www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2013
Městské nominace 2013
Městská Kolegia 2013
  - Městské Kolegium město Děčín 2013
  - Městské Kolegium město Nový Bor 2013
  - Městské Kolegium město Ostrov 2013
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   M Ě S T O   D Ě Č Í N   2 0 1 3


Kolegium František Pelant
primátor města DěčínKolegium Mgr. Hana Cermonová
náměstkyně primátoraKolegium Zuzana Kudrnáčová
dobrovolnice
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz