www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

T ý j ó   v   Praze   a   ve   Středočeském   kraji…

a n e b

"C E N A   Ď   V  KRAJI   PRAHA   A   STŘEDOČESKÉM  KRAJI  2 0 1 7"


cena Ď Ing. František Lambert (vlevo) je generální ředitel Klinického centra ISCARE, které se stalo hostitelem akce po stránce prostoru a úžasného pohoštění. V civilu je pan Lambert příznivec ceny Ď od samého počátku, kdy projektu jako soukromá osoba mnohým pomohl, dokonce uhradil i některé počáteční výdaje projektu ze své kapsy, aby: „Takový projekt žil!“

Šesté a sedmé krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo naráz 6. dubna 2017 v konferenčních prostorách Klinického centra ISCARE v Praze Holešovicích, ve spolupráci a za hostitelství této kliniky, ve spolupráci s ČRo Region Střední Čechy, ČRo Dvojka a také se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA, za tradičního partnerství společnosti SVS, spol. s r.o.

Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman.

cena Ď

cena Ď

„Cenu Ď v regionu hlavního města Prahy 2017“ převzal pan Mgr. Vlastimil Venclík na základě nominace od Bílý kruh bezpečí z.č.:

Mgr. Vlastimil Venclík - Pomoc obětem trestných činů a jejich rodinám - Filip Venclík byl studentem střední školy, byl to mladý člověk se všemi přednostmi i nedostatky, s plány a nadějemi do budoucnosti, když se v noci ze 4. na 5. září 1993 stal obětí brutálního útoku člověka, který v pražském metru napadal bezdůvodně cestující. Filip nezůstal k jeho chování lhostejný a snažil se mu v něm slovně zabránit. Útočník však obrátil svou agresi proti Filipovi a napadl ho tak, že mu způsobil těžké zranění hlavy, na jehož následky Filip Venclík 5. září 1993 v nemocnici zemřel.

K uctění památky svého sedmnáctiletého syna založil Mgr. Vlastimil Venclík Nadační fond pro oběti a pozůstalé po trestných činech a v roce 1999 nabídl spolupráci Bílému kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc obětem trestných činů v ČR (dále jen BKB). Podařilo se mu tak propojit poslání nadačního fondu se zaměřením BKB. Na doporučení Bílého kruhu bezpečí nadační fond opakovaně poskytuje obětem trestných činů a pozůstalým v těch nejzávažnějších případech okamžitou peněžitou pomoc nezatíženou byrokratickými a zdlouhavými procedurami.

Za dobu osmnáctileté spolupráce to byla například pomoc:
- oběti loupežného přepadení, kterou tři pachatelé bez ohledu na její pokročilý věk vystavili dlouhotrvajícím mučivým útrapám,
- oběti opakovaného znásilnění třemi pachateli,
- dvěma nezletilým obětem pokusu vraždy,
- oběti pokusu znásilnění s následkem těžké újmy na zdraví,
- třem pozůstalým po obětech vraždy, kteří mají v péči malé děti zavražděných,
- devatenáctileté oběti trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, která utrpěla těžká poranění s doživotními následky,
- pozůstalé po obětech vraždy (dvou dětí),
- pozůstalým po oběti sexuálně motivované vraždy (šestnáctileté dívky),
- dvěma pozůstalým po trojnásobné vraždě v jedné rodině,
- dvěma doživotně invalidním obětem (invalidita vznikla v přímém důsledku trestných činů, v prvém případě při pokusu vraždy v rámci domácího násilí, v druhém pak pro těžkou újmu na zdraví při zákeřném přepadení na ulici),
- mladistvým pozůstalým po dvojnásobné vraždě (obětí byly jejich matka a sestra),
- rodičům pohřešované dcery a mnoha dalším.

Poskytnutou pomoc Nadačního fondu Filipa Venclíka oběti a pozůstalí použili především na překlenutí sociálně složité situace, na pokrytí nákladů spojených s právním zastupováním v trestním řízení, na sanaci bytu, který byl místem trestného činu a ve kterém dál museli bydlet, a také na rehabilitační pobyty či nákup ortopedických pomůcek.

Za dobu spolupráce s BKB, tedy od roku 1999 – 2017, nadační fond dosud poskytl pomoc obětem a pozůstalým v celkové částce 1.704.993 Kč. Svou solidaritu Mgr. Venclík opakovaně vyjádřil nejenom darovanými soukromými prostředky, ale také osobní účastí a podporou vyjádřenou obětem nezřídka i osobně. Činí tak neokázale, bez PR aktivit, fond plní výhradně ze soukromých prostředků a je vždy připraven pomoci a rychle reagovat.

Mgr. Venclík o pomoci obětem: „Pokud v této době, která je typická zvýšenou kriminalitou, nízkým právním vědomím národa, mizivou vymahatelností zákona a hlavně – slabým postavením obětí trestných činů, může někdo někomu pomoci v opravdu těžké životní situaci a neudělá to, i když má tu možnost, žije do jisté míry zbytečně.“ Osobně vnímám angažovanost Mgr. Vlastimila Venclíka nejen jako uctění památky násilné smrti mladého člověka, ale jako poselství naděje, že se nám spolu s ním lidství nevzdálilo, naopak…
Mgr. Petra Vitoušová prezidentka Bílého kruhu bezpečí


cena Ď

O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumpraha2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat na (https://youtu.be/k3xJtd7jlgY) nebo zde:


„Cenu Ď ve Středočeském kraji 2017“ převzala společnost Tango Havlíčkův Brod na základě nominace Dětského domova se školou Slaný:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Tuto nominaci podáváme proto, bychom podpořili skvělý tým vozíčkářů, kteří se pod vedením svého „chodícího manažera“ pana Klempíře, již řadu let naplňují ve spolupráci s dalšími subjekty a především řadou dobrovolných dárců mnohdy velké sny dětí umístěných v dětských domovech a pomáhají jim strávit vánoční pohodu u stromečku, když nemohou být v rodinném kruhu svých blízkých. Víme, že tento projekt v dnešní době patří k ojedinělým a je nesmírně náročný v celém svém průběhu. Z našeho pohledu je s touto partou lidí radost spolupracovat, i když mají veliký handicap proti ostatním. Přesto jsou vstřícní, vždy s úsměvem a dobrou náladou dokáží zareagovat na jakýkoliv problém spojený s realizací jednotlivých kroků, pokud se do něho v našem Domově dostaneme. Tato parta lidí z Tanga umí zapojit a přivést do projektu širokou veřejnost, jejich vypracovaný systém dává záruku všem poskytovatelům dárků, že se tyto dostanou do ruky příslušnému zvolenému dítěti. Každý dárce tak pomáhá našim dětem lépe se začlenit do sociálního prostředí. Touto nominací na cenu Ď chceme za náš Domov poděkovat celému týmu společnosti Tango a rovněž tak každému dárci, který našim dětem zařazeným v dětských domovech po celé republice jejich přání splní.


cena Ď

O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumstredoceskykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat na (https://youtu.be/HAtsK3n1CM0) nebo zde:


cena Ď

cena Ď

cena Ď

Nominovaní a nominující jsou dále na velké slavnostní finále ceny Ď Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celoplošnou cenu Ď.text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz