www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2022:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cen Ď v Sokolově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Kynšperku
   - cena Ď v Ostrově
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Lipnici nad Sázavou
   - cena Ď v Pacově
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Opavě/Ostravě
Městská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   B Ř E Z O V É   2 0 2 2


Ve středu 21. září 2022 se v klášteře svatého Antonína Paduánského v Sokolově uskutečnila „cena Ď v Březové 2022“ a to po boku hlavního regionálního ocenění našeho projektu: „Ceny Ď v Karlovarském kraji 2022“. Současně byly předány další „místní ceny Ď“ v rámci tohoto kraje. Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Sokolov, záštitu převzala paní starostka Renata Oulehlová. Městu Sokolov za podporu a hostitelství, stejně jako dalším za morální podporu, včetně těm, kteří nominovali a nominace přijali a na akci se vydali – náleží velké díky!

cena Ď   cena Ď
Foto archiv ceny Ď

V citlivě rekonstruovaném kulturně multifunkčním areálu kláštera se „Setkání mecenášů, dobrodinců, morálních a lidských vzorů“ konalo díky zorganizování městem Sokolov s tím na toto setkání pořadatel ceny Ď Richard Langer ve spolupráci s hlavní produkční Jitkou Langerovou (nezištně projektu pomáhá) „dodal“ program v podobě „příběhů nominovaných a oceněných na cenu Ď v Karlovarském kraji“, kteří, byť každý z jiného světa působení, zde zjistili, že k sobě svým způsobem pro životní filozofii „pomáhat nebo inspirovat okolí“, patří.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Ceny Ď z rukodělné sklárny Artcristal Bohemia ve Velkém Oseku nezištně jako výraz obdivu všem přítomným dodal majitel sklárny inženýr Jan Machálek. Měly tvar „kapky“ asi proto, aby každému oceněnému přinesli minimálně „kapku“ štěstí. Jinak i zde platilo, že každá nominace = poděkování a ty, které se promění v ocenění, jsou pouze navíc považovány za symbol tohoto veřejného „děkuji“ neboli veřejného, důstojného, srdečného, hlasitého…: „Ď!“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov, v úpravě oříznutím R. Langerem

Přítomné vzácné hosty, jak 22 let říkáme „skutečné ryzí celebrity současnosti“, neboť „celebrita“ v našem vnímání znamená „neskonale inspirativní lidská bytost“, přivítala starostka města Sokolov paní Renata Oulehlová, jíž končí funkční období a poněvadž dále nekandiduje, vyslechla si bez toho, že by šlo o „podlézání“ od pořadatele ceny Ď slova: „Vím, že máte moc blízko k charitě a proto Vás mám rád a nejen proto, jste hrdá patriotka hornických tradic, bez nichž by naši předci neměli šanci fungovat alespoň tak, jak fungovali, protože za vším fungováním výroby, dopravy, bydlení bylo ponejvíc „uhlí“ a k němu patří těžká práce….“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Pořadatel ceny Ď 2001 – 2022 (Richard Langer) vysvětlil, proč na každém krajském a místním kole ceny Ď 2022 má na sobě sako naruby: „Zdá se mi, že svět kolem nás je naruby, ale my můžeme přemýšlet jako dosud…“ – S tím, že si jej takhle nechá až po finále na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022, aby i přes složitou dobu, kdy svět nemá klid už 3 roky, lidé se obávají budoucnosti, je třeba nezapomenout pozitivně myslet a brát si inspiraci od nominovaných na cenu Ď, protože oni dle jeho úvahy jsou zárukou naděje, kterou si musíme i konáním takových akcí, jako je tato, hýčkat.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď


cena Ď




cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová


„Cena Ď v Březové 2022“ – na základě nominace ochotnického divadelního dětského souboru Lupínek z Březové, dle formulace principála pana Tomáše Večerky, cenu Ď převzal starosta Březové pan Miroslav Bouda, který avšak okamžitě řekl, že cena patří třem učitelům ZŠ Březová, kteří na vrub svého času a mnohých nákladů v roce 1995 nezištně „Lupínek“ založili. Byla to paní učitelka Eva Hetfleišová (převážně režírovala), pan učitel Vojtěch Mühlrad (převážně skládal hudbu a staral se o zvuk) a paní učitelka Olga Langerová (převážně psala hry a texty písní). Pan Bouda pozdravil paní Hetfleišovou nahoru do ochotnického nebe a sdělil, že ceny se vzdává ve prospěch přítomné hlavní zakladatelky souboru Olgy Langerové. Ta však jako matka pořadatele ceny Ď pro pocit ze „střetu zájmů“ odmítla cenu převzít, nakonec ale uznala, že jde o snahu ocenit všechny zainteresované a tak bude cena patřit městu Březová a celému souboru jako symbol 27 krásných let oživujících kulturu v Březové se zapojením hlavně dětí, jejichž nadšení je to podstatné. Přestože bude tato cena vystavena v prostorách Lupínku, oficiálně ale zůstane v seznamu oceněných cenou Ď zapsán pan starosta Miroslav Bouda, jak bývá zvykem respektovat rozhodnutí Kolegia. Principál divadla pan Večerka mimo rámec ceny Ď využil příležitosti soukromě poděkovat svým vlastním „čestným uznáním“ další nominované, která avšak letos místní cenu Ď nezískala a to paní Veronice Pazderové. Text vítězné nominace zněl: „Miroslav Bouda, starosta města Březová - náš dětský divadelní soubor má tradici od roku 1995, kdy jsem v něm měl možnost zažít jeho začátky jako žák třídní učitelky, zakladatelky souboru Lupínek, také já, se svými kamarády. Na Březové se z Lupínku stal živoucí pojem, nemající ambice sklízet obdiv a ceny, ale doplnit běžný život něčím smysluplným, co navíc bude bavit děti, potažmo jejich kamarády, rodiče, prarodiče, sousedy, či spoluobčany v dalších končinách našeho kraje, kam jezdíváme také hrát. To vše by nebylo bez pochopení a osobního zápalu pro věc pana starosty, kterému jde od roku 1998, kdy je ve funkci, o komplexní vidění života města, které vede, takže není v jeho případě možné, aby se nezasazoval o pomoc dětskému divadlu, jako všemu, co tady chce žít a má fakt smysl. Nikdy neřekl „ne“, vždy bylo možné získat dopravu na účet města, podporu v poskytnutí prostor a mnoho dalšího. V dlouhodobém horizontu člověk pozná, zda se tak činí kvůli politickým bodům, či protože to tak prostě má být…“

cena Ď


cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Během akce byly kromě „ceny Ď v Karlovarském kraji 2022“ předány místní ceny Ď v těchto městech:

Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Chodov a Březová (viz jednotlivé články zde na webu v části „realizovaná městská kola 2022“.

Fotoreportáž s obsáhlým textovým komentářem z celé akce, jak s ohlédnutím za předáním krajské ceny Ď, tak s ohlédnutími za předáváním místních cen Ď, najdete na FB stránce ceny Ď, kde byla zveřejněna 25. září 2022:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

Na akci promluvili o svých nominovaných nebo svých počinech mnozí hosté, každý, kdo chtěl a jak chtěl. Atmosféra byla obyčejně krásná, neformální a slavnostní zároveň.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Prvně jsme v Karlovarském kraji slyšeli po boku nové kategorie ceny Ď a to: „Cena Ď pejska Gumpa“, vyprávět o pomáhání v psím útulku v Mariánských Lázních. Sympatická a slečna Petra Charvátová byla sice nervózní z veřejného slova, ale současně tak lidská, že to přesně patřilo k tomu. Prostě: „S pejsky to umí a chlubit se tím neumí…“

cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová

Podobně na tom byla i hluboce empatická paní Katka Trnková, která roky pomáhá v hospici Motýl a právě zde se svěřila, že nyní sama bojuje s nemocí. Kéž jí její dobré skutky tam nahoře přičtou k dobru.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Pohoštění bylo fajn, děkujeme městu Sokolov. Hlavně ale byla fajn nálada. Hodně si lidé povídali… A druhý den nám jedna z návštěvnic, která byla na ceně Ď prvně v životě, do telefonu řekla: „Byla jsem překvapena. Seděla jsem a užívala jsem si to, jak příběhy plynuly. Bylo mi tak moc krásně…“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Všechny nominace, bez ohledu na to, zda získaly místní nebo krajskou cenu Ď, automaticky sobě rovny postupují do finále v Praze, kde již budou roztříděny do svých příslušných celostátních kategorií (zde byly vespolek v jedné společné). V každé takové, má každá tato nominace, naprosto novou šanci získat cenu Ď, tentokrát již ale „celostátní“.

Tým ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz