www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 
S P O L U P O Ř A D A T E L É   A   P A R T N E Ř I   K R A J S K Ý C H   K O L   C E N Y   Ď   2 0 2 0Exkluzivní výrobce ceny Ď

www.artcristal.cz   J I H O Č E S K Ý    K R A J


Krajské kolo se koná pod záštitou starosty města Tábor pana Ing. Štěpána Pavlíka

  
www.taborcz.eu

Spolupořadatelé        www.divadlotabor.cz                    www.taborcz.eu


     Mediální partner  http://www.rozhlas.cz/cb/portal/         
   K A R L O V A R S K Ý    K R A J

Generální partner / město Sokolov   www.sokolov.cz       
   K R Á L O V É H R A D E C K Ý    K R A J

Spolupořadatel:    www.svkhk.cz    
   L I B E R E C K Ý    K R A J

město Nový Bor / Generální partner    www.novy-bor.cz            

   Mediální partner:    http://www.rtmplus.cz/
   P L Z E Ň S K Ý    K R A J

Partneři: www.azs98.cz          http://europapersonal.cz/           http://www.atomgym.cz/


        Mediální partner:         www.styltip.cz
   R E G I O N    P R A H A


Partneři:   www.svs.eu Spolupořadatelé     www.iscare.cz      

   S T Ř E D O Č E S K Ý    K R A J

Partneři:   www.svs.eu Spolupořadatelé     www.iscare.cz      

   Ú S T E C K Ý    K R A J

Partner    http://www.gym-ul.cz/    
   K R A J    V Y S O Č I N A

Krajské kolo se koná pod záštitou primátorky statutárního města Jihlavy paní Karolíny Koubové

   www.jihlava.cz
Spolupořadatel: http://www.jihlava.cz/index.asp


    Mediální partner:     http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal/        
   CELOSTÁTNÍ KOLO 2020 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


   MĚSTSKÁ KOLA 2020 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI

  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz