www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2015
Městské nominace 2015
Městská Kolegia 2015
  - Městské Kolegium město Beroun 2015
  - Městské Kolegium město Děčín 2015
  - Městské Kolegium město Jičín 2015
  - Městské Kolegium město Most 2015
  - Městské Kolegium město Nový Bor 2015
  - Městské Kolegium město Olomouc 2015
  - Městské Kolegium město Ostrov 2015
  - Městské Kolegium město Poděbrady 2015
  - Městské Kolegium město Znojmo 2015
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   M Ě S T O   M O S T   2 0 1 5


Kolegium Mgr. Naděžda Krupczová
vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Most

Kolegium Mgr. Jiří Bureš
emeritní vedoucí odboru péče o děti


Kolegium Mgr. Eva Čenkovičová
ředitelka, Oblastní charita Most

Kolegium Ing. Margita Pištorová
ředitelka, Centrum Paraple, o.p.s.


Kolegium Mgr. Eva Sekyrková
ředitelka, Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz