www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 
S P O L U P O Ř A D A T E L É   A   P A R T N E Ř I   M Ě S T S K Ý C H   K O L   C E N Y   Ď   2 0 2 0Exkluzivní výrobce městských cen Ď

www.artcristal.cz

   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2020   V   JÁCHYMOVĚ

   LaNova    generální partner ceny Ď v Jáchymově 2020       http://www.stjoachim.eu/cz/uvod/ pořadatel ceny Ď v Jáchymově 2020 
   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2020   V   N O V É M  B O R U

   www.novy-bor.cz      město Nový Bor / Generální partner        http://www.tvrtm.cz/ Mediální partner 
   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2020   V   OSTROVĚ

   LaNova    generální partner ceny Ď v Ostrově 2020       http://www.stjoachim.eu/cz/uvod/ pořadatel ceny Ď v Ostrově 2020 
   MÍSTNÍ  CENA  Ď  2020   V  PARDUBICÍCH


Spolupořadatelé                www.educapardubice.cz                                

EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o.

   MĚSTSKÁ  CENA  Ď  2020   V   SOKOLOVĚ

   www.sokolov.cz    město Sokolov / Spolupořadatel a generální partner
   CELOSTÁTNÍ KOLO 2020 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI


   KRAJSKÁ KOLA 2020 - SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI
  nahoru   |   domů

             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz