www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2017 - info
Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola 2016
Krajská kola 2015
Krajská kola 2014
Krajská kola 2013
Krajská kola 2012
Krajská kola 2011
 

T ý j ó   v   T á b o ř e…

a n e b

"C E N A   Ď   V  J I H O Č E S K É M   K R A J I   2 0 1 7"


cena Ď

cena Ď

Deváté krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 12. dubna 2017 v klubu Divadla Oskara Nedbala v Táboře, ve spolupráci s tímto divadlem a za hostitelství města Tábora, ve spolupráci s ČRo Dvojka, ČRo České Budějovice a také se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Záštitu nad krajským kolem převzala místostarostka Tábora Mgr. Kateřina Bláhová. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman.

cena Ď

„Cenu Ď v Jihočeském kraji 2017“ získala parta heligonkářů ze Strakonic vedená panem Václavem Taliánem a to na základě nominace Městského ústavu sociálních služeb Strakonice:

Václav Talián a skupina harmonikářů - Harmonikář Václav Talián, který společně se skupinou harmonikářů – kamarádů, již tři roky nezištně věnuje čas svého osobního volna našemu Domovu pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích. Z nápadu přijít zahrát, zazpívat a potěšit naše uživatele se stala tradice. Pan V. Talián se svou partou přichází vždy s dobrou náladou, úsměvem a otevřeným srdcem a jejich návštěvy jsou u našich uživatelů velice oblíbené a hojně navštěvované. Uživatelé ze zpívání odcházejí spokojení a usměvaví. Posezení s „harmonikáři“ má blahodárný vliv na jejich psychický, ale i fyzický stav. Zpívání lidových písniček s harmonikou pozitivně působí i na kognitivní funkce uživatelů s demencí, kteří již téměř nekomunikují, ale během písničky si začnou vybavovat slova, zpívat či spontánně tleskat. Kromě těchto návštěv, tato „parta harmonikářů“ bez nároku na honorář navštěvuje a přináší radost i do dalších domovů pro seniory a zdravotnických zařízení v přilehlém okolí Strakonic. Touto nominací bychom chtěli poděkovat všem členům: p. Václavu Taliánovi, pí Heleně Bulínové, pí Janě Roučkové, p. Janu Prosserovi, p. Janu Marouškovi, p. Zdeňku Tuškovi, p. Petru Tuškovi, p. Zdeňkovi Seifriedovi za nezištnou, obětavou práci a čas, který s láskou věnují našim uživatelům. Jsou to lidé s velkým srdcem a rozdávají dobrou náladu a radost starým lidem. Věříme, že si ocenění zaslouží.


O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumjihoceskykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat na (https://youtu.be/rT2xl1uCooY) nebo zde:


Výjimečně je možné zhlédnout celý záznam „ceny Ď v Jihočeském kraji 2017“, coby komplet autentické pracovní archivní video dokládající skutečnou atmosféru krajských kol, která mají méně formální ráz, aby zde připravila aktéry ceny Ď na již slavnostní velké finále v ND. Sledovat téměř hodinový statický pracovní záznam bez střihu můžete na (https://youtu.be/_Ll4jdtk7FM) nebo zde:


cena Ď

Nominovaní a nominující jsou dále pozvaní na velké slavnostní finále ceny Ď Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celoplošnou cenu Ď.text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz