www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská a Místní Kolegia 2018:
  
- Městské Kolegium v Berouně/Králově Dvoře 2018
  - Místní Kolegium v Blovicích 2018
  - Městské Kolegium v České Lípě 2018
  - Městské Kolegium v Děčíně 2018
  - Místní Kolegium v Chodově 2018
  - Městské Kolegium v Mostě/Litvínově 2018
  - Městské Kolegium v Novém Boru 2018
  - Městské Kolegium v Ostrově 2018
  - Místní Kolegium v Pardubicch 2018
  - Místní Kolegium v Plzni 2018
  - Městské Kolegium v Poděbradech 2018
  - Místní Kolegium v Ústí nad Labem 2018
  - Městské Kolegium ve Znojmě 2018

Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2018
Krajská Kolegia 2011 - 2018
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   Ú S T Í   N A D   L A B E M   2 0 1 8


Kolegium Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala
Kolegium Mgr. Dita Henzlová
zástupce ředitele školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala
Kolegium Mgr. Lenka Černá
ředitelka, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem
Kolegium Mgr. Renata Zrníková
starostka, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
Kolegium Mgr. Michal Kulhánek
starosta, obec Velké Březno
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz