www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská a Místní Kolegia 2018:
  
- Místní Kolegium v Blovicích 2018
  - Městské Kolegium v České Lípě 2018
  - Městské Kolegium v Děčíně 2018
  - Místní Kolegium v Chodově 2018
  - Městské Kolegium v Mostě/Litvínově 2018
  - Městské Kolegium v Novém Boru 2018
  - Městské Kolegium v Ostrově 2018
  - Místní Kolegium v Pardubicch 2018
  - Místní Kolegium v Ústí nad Labem 2018
Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2018
Krajská Kolegia 2011 - 2018
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   V   O S T R O V Ě   2 0 1 8


Kolegium Ing. Josef Železný
starosta města Ostrov

Kolegium Ilona Leupold
2. místostarostka města Ostrov

Kolegium Walburga Mikešová
zastupitelka města Ostrov, kronikářka, držitelka ceny Ď
Kolegium Mgr. Irena Konývková
ředitelka Základní umělecké školy Ostrov, p. o.
Kolegium Mgr. Irena Leitnerová
ředitelka Městské knihovny Ostrov, p. o.
Kolegium Ing. Miroslav Očenášek
ředitel Domu kultury Ostrov, p. o.
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz