www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2017
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

T ý j ó   v   U h e r s ké m   H r a d iš t i…

a n e b

"C E N A   Ď   VE  Z L Í N S K É M   K R A J I   2 0 1 7"


cena Ď

Čtvrté krajské kolo 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 4. dubna 2017 na Malé scéně Slováckého divadla v Uherském Hradišti, ve spolupráci s tímto divadlem, ČRo Dvojka a také ve spolupráci se sklárnou ARTCRISTAL BOHEMIA. Na produkování tohoto krajského přispěl Nadační fond pomoci Karla Janečka. Záštitu nad krajským kolem převzal starosta Uherského Hradiště - Ing. Stanislav Blaha. Záštitu nad celým projektem převzal ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman.

cena Ď

cena Ď

Za společnost CS CABOT převzala cenu ta, která nominaci přihlásila – paní Drahomíra Holubová z Diakonice ČCE ve Valašském Meziříčí.

„Cenu Ď ve Zlínském kraji 2017“ získala firma CS CABOT, spol. s r.o., za významnou finanční pomoc Diakonii ČCE ve Valašském Meziříčí na základě této nominace:

CS CABOT, spol. s r.o. - podpořili projekt: Já to zvládnu, Provozování pečovatelské a ošetřovatelské služby, Jednorázová pomoc – nákup automobilu, benefiční akce - Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí pomáhá seniorům, nemocným, umírajícím a zdravotně postiženým, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Firma CS CABOT, spol. s r.o. se pro nás stala významným partnerem. Každoročně, od roku 2011, naši organizaci podporuje částkou 125 tisíc na provozování pečovatelské a ošetřovatelské služby, pravidelně nás také podporuje finančním příspěvkem na podporu benefičních akcí nebo na nákup automobilu. Velkou finanční pomoci od firmy CS CABOT, byl dar ve výši 365 tisíc na projekt Já to zvládnu. V tomto projektu probíhá rekonstrukce naši budovy, kde poskytujeme lidem s hendikepy sociální rehabilitaci a zaměstnáváme lidi se zdravotním hendikepem ve dvou sociálních podnicích – Secondhelp a Palomino. Zde poskytujeme zaměstnání více jak 40 zaměstnancům, kteří kvůli svému hendikepu nemají uplatnění na trhu práce. Pracuje zde paní Radka, která by jinak nenašla uplatnění na trhu práce. Příběh paní Radky: Léčím se víc jak 15 let s úzkostní depresivní poruchou a největší strach mám z velkého množství lidí. Pracovala jsem v různých firmách a organizacích, kde pro mě bylo čím dál těžší vydržet standardní osmihodinovou pracovní dobu. Asi před dvěma lety mi na radu ošetřujícího lékaře byl uznán invalidní důchod. Byla to pro mě velká úleva. V té době jsem byla na úřadu práce a náhodou jsem objevila nabídku pracovat v SECONDHELPU se sníženou pracovní dobou. Měla jsem velké obavy, že tu práci nezvládnu a že nevydržím déle jak 14 dní, ale již na pohovoru mně přivítaly dvě velice milé dámy a strach ze mě opadl. Práci jsem získala a s ní i báječný kolektiv, který mi pomáhá vyrovnat se s mými depresivními stavy. Díky jejich přístupu k mé nemoci jsem zde našla klidnou práci a to mi pomáhá. Když dělám to, co mně baví a naplňuje, tak na svou nemoc nemyslím. Ráno vstávám do práce s pocitem radosti a do práce za holkami se těším již od neděle večer. Firma SC CABOT nás do dnešního dne podpořila částkou 1.000.000 Kč. Chceme jí touto cestou poděkovat, za jejich vstřícný přístup a pomoc naši organizaci. I díky jejich pomoci se nám daří realizovat naše poslání organizace.


O udělení ceny rozhodlo krajské Kolegium:
http://www.cena-d.cz/kolegiumzlinskykraj2017.html


Okamžik předání ceny můžete sledovat na (https://youtu.be/og8ZvqZ1Tzg) nebo zde:


Okamžiky neoficiální části večera s přestavením všech přítomných aktérů můžete sledovat na (https://youtu.be/77XfZZe_E1E) nebo zde:


cena Ď

Nominovaní a nominující jsou zváni na velké slavností finále ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz