www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Celostátní Kolegium 2018
Celostátní Kolegium 2017
Celostátní Kolegium 2016
Celostátní Kolegium 2015
Celostátní Kolegium 2014
Celostátní Kolegium 2013
Celostátní Kolegium 2012
Celostátní Kolegium 2011
Celostátní Kolegium 2010
Celostátní Kolegium 2009
Celostátní Kolegium 2008
Celostátní Kolegium 2007
Celostátní Kolegium 2006
Celostátní Kolegium 2005
Celostátní Kolegium 2004
Celostátní Kolegium 2003
Celostátní Kolegium 2002
Celostátní Kolegium 2001
Krajská Kolegia 2011 - 2016
Městská Kolegia 2012 - 2016

 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 0 6
N á r o d n í   d i v a d l oAkad.arch.Daniel Dvořák Akad.arch. Daniel Dvořák
ředitel Národního divadla


Ing.Tomáš Kupec Ing. Tomáš Kupec
generální ředitel Národního technického muzea
PhDr.Michal Lukeš, PhD. PhDr. Michal Lukeš, PhD.
generální ředitel Národního muzea
PhDr. Petr Fejk PhDr. Petr Fejk
ředitel Zoo Praha

MUDr.Vladimír Koza MUDr. Vladimír Koza
ředitel Nadace pro transplantace kostní dřeněJUDr.Jitka Mothejzíková JUDr. Jitka Mothejzíková
předsedkyně Občanského sdružení Atlant
Richard Langer Richard Langer
pořadatel akce a ředitel Mecenáš klubu
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz