www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018
Městské nominace 2018

Městská Kolegia 2018
  Místní kolegium v Blovicích 2018
  Městské kolegium v České Lípě 2018
  Městské kolegium v Děčíně 2018
  Místní kolegium v Chodově 2018
  Městské kolegium v Mostě/Litvínově 2018
  Městské kolegium v Novém Boru 2018
  Městské kolegium v Ostrově 2018
  Místní kolegium v Pardubicích 2018
  Místní kolegium v Plzni 2018
  Místní kolegium v Ústí nad Labem 2018
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   C H O D O V Ě   2 0 1 8


Kolegium Naděžda Hynková
dozor v městské galerii DDM Bludiště
Kolegium Mgr. Luděk Soukup
místostarosta, město Chodov
Kolegium Miloš Bělohlávek
historik
Kolegium Jaroslava Raunerová
žena v domácnosti, vášnivá fotografka

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz