www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 
S P O L U P O Ř A D A T E L É   A   P A R T N E Ř I   K R A J S K Ý C H   K O L   C E N Y   Ď   2 0 1 7Exkluzivní výrobce ceny Ď

www.artcristal.cz   J I H O Č E S K Ý    K R A J


Krajské kolo se koná pod záštitou místostarostky Mgr. Kateřiny Bláhové


Spolupořadatelé        www.divadlotabor.cz                    www.taborcz.eu


     Mediální partner  http://www.rozhlas.cz/cb/portal/         
   J I H O M O R A V S K Ý    K R A J

Krajské kolo se koná za finanční podpory města Brna

  www.brno.cz


Spolupořadatel Rotary klub Brno   www.rotary2240.org    
   K A R L O V A R S K Ý    K R A J

Generální partner / město Ostrov   www.ostrov.cz            Mediální partner:     http://www.zapad.cz/
   K R Á L O V É H R A D E C K Ý    K R A J

Krajské kolo se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

  www.kr-kralovehradecky.cz


Spolupořadatel:    www.svkhk.cz      Mediální partner:   http://www.rozhlas.cz/hradec/portal/    
   L I B E R E C K Ý    K R A J

město Nový Bor / Generální partner    www.novy-bor.cz            

   Mediální partner:    http://www.rtmplus.cz/
   M O R A V S K O S L E Z S K Ý    K R A J

Partneři:    http://ceskazoo.eu/

      Mediální partneři:          http://www.rozhlas.cz/ostrava/portal/
   O L O M O U C K Ý    K R A J

    Mediální partner        http://www.zzip.cz/
   P A R D U B I C K Ý    K R A J

Krajské kolo se koná pod záštitou a za podpory prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka


  www.pardubickykraj.cz


Spolupořadatel:      www.vcm.cz       Mediální partner:   http://pardubice.rozhlas.cz

   P L Z E Ň S K Ý    K R A J

Spolupořadatel:    www.hotel-uzvonu.cz           https://autoprodejsramek.hyundai.cz/


        Mediální partner:         www.styltip.cz
   R E G I O N    P R A H A


Partneři:   www.svs.eu Spolupořadatelé     www.iscare.cz      

   S T Ř E D O Č E S K Ý    K R A J

Partneři:   www.svs.eu Spolupořadatelé     www.iscare.cz      

   Ú S T E C K Ý    K R A J

město Děčín / Generální partner    www.mmdecin.cz        Mediální partner    http://tv.litomericko24.cz/
   K R A J    V Y S O Č I N A

Krajské kolo se koná pod záštitou primátora PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka a ve spolupráci s městem Jihlava

  http://www.jihlava.cz/index.asp
            


    Mediální partner:     http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal/        
   Z L Í N S K Ý    K R A J

Krajské kolo se koná pod záštitou starosty Uherského Hradiště Ing. Stanislava Blahy

  www.mesto-uh.cz


    Spolupořadatelé:    www.slovackedivadlo.cz         www.galerievavrys.cz    Mediální partner   http://televize.tvslovacko.cz/
   CELOSTÁTNÍ KOLO 2017 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


   MĚSTSKÁ KOLA 2017 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI

  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz