www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská Kolegia 2013:
  
- Městské Kolegium město Děčín 2013
  - Městské Kolegium město Nový Bor 2013
  - Městské Kolegium město Ostrov 2013
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2015
Krajská Kolegia 2011 - 2015
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   M Ě S T O   N O V Ý   B O R   2 0 1 3


Kolegium Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města Nový BorKolegium RNDr. Alena Forgáčová
vedoucí OŠKS Městský úřad Nový BorKolegium Bc. Zora Šepsová
knihkupec, radní města Nový BorKolegium Mgr. Jitka Stowasserová
středoškolská učitelka


Kolegium Mgr. Stanislav Valdman
zastupitel města Nový Bor
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz