www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2023:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cena Ď v Blovicích
   - cena Ď v Plzni
   - cena Ď v Nepomuku
   - cena Ď v Blatné
   - cena Ď v Č. Budějovicích
   - cena Ď v Písku
   - cena Ď v Táboře
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Poděbradech
   - cena Ď v Praze
   - cena Ď v Hradci Králové
   - cena Ď v Radkově
   - cena Ď v Lanžhotu
   - cena Ď v Mikulčicích
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Třebíči
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Žďáru nad Sázavou
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Pacově
Městská kola další ročníky
 

„Mimořádná cena Ď v   Ústí nad Labem 2023 - věrnost ZOO Ústí nad Labem“


Podobně jako u krajské ceny Ď a „místní ceny Ď v Ústí nad Labem“, jsem v případě „mimořádné místní ceny Ď v Ústí nad Labem za 25 let věrnosti ZOO Ústí nad Labem“ úvodní fotografii pořídil u chalupy v Pošumaví, odkud do celé ČR celá léta produkujeme cenu Ď. Možná ona symbolika, že v tomhle klidném a hlavně obyčejném místě, plném však energie a života, cena Ď každým rokem nabírá nový dech, vyjadřuje podstatu toho, na co se soustředí – na krásu přirozených skutků, v očích jiných výjimečných. Další fotografie již pořídil pan Petr Germanič, který je nezištně poskytl pro užití dle potřeb projektu ceny Ď – děkujeme.

Tuto „věrnostní cenu Ď za adopci“ získala paní Petra Černocká (zpěvačka) s manželem Jiřím Pracným. Bohužel měli tento den koncert a tak cenu symbolicky převzala paní Eva Vrabcová ze ZOO Ústí nad Labem, která se projektu Ď osobně účastní od roku 2002 a nedá dopustit na atmosféru těchto akcí (snímek druhý, vlevo je Ing. Michal Šidák, ředitel Gymnázia dr. Václava Šmějkala, který tuto cenu předával). S paní Petrou Černockou se znám již od roku 2003, kdy byla nominovaná také od této zoo, ale na finále cenu Ď nezískala, avšak tam srdečně jiné oceněné gratulovala, viz foto na webu ceny Ď (ta podporovala ZOO Děčín). Proto, že je neutuchajícím podporovatelem zoo v Ústí nad Labem, dohodli jsme se, že ji paní Vrabcová cenu „dopředá“ na finále 16. října 2023 na Nové scéně ND, kam Petra přislíbila účast…

V zaplněném Navrátilově sále v Novém Boru aktéry dvou krajských kol za Ústecký kraj a Liberecký kraj přivítal starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, jenž převzal nad setkáním mecenášů a dobrodinců morální záštitu (druhá fotografie – pan starosta vítá v Novém Boru přítomné). Velké poděkování také náleží městu Nový Bor, které bylo letos potřinácté generálním partnerem této akce.

Společný snímek oceněných, nominovaných, členů Kolegia a aktivních příznivců ceny Ď, kteří před stále ještě zaplněné publikum předstoupili pro účel vzniku „archivní památeční fotky“ (čtvrtý snímek), po předání všech cen této akce za oba kraje (pátá fotografie) předcházel skvělému pohoštění, které coby hostitel město Nový Bor opět objednalo u spolehlivého a kvalitního výrobce – střední školy ESO.

Na ceně Ď v Novém Boru samozřejmě zaznělo poděkování Národnímu divadlu, kde se opět všichni setkáme na finálové ceremonii, poněvadž všechny nominace bez ohledu, jak dopadly na krajském a místním kole, mají novou šanci ve finále. Zaznělo tedy poděkování za 23 let trvající vzácnou spolupráci s Národním divadlem, stejně jako za 23 let trvající úžasnou nominační spolupráci se ZOO Praha, 15 let trvající spolupráci s výjimečným partnerem ceny Ď špičkovou tiskárnou SVS, spol. s r.o. a s dalšími partnery a příznivci jako jsou: LUBRICANT, AZS RECYKLACE, RABBIT Trhový Štěpánov, ARTCRISTAL BOHEMIA, MPM párty-stany, MIRIAM salon, CENTRUM LADA Pacov, Galerie Vavrys, Naďa Hynková, Jájina Raunerová, Jitka Langerová, Gymnázium Blovice, Česká ZOO, další…

Ještě, než se uskuteční finále „ceny Ď 2023“ na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 16. října 2023, postupně se realizuje 14 krajských kol s předáním i řady místních cen. Všechny tyto krajské a místní ceny jsou „šancí navíc k ocenění před finálovou ceremonií, kde již bude větší konkurence nominací z celé ČR“ a navíc na těchto regionálních kolech je prostor k většímu klidnějšímu představení jednotlivých nominací, vzájemným setkáním a přátelským popovídáním v místě, do něhož tito nominovaní svými činnostmi patří.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz