www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Celostátní Kolegium 2020
Celostátní Kolegium 2019
Celostátní Kolegium 2018
Celostátní Kolegium 2017
Celostátní Kolegium 2016
Celostátní Kolegium 2015
Celostátní Kolegium 2014
Celostátní Kolegium 2013
Celostátní Kolegium 2012
Celostátní Kolegium 2011
Celostátní Kolegium 2010
Celostátní Kolegium 2009
Celostátní Kolegium 2008
Celostátní Kolegium 2007
Celostátní Kolegium 2006
Celostátní Kolegium 2005
Celostátní Kolegium 2004
Celostátní Kolegium 2003
Celostátní Kolegium 2002
Celostátní Kolegium 2001
Krajská Kolegia 2011 - 2020
Městská Kolegia 2012 - 2020

 

C E L O S T Á T N Í   K O L E G I U M   P R O   U D Ě L E N Í   C E N   Ď   2 0 1 9David Pospíšil Mgr. David Pospíšil
oddělení sponzoringu, Národní divadloMiroslav Bobek Mgr. Miroslav Bobek
ředitel, Zoo Praha


Běla Gran Jensen Běla Gran Jensen
prezidentka, Hnutí na vlastních nohou-Stonožka Jan Machálek Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA
Emeritní přednosta kliniky, konzultant JIP, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Jan Machálek Ing. Jan Machálek
jednatel, ArtCristal Bohemia, Velký Osek


Čestmír Horký Čestmír Horký
ředitel, Nadační fond pomoci Karla JanečkaMarcela Dohnalová Marcela Dohnalová
Inženýr kvality, SVS s.r.o.


Petra Kaldová Petra Kaldová
jednatelka společnosti, AZS 98, s.r.o.

Martin Vavrys Martin Vavrys
malíř, Galerie Vavrys
Martin Vavrys Zdeňka Heyn Edlová
jednatelka, LUBRIKANT s.r.o.Martin Vavrys PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
psycholog, spoluzakladatelka Klubu přátel dětí dětských domovů,
ocěněna cenou GRAND PRIX Ď 2018

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz