www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018

Městská Kolegia 2018
  Městské kolegium v Berouně/Králově Dvoře 2018
  Místní kolegium v Blovicích 2018
  Městské kolegium v České Lípě 2018
  Městské kolegium v Děčíně 2018
  Místní kolegium v Chodově 2018
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově 2018
  Městské kolegium v Novém Boru 2018
  Městské kolegium v Ostrově 2018
  Místní kolegium v Pardubicích 2018
  Místní kolegium v Plzni 2018
  Městské kolegium v Poděbradech 2018
  Místní kolegium v Ústí nad Labem 2018
  Městské kolegium ve Znojmě 2018
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   V   O S T R O V Ě   2 0 1 8


Kolegium Ing. Josef Železný
starosta města Ostrov

Kolegium Ilona Leupold
2. místostarostka města Ostrov

Kolegium Walburga Mikešová
zastupitelka města Ostrov, kronikářka, držitelka ceny Ď
Kolegium Mgr. Irena Konývková
ředitelka Základní umělecké školy Ostrov, p. o.
Kolegium Mgr. Irena Leitnerová
ředitelka Městské knihovny Ostrov, p. o.
Kolegium Ing. Miroslav Očenášek
ředitel Domu kultury Ostrov, p. o.
  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz