www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018

Městská Kolegia 2018
  Městské kolegium v Berouně/Králově Dvoře 2018
  Místní kolegium v Blovicích 2018
  Městské kolegium v České Lípě 2018
  Městské kolegium v Děčíně 2018
  Místní kolegium v Chodově 2018
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově 2018
  Městské kolegium v Novém Boru 2018
  Městské kolegium v Ostrově 2018
  Místní kolegium v Pardubicích 2018
  Místní kolegium v Plzni 2018
  Městské kolegium v Poděbradech 2018
  Místní kolegium v Ústí nad Labem 2018
  Městské kolegium ve Znojmě 2018
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   B L O V I C Í C H   2 0 1 8


Kolegium Mgr. Marcela Šustrová
ředitelka Gymnázia BloviceKolegium PaedDr. Milena Durasová
pedagog Gymnázia BloviceKolegium Jan Poduška
starosta Blovic
Kolegium Jakub Čížek
student Gymnázia Blovice
Kolegium MUDr. Jaroslava Koutská
důchodkyně
Kolegium Piotr Marek
kněz, Římskokatolická farnost Blovice
Kolegium Zdeněk Sviták
důchodce

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz