www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017
Městské nominace 2017

Městská Kolegia 2017
  Městské kolegium v Berouně/Králově Dvoře 2017
  Místní kolegium v Blovicích 2017
  Městské kolegium v Děčíně 2017
  Městské kolegium v Chodově 2017
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově 2017
  Městské kolegium v Novém Boru 2017
  Městské kolegium v Olomouci 2017
  Městské kolegium v Ostrově 2017
  Místní kolegium v Pardubicích 2017
  Místní kolegium v Plzni 2017
  Městské kolegium v Poděbradech 2017
  Místní kolegium v Ústí nad Labem 2017
  Městské kolegium ve Znojmě 2017
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   V   M O S T Ě / L I T V Í N O V Ě   2 0 1 7


Kolegium Mgr. Naděžda Krupczová
vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Most

Kolegium Mgr. Jiří Bureš
emeritní vedoucí odboru péče o děti


Kolegium Mgr. Eva Čenkovičová
ředitelka, Oblastní charita Most

Kolegium Ing. Margita Pištorová
ředitelka, Centrum Paraple, o.p.s.


Kolegium Mgr. Eva Sekyrková
ředitelka, Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz