www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Celostátní Kolegium 2018
Celostátní Kolegium 2017
Celostátní Kolegium 2016
Celostátní Kolegium 2015
Celostátní Kolegium 2014
Celostátní Kolegium 2013
Celostátní Kolegium 2012
Celostátní Kolegium 2011
Celostátní Kolegium 2010
Celostátní Kolegium 2009
Celostátní Kolegium 2008
Celostátní Kolegium 2007
Celostátní Kolegium 2006
Celostátní Kolegium 2005
Celostátní Kolegium 2004
Celostátní Kolegium 2003
Celostátní Kolegium 2002
Celostátní Kolegium 2001
Krajská Kolegia 2011 - 2016
Městská Kolegia 2012 - 2016

 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 1 3
N á r o d n í   d i v a d l oMgr. David Pospíšil Mgr. David Pospíšil
oddělení sponzoringu, Národní divadloMgr.Miroslav Bobek Mgr. Miroslav Bobek
ředitel, Zoo Praha


Běla Gran Jensen Běla Gran Jensen
prezidentka, Hnutí na vlastních nohou-StonožkaIng.Vladimír Zábranský Ing. Vladimír Zábranský
jednatel, První chodská stavební společnost, spol. s r. o.
vítěz ceny GRAND PRIX Ď 2011

Rudy Linka Mgr. Ondřej Nováček
ředitel, Centrum vysílání Českého rozhlasu
PhDr. Eva Marešová, CSc. doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda správní rady, Nadace pro transplantace kostní dřeně


Dita Kintšnerová. Dita Kintšnerová
spolumajitelka, Horní Hrad


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz