www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

T ý j ó   v   P L Z N I…

a n e b

"C E N A   Ď   V  P L Z E Ň S K É M   K R A J I   2 0 1 7"


cena Ď

Třetí krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 3. dubna 2017 v Hotelu U Zvonu, ve spolupráci Hotelu U Zvonu, AUTOPRODEJ ŠRÁMEK, ČRo Dvojka a také ve spolupráci se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Na produkování tohoto krajského přispěl Nadační fond pomoci Karla Janečka. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď

"Cenu Ď v Plzeňském kraji 2017“ převzala paní Mgr. Renata Vordová za dlouholetou obsáhlou pomoc handicapovaným spoluobčanům na základě této nominace:

Mgr. Renata Vordová - dlouholetou činnost v projektech na prevenci šikany a pro zapojení mentálně, fyzicky, sociálně, či jakkoliv jinak hendikepovaných jedinců a skupin do aktivního života. Samostatně působící lektorka seminářů se zaměřením na komunikaci, divadlo, osobnostní a sociální výchovu pro studenty od deseti do sta let. Lektorka projektů „Dokážu to“ se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu a „Minimalizace šikany“ se zaměřením na vzdělávání pedagogů. Lektorka seminářů v rámci divadelních festivalů Wolkrův Prostějov, Jiráskův Hronov odborná asistentka ZČU Plzeň – certifikátní studium dramatické výchovy – Interpretace textu, rétorika, režisérka několika souborů zaměřených především na divadlo poezie a divadlo jako výpověď. Režisérka divadelního souboru Třetí věk Louny.


O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumplzenskykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat zde (pracovní archivní záznam):


Okamžiky neoficiální části večera s přestavením všech přítomných aktérů, můžete sledovat zde (pracovní archivní záznam):


cena Ď

cena Ď

Nominovaní a nominující jsou zváni na velké slavností finále ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz