil studium čtyř našich studentů gymnázia velmi významnou částkou, investici do vzdělávání považujeme za velmi smysluplnou a chválihodnou

zaměstnanci firmy Cliford Chance - děti navázaly se zaměstnanci velmi úzká přátelství, 4 až 5 x ročně přijíždějí za dětmi a aktivně s nimi tráví volný čas (plavání, lyžování, návštěva hradů a zámků, turistické vycházky), tyto společné akce financují z vlastních prostředků ne firemních


Oblastní charita Horažďovice nominuje:

Věra Medková - je pro nás „chariťák“ v pravém slova smyslu, vždy nám ochotně vyjde vstříc při zajištění našich akcí, ať už se jedná o přípravu Tříkrálové sbírky, dělání „srandy“ na posezeních s harmonikou či o pomoc při zajištění fakultativních činností naší pečovatelské služby – předcvičování kondičních cviků v době, kdy pečovatelka musí akutně pečovat o jiného klienta


Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech nominuje:

PhDr. Františka Hyndráková - s muzeem spolupracuje více než 15 let, poskytuje informace o historii, do muzejních sbírek předala mnoho předmětů dokumentujících život předků


Nadace pro transpalntace kostní dřeně nominuje:

MUDr.Vladimír Koza - založení a dvacetileté působení v Nadace pro transplantace kostní dřeně, v Český národní registr dárců dřeně, mimořádný rozvoj programu transplantací krvetvorných buněk a programu hemato-onkologie v ČR

Televize NOVA - celostátní kampaň pro nábor nových dárců pro Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) „Zapište se někomu do života“

Obecní dům, a.s. - pravidelná každoroční podpora výročního a slavnostního večera Nadace pro transplantace kostní dřeně „Poděkování dárcům“


R E G I O N   H L.   M.   P R A H Y


Ústav pro studium totalitních režimů nominuje:

Jindřich Danda - záchrana silně poškozené kaple a několika božích muk v obci Dobrá na Šumavě začátkem 80. let, angažmá J. Dandy bylo zcela nezištné, navíc čelil v té době kvůli této své činnosti velké nepřízni tehdejší SNB a Pohraniční stráže, díky němu kaple dodnes existuje a je součástí venkovské památkové rezervace


Divadlo Minor nominuje:

Allianz pojišťovna, a.s. - "stojíme při Vás" platí v divadle již od roku 2004, v nelehkých začátcích naší práce, kdy jsme podporu silného partnera velice potřebovali, jako jediná z oslovených velkých společností naslouchala našim potřebám a prosbám, proto bude vždy v našem divadle generálním přítelem a ne jen partnerem


Dejvické divadlo, o.p.s. nominuje:

Skupina nových dárců - JT International, s.r.o.; Czech Coal, a.s.; CS Soft, a.s.; MY DVA group, a.s.; JUDr. František Zaorálek; Martin Rybář, restaurace hotelu Opera - stali se podporovateli Dejvického divadla v průběhu ekonomické krize, v době, kdy neziskové organizace přicházejí o své sponzory a mecenáše, neboť ti musí krátit své rozpočty, se tato pětice rozhodla podporovat Českou kulturu prostřednictvím Dejvického divadla

ČSOB, a.s. - již sedmiletá podpora divadla, kromě finanční podpory, která byla v průběhu let několikrát navýšena, jsme společně s ČSOB vydali několik audiovisuálních materiálů, také pravidelně využíváme jejich komunikačních kanálů k naší propagaci, to jsou bonusy spolupráce, které mj. výrazně podporují náš marketing, což je pro DD také velmi výraznou pomocí, ČSOB se zároveň plnou měrou, a v tom nejlepším slova smyslu, zajímá o činnost Dejvického divadla


Nadace Divoké husy nominuje:

Wellen, a.s. - společnost zcela bez nároku na odměnu pracuje pro naši nadaci již třetím rokem, zpracovává pro nás veškeré reklamní materiály, výroční zprávy, jsou pro ná velkou oporou a jedinou odměnou je, že jim poděkujeme


Domov svaté Rodiny nominuje:

PharmDr. Zbyněk Čalkovský, Břevnovská lékárna - dvacetiletá spolupráce, finanční podpora na vybavení Domova na Petřinách, dar formou léků, vitamínů, oštřovatelského zdravotního materiálu a vakcín

Ing. Karel Stránský, Nakladatelství UMÚN s.r.o. - tři naši klienti se podílejí na tvorbě nakladatelství UMÚN, v minulosti nám nakladatelství darovalo automobil pro transport klintů, každoročně nám darují pohlednice, kalendáře, finanční podpora na vybavení Domova na Petřinách


Nová síť o.s. nominuje:

Romuald Páv - výraznou finanční úlevu poskytnul o.s. Nová síť kanceláře / ateliéry.

Ebel Coffee - paní Ebel podporuje svojí čerstvě praženou kávou, kávovým příslušenstvím, cateringem festival nového divadla Malá Inventura a to naprosto nezištně, rovněž pomáhá při propagaci projektu

Benjamin Claessen, Květinářství Metamorphosis - velice zcela nezištně zajišťuje již mnoho let veškeré květiny pro učinkující festivalu Malá Inventura, jeho pomoc je finančně opravdu velká


Divadlo v Dlouhé nominuje:

Kateřina Jelínková, EMPRESA MEDIA, a.s. - společnost Empresa Media, a.s. jako vydavatel magazínů Týden a Instinkt podporuje v rámci mediálního partnerství tvorbu Divadla v Dlouhé již od roku 2008, pro nás jako pro příspěvkovou organizaci s mizivým rozpočtem na propagaci naší tvorby tato spolupráce znamenala a znamená vstup do celoplošného média a do povědomí čtenářů v rámci celé republiky


Portus Praha o.s. nominuje:

Simona Stašová - spolupracuje s naší organizací již sedm let jako patronka Akce cihla, kromě mediální podpory pravidelně navštěvuje chráněné bydlení, letos organizujeme vznik benefiční kuchařky receptů známých osobností, jejíž výtěžek půjde na výstavbu chráněné potravinářské dílny, kde najdou pracovní uplatnění lidé s mentálním postižením, aktivně se a samozřejmě zcela zdarma podílí na jejím vzniku a svým jménem oslovuje své přátelé z řad známých osobností s prosbou o jejich oblíbený recept

Stavební spořitelna České spořitelny - Stavební spořitelna České spořitelny je již 12 let generálním partnerem celonárodní benefiční sbírky Akce cihla, bez jehož pomoci by se tato sbírka nemohla uskutečnit, naše spolupráce přesahuje běžné sponzorování, protože zaměstnanci SSČS pravidelně jezdí jako dobrovolníci do našeho chráněného bydlení, kde pomáhají s běžnou údržbou, pravidelně si odebírá výrobky z naší Sociálně terapeutické dílny


Domov seniorů Kobylisy nominuje:

Sdružení Taoistického TAI CHI - firma dochází pravidelně 1x týdně cvičit do domova seniorů bez nároku na odměnu, u klientů velmi žádaná a významná aktivizace jak fyzického tak psychického rázu


Nadace Mateřská naděje - PhDr. Věra Landová nominuje:

MUDr. Eva Domorázková, CSc. - na projektu Nadace Mateřská naděje "Lékařsko-psychologická péče o nechtěně bezdětné páry" pracují její členové od roku 1995, kdy paní MUDr. Eva Domorázková, CSc., tuto nadaci založila, paní doktorka je vedoucí osobou tohoto projektu, jako zakladatelka, předsedkyně a mecenáška této nadace požívá neformální důvěru a respekt všech členů nadace, nezištně sama financuje akce, konané v rámci nadace, již od její vzniku v roce 1995, sama bohužel zůstala bezdětná, byť vdaná, což bylo její hlavní motivací pro založení nadace, je naším klenotem...


Městská divadla pražská nominují:

Mgr. Jan Šafránek - za dlouholeté právní poradenství za symbolický honorář

CETELEM ČR, a.s. - za dlouhodobou finanční podporu Městských divadel pražských

Lumír Kajnar - za nadstandardní péči při návrhu a realizaci nového designu Městských divadel pražských


Uměleckoprůmyslové museum v Praze nominuje:

Karel Oujezdský - je od roku 1991 významným pracovníkem Českého rozhlasu, po více jak 20 let neúnavně a obětavě referuje o výtvarných aktivitách napříč všemi kulturními institucemi, kromě každodenních zpráv z aktuálního dění v umělecké sféře v pořadu Mozaika vytváří i rozsáhlejší a odborněji komponované pořady pro Víkendovou přílohu Českého rozhlasu, soustavně se věnuje propagaci výtvarného i užitého umění, významně tak obohacuje kulturní rozhled svých posluchačů, a pro muzea a galerie získává pravidelné návštěvníky, tím podporuje i naše akce zcela nezištným způsobem, lze říci, že je skutečným mecenášem kultury


POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením nominuje:

OTTO Office (CZ) s.r.o. - Asistence POHODA (osobní asistence pro osoby s mentálním postižením) dlouhodobě bojuje s nedostatkem finančních prostředků, jeden čas nebylo na výplaty asistentů, také někteří klienti nemají dost peněz na potřebný počet asistenčních hodin, proto je výtěžek z akce Sbírej Toner již tradičně věnován na podporu tohoto programu


S T Ř E D O Č E S K Ý  K R A J


České muzeum stříbra v Kutné Hoře a Stříbrná Kutná Hora o. s. nominují:

Ing. František Drahorád, Důlně stavební s.r.o. - od prvních ročníků podpora historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory, staví veškeré pomocné stavby, pro průběh hlavního programu a stylové oplocení celého programového prostoru včetně bran

Jaroslava Špačková - dvacetiletá podpora historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory, taneční pedagožka vytváří pro celou slavnost profesionální choreografii a nacvičuje jí se souborem ZUŠ Vsetín


Hnutí DUHA střední Čechy nominuje:

Inreko spol. s r.o. a jejich shop - dlouhodobá podpora, provozem shopu podporují neziskové organizace, nenásilně seznamují své zákazníky s činností eko neziskovek, zákazník si sám při objednávání na jejich shopu vybírá, kterému projektu a které eko neziskové organizaci chce ze své objednávky přispět


Dlouhá cesta, o.s. nominuje:

Iveta Coufalíková - čtvrtým rokem nezištně a ve svém volném čase pomáhá pozůstalým rodičům v o.s. Dlouhá cesta, jako dobrovolnice koordinuje celostátní projekt Barevný anděl /proměna pokojíčků pozůstalých sourozenců/, organizuje setkání pozůstalých rodičů na Zlínsku, besedy a svou aktivitou podporuje činnost o.s. Dlouhá cesta

Fa RENE, a.s. - třetím rokem jsou generálním partnerem projektu občanského sdružení Dlouhá cesta – Barevný anděl, finančně přispívají na proměnu pokojíčků pozůstalých sourozenců, s jejich podporou mohlo sdružení přestavět již šest pokojíčů v rodinách po celé republice, další čtyři budou díky jejich finanční podpoře proměny a vybaveny i v letošním roce

CK Capro - pět let podporují o.s. Dlouhá cesta finančně a organizačně, nezištně uspořádali několik ročníků sportovní a charitativní akce Neděle pro Vaše srdce a její výtěžek věnovali našemu sdružení, díky CK Capro můžeme každý rok pořádat rekondiční víkendy pro pozůstalé rodiny

PhDr. Ilona Špaňhelová - sedm let nezištně a ve svém volném čase podporuje aktivity o.s. Dlouhá cesta, účastní se jako odborný dohled většiny akcí – setkání, rekondiční víkendů, spolupracuje na projektu Nejste sami a bezplatně vede psychologické individuální poradenství pro členy sdružení, je odbornou garantkou projektů o.s. Dlouhá cesta

AGENTURA VELRYBA s.r.o. - několik let podporuje o.s. Dlouhá cesta jak finančně, tak v propagaci – materiálně a prostorově, díky jejich finanční podpoře může sdružení v letošním roce uspořádat rekondiční víkend pro pozůstalé rodiny na Zlínsku


Národní památkový ústav, správa státního hradu Křivoklátu nominuje:

Ing. Otakar Hrdlička - stavitel, statik, milovník památek, muž, jenž dal jméno tesařskému spoji, který celý svůj život věnuje obnově především regionálních památek, téměř osmnáct let jezdí každý čtvrtek na hrad Křivoklát, aby svým entuziasmem a dlouholetou praxí dohlížel na veškeré stavební práce, jeho znalosti a přístup k tradičním technologiím a materiálům vyhledávají mnozí investoři a možno ho spatřit na mnoha roubenkách, lidových staveních, krovech kostelíků, ale i velkých kostelů, kde všude jeho rady a návrhy oprav s důvěrou přijímají


Domov Domino nominuje:

ANEXIA s.r.o. - společnost dlouhodobě, pravidelně podporuje organizaci formou bezplatné přepravy uživatel domova na Matějskou pouť v Praze

Manželé Hamouzovi - již mnoho let nezištně spolupracují s organizací, pomáhají uživatelům, kteří nemají rodinné zázemí poznávat běžný život v rodině

Čistecké sdružení zdravotně postižených - sdružení je spřátelená organizace, která sama hledá sponzory, přesto podporuje uživatele našeho domova, pravidelně navštěvuje uživatele domova, které obdarovává drobnými dárky několikrát v roce, organizuje společné výlety, pobyty, kulturně-společenské akce, na podporu uživatelů domova přispívá nejen sdružení, ale i jeho jednotliví členové

Procter&Gamble Rakona s. r. o. - pravidelně finančně podporuje naši organizaci při modernizaci prostor domova a zkvalitňování života uživatel v domově - vybavení novým sedacím nábytkem, vybavení kuchyněk pro uživatele nábytkem, pořízení rehabilitačních pomůcek


Domov Na Hrádku, Červený Hrádek nominuje:

Radovan Ježovič, INCHEBA Praha spol. s r.o. - dlouhodobý mecenáš podzimních plesů pro zdravotně postižené z celé ČR - poskytují bezbariérové prostory Křižíkovy pavilony včetně příslušenství a personálu


Fokus Mladá Boleslav nominuje:

Misan s.r.o. - trvale pomáhá při rekonstrukci národní kulturní památky, bývalého kláštera kapucínů v Mnichově Hradišti, tato chráněná dílna vznikla v roce 1995, klienti se pod odborným dohledem památkářů podílejí podle svých možností na obnově areálu, spojení rehabilitační práce s pobytem v neopakovatelném historickém prostředí umožnilo klientům vytvořit si vztah k tomuto místu, vztah, který dává další smysl jejich životu, ve firmě Misan máme záruku, že můžeme pokračovat se stavební rekonstrukcí, vážíme si firemní kultury Misanu a toho, že máme podporu od ryze české firmy o které víme, že má přesah i do dalších oblastí společenského života, naši klienti to vědí a považují tuto spolupráci a vzájemné návštěvy za velmi hezký vztah


Ú S T E C K Ý  K R A J


Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem nominuje:

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - desetiletá finanční spolupráce, včetně dodávky nápojů, z finančních darů je hrazena letní rekreace dětí, zájmová činnost dětí, podpora tanečního kroužku DD

Ing. Doc. Iva Ritschelová - pomáhá naprosto nezištně, jako soukromá osoba darovala finanční obnos na lyžařský výcvik dětí, uskutečnění výletu na Pražský hrad


Dětská organizace Zálesák Most nominuje:

Tymos T M Most s.r.o. - celoroční několikaletá podpora neziskového sektoru na Mostecku, celoroční podpora naší organizace

Věra Růžinová - od založení naší organizace podporuje materiálově a fyzicky aktivity Dětské organizace Zálesák Most


Most k naději, o.s., Most nominuje:

Ježek SW, s.r.o. - upgrade programu Stereo k vedení podvojného účetnictví, každoroční velmi důležitá podpora neboť v tomto programu se zpracovávají všechny účetní operace

město Most - peněžní dar na provozní náklady K-centra a terénního programu v Mostě, velmi důležitá podpora, z tohoto daru hradíme část nákladů na energie

město Bílina - velmi důležitá podpora, peněžní dar na provozní a mzdové náklady Linky duševní tísně Most

První mostecká a.s. - velmi důležitá podpora, peněžní dar na provozní výdaje K-centra Most

Severočeské doly a.s. - velmi důležitá podpora, peněžní dar na provozní výdaje Linky duševní tísně Most

Speciální stavby, s.r.o. - velmi důležitá podpora, peněžní částka na provoz Linky duševní tísně


Podkrušnohorský zoopark Chomutov nominuje:

Severočeské doly a.s. - dlouholetá finanční podpora činností a aktivit Zooparku při péči o zachování genofondu evropské fauny a při pořádání kulturně společenských akcí v areálu Zooparku

Věra Slancová - sponzor, který pomohl, i přes malé finanční možnosti, a přispěl na chov velbloudů, zoopark mohl využít své finanční prostředky na údržbu a modernizaci expozic chovaných zvířat

Ludmila Dolejšová - dlouholetá finanční podpora chovů medvědů pomáhá Zooparku využívat finanční prostředky na údržbu a modernizaci expozic chovných zvířat nebo zkvalitnění servisu pro návštěvníky

Autorizovaný prodejce vozů Škoda AutoDům Chomutov spol. s r.o. - významná finanční podpora chovných zvířat pomohla využít finančních prostředků Zooparku k modernizaci expozic chovných zvířat

Střední škola energetická a stavební Chomutov - bezúplatná údržba a oprava historických zemědělských strojů, na které se podílejí studenti střední školy v rámci praxe


Dětský domov, Základní škola a Střední škola v Žatci nominuje:

Zdeněk Učík - dlouholetá nezištná podpora a pomoc, podpořený projekt hřiště na míčové hry, nábytek do dětských pokojů


Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, p.o. nominuje:

Tomáš Fiala - velký ochránce lišek, zachránil, ošetřil a následně se postaral již o mnoho mláďat, aby mohl pokračovat v péči o další, odrostlá liščata předal do chovu Zoo Děčín, přičemž se ale o ně i nadále stará, pomáhá nejen s krmením, ale i s veterinární péčí, to vše nezištně a i přes to, že finančních prostředků není v jeho rodinném rozpočtu mnoho

Valdemar Grešík - nejenže v roce 2011 přispěl na celkovou rekonstrukci expozice psounů prériových, je také pravidelným sponzorem, kdy již několik let poskytuje ceny do soutěží pro děti vč. občerstvení

Eliška Sklenářová a Tereza Zalabáková - dobrovolnice „par excellence“, nechybějí na žádné akci Zoo Děčín, jako členky PonyKroužku působícího při Zoo Děčín pomáhají nejen u koní, ale také při dalších aktivitách, vždy ve vlastnoručně vyrobených kostýmech, aby podpořili správnou náladu akce

Základní škola Komenského nám. Děčín - dlouholetá podpora zvířete kalimiko


Statutární město Děčín nominuje:

Bohemia Cargo - dlouhodobě významně podporuje činnost subjektů působících ve městě - Městské divadlo Děčín, BK Děčín, Slunečnice o.s., Zámek Děčín p.o., HC Děčín, činnost fotbalových klubů, město si této podpory váží


město Krupka nominuje:

Knauf Insulation, s.r.o. - finančně nejvíce podporuje rozvojové programy města Krupka, podílí se svou osobní účastí na řešení, je vzorem přístupu k městu, jeho potřebám, ostatním subjektům v průmyslové zóně Krupka


K R A J   V Y S O Č I N A


Dětský domov Jihlava nominuje:

Hitrádio Vysočina - každoročně zabezpečuje prostřednictvím akce Strom splněných přání dárky pro naše klienty, poděkování patří Hitrádiu Vysočina, ale i anonymním dárcům z řad jihlavských občanů

Decoleta a.s. - finanční dar, který byl využit k zabezpečení ozdravného pobytu u moře a volnočasových aktivit


Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše nominuje:

Ing. Milan Vlček - již několik let se aktivně podílí na propagaci, rozšíření a zkvalitnění kulturních akcí města ("TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY", folklór) nejen finančně, ale nejvíce svým časem, patriotismem a optimismem


Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou nominuje:

Bc. Alena Brožková - transformace ÚSP Jinošov, hlavní myšlenkou je začlenění osob s mentálním postižením do přirozeného prostředí, do celého projektu se pustila s chutí a velkým odhodláním něco změnit, díky ní již část našich uživatelů žije životem, který je srovnatelný s normálním životem většiny z nás, a ostatní se na tuto změnu intenzivně připravují

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - každoroční sbírka vánočních dárků pro naše klienty dle jejich přání, poděkování patří i dárcům z řad občanů Kraje Vysočina

OTTO Office CZ - Sbírej toner, hlavní myšlenkou ekologicko-charitativního projektu je odevzdání použitých tiskových kazet k dalšímu zpracování a tím získání finančních prostředků pro zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené, díky tomuto projektu jsme po dva roky získali finanční prostředky


Nemocnice Nové Město na Moravě nominuje:

město Žďár nad Sázavou - nákup přístroje pro telemonitoring EKG pacientů hospitalizovaných na interně, největší měrou se zasloužilo o možnost nákupu zařízení, které přispěje ke zkvalitnění poskytované lékařské péče našich pacientů

ŽĎAS, a.s - nákup přístroje pro telemonitoring EKG pacientů hospitalizovaných na interně, společnost ŽĎAS přispívá naší nemocnici každý rok a velmi si vážíme toho, že poskytla finanční částku, která pomůže k zakoupení drahého přístrojového vybavení

město Nové Město na Moravě - nákup přístroje pro telemonitoring EKG pacientů hospitalizovaných na interně, Nové Město na Moravě podpořilo nákup přístrojového vybavení finanční částkou a neváhalo přispět i přes nelehkou finanční situaci, ve které se města nyní nacházejí


Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava nominuje:

Henkel ČR, spol. s.r.o. - podpořeny projekty Muzikoterapie 2011, Pohybové aktivity 2010, finanční dotace byly použity na úpravu místnosti pro dramaterapii a muzikoterapii u dětí se zdravotním postižením, na rehabilitační prolézačku pro zdravotně postižené děti

o.s. ORION SPORT Jihlava - každoroční příspěvek z turnaje Orion cup, jedná se o dlouhodobý projekt, který organizuje sportovní tým, výtěžek z turnaje dobrovolný příspěvek účastníků turnaje tým předává škole, za který byly pořízeny pomůcky pro pohybové aktivity dětí se zdravotním postižením

AWD Česká republika s.r.o. - pořízení zvedacího systému - kolejnicové zařízení na zvedání dětí s tělesným postižením z rehabilitační vany na lehátko

Ing. Josef Podzimek - opakovaná podpora dětí ze speciálních tříd, organizace a finanční krytí divadélka pro děti a odměn pro děti ze speciálních tříd

BOSCH DIESEL s.r.o. - každoroční finanční podpora projektů školy: pohybové aktivity, dramaterapie, interaktivní výuka, trampoterapie


Věra Borkovcová, občan ČR nominuje:

Josef Vrzáček - dlouholetá podpora hendikepovaných dětí, finanční pomoc a pořádání sportovních dnů pro děti ze sportovního oddílu Kamínek a Ježci při Pomocné škole pro žáky s více vadami sídlící Jihlavě


Kulturní zařázení města Pelhřimova nominuje:

ADÉLKA a.s. - je vzorem pro zapojení podnikatelské sféry do dění ve městě, zásadně finančně podpořila zakoupení nových zvonů pro věž kostela sv.Bartoloměje v Pelhřimově, každoročně podporuje finančně i výrobky spoustu kulturních a společenských akcí


Fresh Club o.s. Brtnice nominuje:

AUTOCONTROL, spol. s r.o. - přispívá na všechny kulturní akce, které Fresh club pořádá, část výtěžku jde na charitativní účely, přispívá finančně, ale i věcnými ceny, pro dětskou onkologii zakoupil LCD televizi, DVD přehrávače a myčku na transplantační jednotku, pro domov důchodců zaplatil kapelu a senioři strávili příjemné odpoledne s cimbálovkou

Start Zelený Brtnice - přispívá na benefiční koncerty větší finanční částkou pro dětskou onkologii, ale i průběžně celý rok, poskytuje věcné dary při kulturních ale i společenských akcí, podporuje děti z Fresh clubu přispívá na soustředění atd.

Pivovar Ježek Jihlava - v průběhu celého roku poskytuje občerstvení na všechny akce, které pořádá Fresh club, finanční částku pro dětskou onkologii, občerstvení na brtnickou včelu pro děti, do domova důchodců a další akce, navíc věnuje finanční částky na charitativní účely ze svých akcí, které pořádá

Podlahářství Šťáva - nikdy neodmítne finanční částku na podporu kulturních akcí, podporu dětí z tanečního klubu Fresh, také se zapojuje do charitativních akcí finanční částkou nebo věcnými ceny, s rodinou se také zúčastňuje všech akcí ve městě a tím přispívá na rozvoj

Palubky Koten Jihlava - podporuje všechny soutěže, kulturní a charitativní akce, které pořádá Fresh club, přispívá na dopravu dětem, kteří se zúčastňují soutěží, poskytl finanční částku na taneční a sportovní oblečení pro 35 dětí, dává věcné ceny do soutěží pro děti

Český rozhlas Region - touto cestou bych chtěla poděkovat Českému rozhlasu – region za podporu kulturních akcí a za pomoc při přípravě Benefičních koncertů pro dětskou onkologii a NF Krtek Brno


Domov pro seniory Telč nominuje:

SDÍLENÍ o.s. - nezastupitelná úloha dobrovolnické organizace při nezištné pomoci zaměstnancům Domova pro seniory v Telči při zpříjemnění pobytu různými formami náplně volného času - doprovod na procházky, zpěv, vyprávění, naslouchání apod.


Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. nominuje:

MEDIN, a.s. - MEDIN, a.s podporuje naši organizaci téměř od samého počátku naší činnosti, tedy více než 10 let, kromě pravidelných finančních darů máme touto společností zapůjčený osobní vůz, který je nezbytnou potřebou pro naši terénní službu, náklady na opravu a údržbu jsou také hrazeny společností MEDIN, důležitá je i osobní opakovaně vyjádřená podpora a ocenění našich služeb současným generálním ředitelem společnosti

Bosch Diesel s.r.o. - již 3. rokem nám tato společnost poskytuje významnou podporu, zároveň se v některých situacích cítíme být partnery, když jsme zváni na různé podnikové akce, je zřejmé, že tato společnost má v oblasti filantropie bohaté zkušenosti, zároveň oceňujeme celkový přístup organizace v oblasti místní spolupráce s neziskovým sektorem


město Telč nominuje:

Jiří Koubík - mistr hodinář pan Koubík (nar. 1939) přes 20 let obětavě, zcela zdarma a s velkou láskou se stará o hodiny na dominantě Telče, nejstarší dochované památce – románské věži sv. Ducha


SAVADA JUDO POLNÁ, Dům dětí a mládeže nominuje:

Josef Fiala - několikaletá systematická podpora osobní, finanční, dosavadní výsledky a zájem hovoří více než slova, přízeň rodičů dokazuje na 100%

MUDr. Petr Šimek - dlouhodobá trvalá podpora mládeže a talentů judistů, osobní i finanční, výsledky a zájem hovoří více než slova


APLA - Vysočina o.s. nominuje:

Bosch Diesel s.r.o. - již šestým rokem nám přispívá významnou částkou na zajištění zázemí a na podporu aktivit pro děti a dospělé trpících autismem, mentálním a kombinovaným postižením


Centrum LADA, o.s. nominuje:

Libuše Vašinová, LIWA CZ, s.r.o. - již desátým rokem podporuje nezištně naše postižené, je to žena s velikým srdcem a obrovskou pokorou k životu, je to jeden z největších mecenášů, je pro nás velikou ctí,že dává svojí lásku k nám, její podpora a pomoc nám dává velikou sílu a motivaci

Bosch Diesel s.r.o. - nezištně podporují náš projekt, dovybavili naši pracovní dílnu, jejich pomoc je pro nás velice důležitá

HRANIPEX Czech Republic k.s.J. - nezištně podpořili již po několikáté a v loňském roce bychom nebyli schopni bez jejich pomoci provést přístavbu našeho centra, jejich pomoc byla pro nás velice významná

Radek Veselý - není to žádný bohatý člověk,ale srdce má na pravém místě a přesto, že má sám tři děti, žádný rok nezapomene pomoci, moc si ho vážíme, tento člověk nám dává pomyslný motor


Město Moravské Budějovice nominuje:

Jiří Grambal - podpora ochotnického spolku při MKS Beseda, veškeré hry - scénáře a režie ochotnického spolku bez nároku na honorář

SKUPINA ČEZ - každoroční vysoká finanční podpora Mezinárodního hudebního festivalu v Moravských Budějovicích

WALDVIERTLER SPARKASSE VON 1842 AG - dlouholetá a vytrvalá podpora MKS Beseda


Divadlo T.E.J.P. nominuje:

Georgii Agricola o. s. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme především schopnost o.s. podpořit jej i když hospodaření občanských sdružení v ČR není nijak jednoduché

Abacus electric, s.r.o. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme schopnost firmy významnou částkou podpořit divadelní projekt i když se přímo neodehrává v regionu, kde firma působí

HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme schopnost firmy významnou částkou podpořit divadelní projekt i když se přímo neodehrává v regionu, kde firma působí

JUVEA s.r.o. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme především schopnost soukromé firmy zavnímat kvalitu projektu a podpořit jej nemalou částkou

Luděk Vavrda - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme především schopnost soukromé osoby zavnímat kvalitu projektu a podpořit jej nemalou částkou


Z L Í N S K Ý   K R A J


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nominuje:

Nadace Děti-kultura-sport - nadace je dlouholetým a nejvýznamnějším podporovatelem projektů muzea, podpořena mezinárodní výstava betlemářské tvorby „Vánoce v muzeu aneb Půjdem spolu do Betléma“ s doprovodným programem a akcemi pro děti a mládež včetně vydání reprezentativního katalogu


Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice nominuje:

DEICHMANN-OBUV s.r.o. - naše spolupráce trvá dva roky, zástupci firmy nás již několikrát navštívili a řadu našich projektů podpořili finanční částkou, za kterou jsme např. nakoupili zvedací a transportní zařízení pro přepravu imobilních klientů“, jejich zapálenost pro dobrou věc, vnímání křesťanských hodnot a obyčejná snaha pomoci, kdy je opravdu potřeba, na nás velmi zapůsobila


Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí nominuje:

Občanské sdružení Korunka - stala se v roce 2011 patronkou našeho zařízení, dlouhodobě podporuje naše zařízení finančními i věcnými dary

Myonic s.r.o. - již jedenáct let zaměstnanci firmy nezištně vypomáhají finančním obnosem na různé akce pro děti - ozdravné pobyty, vybavení heren, v rámci vánočního večírku pořádají tombolu, výtěžek z tomboly předávají našim dětem

Sdružení člověk člověku - dvanáct let pravidelně organizují ke Dni dětí výlet do ZOO, finanční vánoční příspěvek pro děti k nákupu hraček, obuvi na doma, pomůcky na výchovné činnosti a rehabilitaci

Jitka Coufalová - pravidelně od roku 2006 posílá finanční příspěvek a věcný dar - knížky pro děti, které napomáhají na rozvoj řeči, jemné motoriky

Miroslav Vyňuchal - se spolupracovníky z firmy Taxi služby jezdí od roku 2009 a přispívá dětem finančním obnosem na různé aktivity pro děti


Dětský domov a Základní škola Liptál nominuje:

BAŤA a.s. - dlouhodobá podpora, organizování poznávacích a turistických víkendových pobytů pro děti v zajímavých lokalitách po celé republice, financování zájmových kroužků pro děti, financování lyžařských kurzů, jazykových pobytů, poznávacích pobytů v rámci školní výuky jak v tuzemsku, tak také v cizině (v Polsku, Anglii), zajišťování vánočních dárků pro děti, vybavení dětí sezónní či sportovní obuví, financování venkovního bazénu v areálu DD, pomoc při zajištění zaměstnání dětí, které opouštějí dětský domov po nabytí zletilosti...


Oblastní charita Uherský Brod nominuje:

Ing. Ivan Chrástek - je našim velkým dobrovolníkem a mecenášem již 5 let, chodí za našimi postiženými pravidelně a věnuje jim pak celý den podílí se na všech činnostech společně s klienty, věnují se nácviku vaření a nakupování potřebných potravin, to je spojené s nácvikem orientace ve městě a v obchodech, v rámci pracovní činnosti se šijí hračky, polštářky, zástěrky atd., naši postižení, ať už je to 6 děvčat nebo 8 mladých mužů mají pana Chrástka bezvýhradně rádi, kupuje od nich výrobky či přáníčka a zaplatí za ně nepoměrně velkou částkou, takže klienti jsou spokojeni, že si vydělali peníze např. na zakoupení dalšího materiálu pro tvorbu jiných výrobků


Iveta Coufalíková, občan ČR nominuje:

Hydraulika Petráš s.r.o. - od prosince 2007, kdy jsme přišli o syna, mě podporuje v činnostech, do kterých jsem se zapojila – pomoc rodičům, které přišli o dítě, projekt Barevný anděl, organizace svépomocných setkání pozůstalých rodičů/KIP team, tvorba standardů pro školy atd.., podporuje různé námi pořádané akce, uvolňuje mě ze zaměstnání a má vždy pro mou činnost pochopení, každým rokem v zastoupení své firmy přispívá na účet o.s. Dlouhá cesta finanční částkou

Bibiana Wildnerová - ve svém volném čase nezištně pomáhá o.s.Dlouhá cesta již sedmým rokem, vede knihovnu, stará se o členskou základnu, organizuje rekondiční víkendy pro pozůstalé rodiče, podporuje individuální setkání s pozůstalými rodiči, kromě toho již několik let každý měsíc přispívá o.s. Dlouhá cesta pravidelnou finanční částkou

Lucie Burdová - již pátým rokem nezištně a ve svém volné čase koordinuje projekt o.s.Dlouhá cesta - Prázdná kolébka – pomoc rodičům, kterým zemře malé miminko, organizuje setkání rodičů, iniciuje zlepšení komunikace v českých porodnicích mezi rodiči a zdravotnickým personálem

Jana a Daniel Szmekovi - již pátým rokem nezištně a ve svém volném čase pomáhají pozůstalým rodičům na Severní Moravě, pořádají setkání rodičů, podporují individuální laické poradenství, přispívají k osvětě a svou aktivitou podporují činnost o.s.Dlouhá cesta

Libuše Fáryová - již sedmým rokem nezištně a ve svém volném čase organizuje v rámci o.s. Dlouhá cesta vzpomínkové akce na děti: Vzpomínkové pochody, výstavy a koncerty, kromě toho podporuje o.s.Dlouhá cesta i finančně


Dětský domov a Základní škola Vizovice nominuje:

SLE s.r.o. - každoročně od roku 2008 podporuje náš domov věcnými dary v nemalé hodnotě, jedná se o PC, sportovní vybavení, tímto svým hezkým činem nám šetří rozpočtované finance, které můžeme pak věnovat do jiné oblasti rozvoje dětí

Veronika Záhorská, Občanské sdružení Korunka Luhačovice - podporuje náš dětský domov od roku 2007, za tuto dobu naše zařízení již významně podpořila nejen finančně, ale i osobnostně, stala se patronkou našeho zařízení, pravidelně se s dětmi stýká, ukazuje jim hodnoty života a je jejich kamarádem, stará se i o jejich kulturně společenský rozhled, financováním kulturních akcí

Základní organizace odborového svazu KOVO Třineckých železáren - tato odborová organizace podporuje náš DD již 40 let, každoročně umožní našim dětem zdravotně-rekreační pobyty v jejich zařízeních, navštěvují děti a plní jim jejich věcná přání, za dobu podpory děti se „strýčky“ navázali osobní kontakty, jejich dlouholeté sponzorování se samozřejmě odráží na našem rozpočtu ,jejich „výdrž“ je obdivuhodná už i proto, že nejsme DD v jejich regionu

První otrokovická stavební - významně podporuje náš domov v oblasti nutných stavebních prací a úprav okolí domova, a to již od roku 2007, řadu prací pro nás provádějí v režijních nákladech nebo zcela zdarma

Martin Hudcovič - je kamarádem našim dětem již několik let, pravidelně za nimi chodí, koná s nimi výlety, sportuje, a to zcela bez nároku na čas a odměnu


Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. nominuje:

Ing. Kateřina Danyšová a PharmDr. Jiří Holoubek - nezištná podpora, přispěli drobnými propagačními předměty na ceny pro sportovce v rámci XXV. sportovních her, zásadní je i podpra finanční (při rekonstrukci bazénu), je nutné zdůraznit i pozitivní přístup k uživatelům a především skvělý způsob komunikace


Městské divadlo Zlín nominuje:

Barum Continental spol. s r. o. - podpora umělecké činnosti, největší a dlouholetý sponzor

PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. - podpora umělecké činnosti, jeden z největších sponzorů

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - podpora umělecké činnosti, jeden z největších a zároveň dlouholetý sponzor

TESCOMA s.r.o. - podpora umělecké činnosti, jeden z největších sponzorů

RUDOLF JELÍNEK, a.s. - podpora umělecké činnosti, dlouholetý a stabilní sponzor


Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem nominuje:

Nadační fond ALBERT - ve školním roce 2011/2012 jsme pořádali celostátní zimní olympiádu DDŠ a VÚ ČR, NF Albert nám výraznou měrou finančně pomohl se zajištěním této sportovní akce, podpora zájmových a volnočasových aktivit chlapců, pomáhají nám se zajištěním zájmových kroužků a prázdninových pobytů

Citibank Europe plc, organizační složka - za pomoci Citibank pracují kroužky - sportovní, turistický, výtvarný, keramický, hudební, taneční, podpora ozdravných a prázdninových pobytů pro děti z DDŠ - Za poznáním krás naší země


Dětský domov Zlín nominuje:

FLY UNITED s.r.o. - podpora dětského domova založena na osobních dlouhodobých vztazích p.Dr.Štilce, majitele firmy, pracovníci se účastní akcí domova (konec školního roku, vánoce, lyže, hry…), větším dětem umožnili lyžování ve vysokých horách v Itálii, každý rok přispívají vyšší částkou na dovolenou zimní či letní všech dětí, na koncerty, společenské akce a divadlo, dva chlapci chodí do firmy 1x týdně na malou brigádu

Májová Štípa - každý rok v květnu skupina nadšenců, obyvatel Kostelce a Štípy zorganizuje celodenní sportovně společenskou akci Májová Štípa, kde dopoledne probíhá soutěž všech kategorií terénem na kolech, soutěže, součástí zábavy je i zajímavá tombola plná věciček od sponzorů a výtěžek je věnován pro naše děti

CROSS Zlín a.s. - již čtyři roky pravidelně, nezištně bez reklamy přispívá vysokou částkou dětskému domovu, díky těmto financím děti mohly jet na dětské letní tábory s dětmi z běžných rodin, CROSS je naším největším finančním sponzorem, i díky němu jsme letos vybudovali dětské herní hřiště

Kynologové Krajského ředitelství policie Zlínského kraje - kamarádství s pejsky a jejich páníčky trvá již dva roky, pomáhají nám pracovat, když potřebujeme silné chlapy, hrají si s námi – třeba na konci školního roku, uspořádali s námi soutěže pro všechny děti z dětských domovů Zlínského kraje

Martin Šťasta - přišel k nám nezištně, když jsme hledali někoho, kdo nám pomůže spravovat naše počítače, dostaneme občas počítač od někoho, kdo si pořídil nový, práce odborného technika pro počítače je opravdu velmi drahá, Martin je už tři roky naše spása , vyzkouší, vyčistí, opraví, doladí, vyčiní těm, co něco nesprávného stáhli z webu, či něco pokusem a omylem prostě zničili

FC Tescoma Zlín - fotbalisté zlínského klubu, pozvali děti na svůj zápas, dostali jsme od samotných fotbalistů již dvakrát pěknou finanční částku, kterou investujeme na využití volného času dětí

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz