www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018

Městská Kolegia 2018
  Městské kolegium v Berouně/Králově Dvoře 2018
  Místní kolegium v Blovicích 2018
  Městské kolegium v České Lípě 2018
  Městské kolegium v Děčíně 2018
  Místní kolegium v Chodově 2018
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově 2018
  Městské kolegium v Novém Boru 2018
  Městské kolegium v Ostrově 2018
  Místní kolegium v Pardubicích 2018
  Místní kolegium v Plzni 2018
  Městské kolegium v Poděbradech 2018
  Místní kolegium v Ústí nad Labem 2018
  Městské kolegium ve Znojmě 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   V   Č E S K É   L Í P Ě   2 0 1 8


Kolegium Mgr. Romana Žatecká
starostka města Česká Lípa
Kolegium PhDr. Dana Kroulíková
ředitelka Městské knihovny Česká Lípa
Kolegium Ing. Pavel Marek
generální ředitel NsP Česká Lípa
Kolegium Štěpán Slaný
manažer a hráč FBC Česká Lípa

Kolegium Mgr. Jindřiška Pomikálková
speciální pedagog, ředitelka ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz