www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2023:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cena Ď v Blovicích
   - cena Ď v Plzni
   - cena Ď v Nepomuku
   - cena Ď v Blatné
   - cena Ď v Č. Budějovicích
   - cena Ď v Písku
   - cena Ď v Táboře
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Poděbradech
   - cena Ď v Praze
   - cena Ď v Hradci Králové
   - cena Ď v Radkově
   - cena Ď v Lanžhotu
   - cena Ď v Mikulčicích
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Třebíči
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Žďáru nad Sázavou
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Pacově
Městská kola další ročníky
 

„Cena   Ď   v    Ústí   nad   Labem   2023“


Stejně jako u krajské ceny Ď jsem u „místní ceny Ď v Ústí nad Labem“ úvodní fotografii pořídil u chalupy v Pošumaví, odkud do celé ČR celá léta produkujeme cenu Ď. Možná ona symbolika, že v tomhle klidném a hlavně obyčejném místě, plném však energie a života, cena Ď každým rokem nabírá nový dech, vyjadřuje podstatu toho, na co se soustředí – na krásu přirozených skutků, v očích jiných výjimečných. Další fotografie již pořídil pan Petr Germanič, který je nezištně poskytl pro užití dle potřeb projektu ceny Ď – děkujeme.

V zaplněném Navrátilově sále v Novém Boru aktéry dvou krajských kol za Ústecký kraj a Liberecký kraj přivítal starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, jenž převzal nad setkáním mecenášů a dobrodinců morální záštitu (druhá fotografie – pan starosta vítá v Novém Boru přítomné). Velké poděkování také náleží městu Nový Bor, které bylo letos potřinácté generálním partnerem této akce.

Akt předání „Místní ceny Ď v Ústí nad Labem 2023“ započal zdůvodněním výběru oceněného studenty Gymnázia dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem Kateřinou a Petrem (třetí fotka), neboť na této škole proběhla na počátku září účelová anketa mezi několika sty studenty, jejíž zadání znělo: „Když byste měli určit osobnost působící v Ústí nad Labem, nejlépe bez politického náhledu z důvodu, že tato anketa nemá za cíl zjišťovat politické preference, ale lidské hodnoty, inspirace apod. v rámci různých profesí, kulturního, sportovního, vědeckého, společenského a dalšího dění, kdo to bude?“ – Vzhledem k tomu, že se na prvním místě umístil taneční mistr pan Jan Rottenborn, studenti vyzdvihli nejen jeho lidskou vlídnost a umění naučit tančit, ale také jeho mimořádné pedagogické schopnosti prokazované na jejich gymnáziu, viděné studenty jako příkladné stran přístupu jak k výuce, tak hlavně k jednotlivým studentům podle toho, kdo jaký je, jaké má schopnosti, možnosti, zájmy…

U vyhlašování cen Ď za oblast Ústeckého kraje samozřejmě nescházel ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala Ing. Michal Šidák (čtvrtý snímek, zcela vlevo), jehož máme možnost po boku ceny Ď s ohromným elánem pro věc potkávat více než 10 let. Stejně jako vloni navíc tato škola převzala morální partnerství nad finálovou ceremonií na Nové scéně Národního divadla (letos 16. října). Po zdůvodnění výběru oceněného místní cenou Ď, tuto cenu Ď symbolicky převzali studenti Kateřina a Petr (na stejně fotce), k čemuž jsme v sále promítli video-zdravici pana Rottenborna (nemohl se z důvodu vedení tanečního kurzu dostavit). Poté došla řeč i na loňské „hostesáky“ vloni pomáhající předávat na finálové ceremonii ceny, právě přítomné studenty Kateřinu a Petra, zde také představené jako „zkušené mazáky“, kteří se svěřili, co za pocity v ND prožívali, co jim tato zkušenost dala do života a jak se tam letos těší. Vzhledem k tomu, že vloni pana ředitele gymnázia v období ceremonie čekala vážná operace a její důsledky stále ještě zasahují do života tohoto muže, dovolili jsme si panu Šidákovi popřát pevné zdraví (pátá fotografie, on vpravo).

Program čítal ještě udělení řady dalších cen, vše se zájmem sledovalo publikum (šestá fotka), které jsme jako vždy „nezdobili“ žádnými „celebritami“, neboť toto slovo pro cenu Ď nese význam, že celebritami současnosti, skutečnými, ryzími, jsou lidé nominovaní na cenu Ď, proto přišli, proto ta atmosféra, zatímco by se mohlo stát, že pozvete někoho jen proto, že je „zajímavý“, ale o akci by zhola nic nevěděl. A protože si nejsou zde rovni jen přítomní, ale i všechny nominace, všem bylo za vše důstojně, klidně a nahlas poděkováno.

Společný snímek oceněných, nominovaných, členů Kolegia a aktivních příznivců ceny Ď, kteří před stále ještě zaplněné publikum předstoupili pro účel vzniku „archivní památeční fotky“ (sedmý snímek), po předání všech cen této akce za oba kraje (osmá fotografie) předcházel skvělému pohoštění, které coby hostitel město Nový Bor opět objednalo u spolehlivého a kvalitního výrobce – střední školy ESO.

Na ceně Ď v Novém Boru samozřejmě zaznělo poděkování Národnímu divadlu, kde se opět všichni setkáme na finálové ceremonii, poněvadž všechny nominace bez ohledu, jak dopadly na krajském a místním kole, mají novou šanci ve finále. Zaznělo tedy poděkování za 23 let trvající vzácnou spolupráci s Národním divadlem, stejně jako za 23 let trvající úžasnou nominační spolupráci se ZOO Praha, 15 let trvající spolupráci s výjimečným partnerem ceny Ď špičkovou tiskárnou SVS, spol. s r.o. a s dalšími partnery a příznivci jako jsou: LUBRICANT, AZS RECYKLACE, RABBIT Trhový Štěpánov, ARTCRISTAL BOHEMIA, MPM párty-stany, MIRIAM salon, CENTRUM LADA Pacov, Galerie Vavrys, Naďa Hynková, Jájina Raunerová, Jitka Langerová, Gymnázium Blovice, Česká ZOO, další…

Ještě, než se uskuteční finále „ceny Ď 2023“ na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 16. října 2023, postupně se realizuje 14 krajských kol s předáním i řady místních cen. Všechny tyto krajské a místní ceny jsou „šancí navíc k ocenění před finálovou ceremonií, kde již bude větší konkurence nominací z celé ČR“ a navíc na těchto regionálních kolech je prostor k většímu klidnějšímu představení jednotlivých nominací, vzájemným setkáním a přátelským popovídáním v místě, do něhož tito nominovaní svými činnostmi patří.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz