www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

T ý j ó   v   T á b o ř e…

a n e b

"C E N A   Ď   V  J I H O Č E S K É M   K R A J I   2 0 1 7"


cena Ď

cena Ď

Deváté krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 12. dubna 2017 v klubu Divadla Oskara Nedbala v Táboře, ve spolupráci s tímto divadlem a za hostitelství města Tábora, ve spolupráci s ČRo Dvojka, ČRo České Budějovice a také se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Na produkování tohoto krajského kola přispěl Nadační fond pomoci Karla Janečka. Záštitu nad krajským kolem převzala místostarostka Tábora Mgr. Kateřina Bláhová. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman.

cena Ď

„Cenu Ď v Jihočeském kraji 2017“ získala parta heligonkářů ze Strakonic vedená panem Václavem Taliánem a to na základě nominace Městského ústavu sociálních služeb Strakonice:

Václav Talián a skupina harmonikářů - Harmonikář Václav Talián, který společně se skupinou harmonikářů – kamarádů, již tři roky nezištně věnuje čas svého osobního volna našemu Domovu pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích. Z nápadu přijít zahrát, zazpívat a potěšit naše uživatele se stala tradice. Pan V. Talián se svou partou přichází vždy s dobrou náladou, úsměvem a otevřeným srdcem a jejich návštěvy jsou u našich uživatelů velice oblíbené a hojně navštěvované. Uživatelé ze zpívání odcházejí spokojení a usměvaví. Posezení s „harmonikáři“ má blahodárný vliv na jejich psychický, ale i fyzický stav. Zpívání lidových písniček s harmonikou pozitivně působí i na kognitivní funkce uživatelů s demencí, kteří již téměř nekomunikují, ale během písničky si začnou vybavovat slova, zpívat či spontánně tleskat. Kromě těchto návštěv, tato „parta harmonikářů“ bez nároku na honorář navštěvuje a přináší radost i do dalších domovů pro seniory a zdravotnických zařízení v přilehlém okolí Strakonic. Touto nominací bychom chtěli poděkovat všem členům: p. Václavu Taliánovi, pí Heleně Bulínové, pí Janě Roučkové, p. Janu Prosserovi, p. Janu Marouškovi, p. Zdeňku Tuškovi, p. Petru Tuškovi, p. Zdeňkovi Seifriedovi za nezištnou, obětavou práci a čas, který s láskou věnují našim uživatelům. Jsou to lidé s velkým srdcem a rozdávají dobrou náladu a radost starým lidem. Věříme, že si ocenění zaslouží.


O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumjihoceskykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat na (https://youtu.be/rT2xl1uCooY) nebo zde:


Výjimečně je možné zhlédnout celý záznam „ceny Ď v Jihočeském kraji 2017“, coby komplet autentické pracovní archivní video dokládající skutečnou atmosféru krajských kol, která mají méně formální ráz, aby zde připravila aktéry ceny Ď na již slavnostní velké finále v ND. Sledovat téměř hodinový statický pracovní záznam bez střihu můžete na (https://youtu.be/_Ll4jdtk7FM) nebo zde:


cena Ď

Nominovaní a nominující jsou dále pozvaní na velké slavnostní finále ceny Ď Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celoplošnou cenu Ď.text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz