www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Díky nim...
...rubrika o lidech okolo ceny Ď


Dělo se...
...články o akcích ceny Ď


Dějiny ceny Ď...
...historky a vzpomínky okolo ceny Ď


Magazín Ď uveřejňuje nové články, ale také se vrací k někdejším článkům, které jsme vydávali v nebulvárním internetovém magazínu Revue Richard, jehož existence měla za cíl medializovat projekt ceny Ď, což se v letech 2010 až 2014 dařilo. Poté, co medializaci převzala na sebe partnerská média, ukončili jsme vydávání magazínu, avšak jeho význam pro nás a snad také pro více než sto třicet tisíc čtenářů, kteří jej navštívili, zůstává velký – už jenom proto, že se z magazínu Revue Richard pro nás stal archiv mnoha set článků a postřehů, s čímž dál chceme postupně pracovat zde na stránkách ceny Ď.

Tak hezké čtení!

Váš Richard Langer
 
D Ě L O   S E...

24. 2. 2015 - První krajské kolo ceny Ď se uskutečnilo 26. března 2011 v Přerově

Prvních deset ročníků (2001 až 2010) byla cena Ď udělovaná pouze v rámci jednoho jediného finále bez předchozích předkol. Pro narůstající počet nominací se však snižovala šance k ocenění a protože cenu Ď si veskrze zaslouží všichni nominovaní, přibyla krajská kola jako regionální šance k ocenění navíc ještě předtím, než se uskuteční celostátní finále. Pro pořadatele to znamenalo meziročně kompletně nově vyprodukovat ve 14 krajích regionální předkola s tím, že každé má své Kolegium, svůj prostor, případně svou záštitu, své místní partnery a také místní mediální partnery. Pro dvoučlenný tým ceny Ď to znamenalo pracovat bez volných víkendů a dovolené celý rok (kromě Štědrého dne) od rána do hluboké noci s časem na spánek 2 až 4 hodiny denně. Každý kraj bylo třeba navštívit x krát, oslovit v něm přemnoho osobností, firem a potencionálních partnerů. Nebylo výjimkou, že bylo osloveno v jednom kraji na 200 osobností a reagovala pouze jediná, jiné vůběc a nebo vzkázaly, že až se krajská kola rozjedou, přidají se. Nakonec se ale skutečně povedlo meziročně vyprodukovat 14 krajských kol a založit tak úspěšnou tradici konání regionálních udílení ceny Ď, což bylo odměněno zájmem místních médií, pro něž byl projekt zajímavý i tím, že navazoval na celostátní finále. Díky častějšímu komunikování ceny Ď v krajích, začínala mít o projekt zájem také média celoplošná. Z archivu Vám rádi nabídneme článek z roku 2011, který tehdy informoval o historicky prvním realizovaném krajském kole ceny Ď. Stalo se tak v Olomouckém kraji a od té doby bylo po dnešek realizováno celkem 56 krajských kol a letos se těšíme na 14 dalších...

POHODA na pátou… Aneb „Cena Ď v Olomouckém kraji 2011“ již udělena!

dělo se Historicky první krajská cena Ď byla udělena v sobotu 26. března 2011 v Přerově. Po deseti letech, kdy se výroční ceny „Dík mecenášům kultury a charity“ udělují v Praze, byla poprvé tato křišťálová cena znázorňující písmeno „Ď“ předána svému majiteli také mimo hlavní město v rámci takzvaných nově vzniklých krajských předkol. Než jedenáctý ročník cen Ď vyvrcholí finálovou ceremonií v Národním divadle 21. června 2011, bude uděleno ještě dalších 13 krajských cen..... celý článek


  nahoru   |   magazín Ď
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz