www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

T ý j ó   v   P a r d u b i c í ch…

a n e b

"C E N A   Ď   V  P A R D U B I C K É M   K R A J I   2 0 1 7"


cena Ď

Páté krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 5. dubna 2017 ve Východočeském muzeu na zámku v Pardubicích, ve spolupráci s tímto muzeem, ČRo Dvojka a také ve spolupráci se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Záštitu nad krajským kolem převzal první náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, který současně poskytl finanční podporu této akci. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman.

cena Ď

cena Ď

„Cenu Ď v Pardubickém kraji 2017“ získala firma Adel happines s. r.o., za výraznou a originální pomoc Dětskému domovu Dolní Čermná na základě této nominace:

Adel happiness s. r. o. – to jsou Adélka Hofmanová (17 let), Terezka Petříková (17 let), studentky 3. ročníku Obchodní akademie Svitavy, a Adélčin tatínek Martin Hofman. Objevili se u nás v domově na konci června s tím, že by rádi s námi navázali spolupráci, organizovali pro nás aktivity, „projekty“. Oficiální zahájení naší spolupráce bylo 1. září 2016, kdy se neformálně při opékání buřtů představili všem dětem – a rázem si získali srdce nejen všech dětí, ale i nás dospělých. Bezprostřední, srdeční, empatičtí, akční, nápadití, přátelští, veselí, laskaví – toto vše odstartovalo neskutečnou vzájemnou spolupráci. Společné výlety (dokonce i do předvánoční Vídně), návštěvy, společné aktivity v domově i mimo DD, vzájemné obdarování vlastnoručně vyráběnými vánočními dárky… Stali se součástí našeho domova, vnesli k nám lásku, slunce, radost, úsměv, energii, zlepšili vztahy mezi dětmi navzájem, dokonce i mezi dospělými (náš domov prošel nelehkým obdobím, byl negativně medializován v souvislosti s odvolaným panem ředitelem, což se negativně projevilo v celkovém klimatu DD). Velice obdivuji nasazení děvčat, která sama naplánují akce pro naše děti, ty potom konzultují s Martinem Hofmanem, který je podpoří finančně (i osobně – poskytne nám autobus, který sám řídí), a s vedením DD. Aktivity promýšlejí do nejmenšího detailu, díky čemuž se každá jimi pořádaná akce stává pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Adélka, Terezka i Martin se stali součástí našeho domova. Děti i dospělí o nich stále hovoří, jsou s nimi v kontaktu (písemném, telefonickém, osobním), těšíme se na sebe navzájem. Ač spolupráce není dlouholetá, velmi si jí vážím a připadá mi, že trvá již velmi dlouho a ještě dlouho bude pokračovat. Jsem přesvědčena o tom, že si Cenu Ď právem zaslouží.


O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumpardubickykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat na (https://youtu.be/3HRpyJaQCag) nebo zde:


Okamžiky neoficiální části večera s přestavením všech přítomných aktérů můžete sledovat na (https://youtu.be/WBnG-6iU0i8) nebo zde:


cena Ď

Nominovaní a nominující jsou dále na velké slavnostní finále ceny Ď Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celoplošnou cenu Ď.text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz