www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 
S P O L U P O Ř A D A T E L É   A   P A R T N E Ř I   M Ě S T S K Ý C H   K O L   C E N Y   Ď   2 0 1 7Exkluzivní výrobce městských cen Ď

www.artcristal.cz

   MÍSTNÍ  CENA  Ď  2017   V   P L Z N I

    www.rkevropa.cz/plzen Spolupořadatel
   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2017   V   P O D Ě B R A D E CH

   www.artcristal.cz    Spolupořadatel                    www.rotary2240.org     Spolupořadatel
   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2017   V   O S T R O V Ě

   www.ostrov.cz    město Ostrov / Generální partner             http://www.zapad.cz/ Mediální partner
   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2017   V   N O V É M  B O R U

   www.novy-bor.cz      město Nový Bor / Generální partner


   Mediální partner        http://www.tvrtm.cz/ Mediální partner 
   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2017   V   D Ě Č Í N Ě

   www.mmdecin.cz    město Děčín / Generální partner           http://tv.litomericko24.cz/ Mediální partner
   CELOSTÁTNÍ KOLO 2017 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


   KRAJSKÁ KOLA 2017 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI
  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz