www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská Kolegia 2013:
  
- Městské Kolegium město Děčín 2013
  - Městské Kolegium město Nový Bor 2013
  - Městské Kolegium město Ostrov 2013
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2015
Krajská Kolegia 2011 - 2015
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   M Ě S T O   O S T R O V   2 0 1 3


OSTROV - Městské kolegium 2013

Kolegium Milan Matějka
místostarosta města OstrovaKolegium Mgr. Libor Bílek
člen RM, podnikatel, sportovecKolegium Romana Parmová
ředitelka Domu kultury Ostrov
Kolegium Mgr. Zdeňka Čepeláková
předsedkyně Spolku přátel města OstrovaKolegium Mgr. Helmut Harzer
ředitel základní školyKolegium Bc. Pavel Čekan
čestný člen Kolegia, starosta města Ostrova
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz