www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

T ý j ó   v   H r a d c i   K r á l o v é…

a n e b

"C E N A   Ď   V  K R Á L O V É H R A D E C K É M   K R A J I   2 0 1 7"


cena Ď

cena Ď

První krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 28. března 2017 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, ve spolupráci s touto knihovnou, ČRo Hradec Králové, ČRo Dvojka, sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA a také za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman. Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán.

cena Ď

„Cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2017“ převzal pan Pavel Čapek na základě nominace Domova důchodců Police nad Metují:

Pan Pavel Čapek je učitel hudby v Základní umělecké škole v Polici nad Metují a dochází již více než 5 let pravidelně (1x za 14 dnů) ve svém osobním volnu a bez nároku na odměnu do našeho Domova důchodců v Polici nad Metují. S uživateli se schází při společném zpívání. Na jejich přání s nimi hraje a zpívá většinou lidové písničky i písně jiného žánru, k poslechu zahraje známé skladby světových autorů. Přichází vždy s dobrou náladou, úsměvem a otevřeným srdcem, na což naši uživatelé velice dobře reagují a jeho návštěvy u nás jsou velice oblíbené a hojně navštěvované. Má dobrý vliv i na uživatele s demencí, kteří již téměř nekomunikují a během písničky začnou zpívat, tleskat, pohybovat se v rytmu hudby. Je evidentní, že jeho působení na všechny uživatele má blahodárný vliv. Ze zpívání odcházejí spokojeni a usměvaví, jsou nabiti pozitivní energií, což se odráží na jejich psychickém i fyzickém stavu. Kromě těchto pravidelných návštěv dochází do našeho domova i se svými žáky na mnohá vystoupení a k různým příležitostem (Štědrý den, Den seniorů, Svátek matek apod.). Dalším úžasným zážitkem jsou pro naše uživatele jeho varhanní koncerty v polickém kostele, které si několikrát ročně pouze pro ně připraví. Pana učitele mají všichni naši uživatelé velice rádi. Touto nominací bychom chtěli vyjádřit poděkování za jeho nezištnou pomoc, obětavou práci a čas, který s láskou věnuje našim uživatelům. Je to člověk s velkým srdcem a rozdává radost a dobrou náladu starým a nemocným lidem, což se nedá penězi vyjádřit. Věříme, že si ocenění zaslouží. Kolektiv obyvatel a zaměstnanců Domova důchodců Police nad Metují.


O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumkralovehradeckykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat zde:


Okamžiky neoficiální části večera s přestavením všech přítomných aktérů můžete sledovat zde:


cena Ď

Společná fotografie o atmosféře tohoto krajského kola také vypovídá své. Nominovaní a nominující jsou zváni na velké slavností finále ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno…text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz