www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2022:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cen Ď v Sokolově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Kynšperku
   - cena Ď v Ostrově
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Lipnici nad Sázavou
   - cena Ď v Pacově
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Opavě/Ostravě
Městská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   K Y N Š P E R K U   N A D   O H Ř Í   2 0 2 2


Ve středu 21. září 2022 se v klášteře svatého Antonína Paduánského v Sokolově uskutečnila „cena Ď v Kynšperku nad Ohří 2022“ a to po boku hlavního regionálního ocenění našeho projektu: „Ceny Ď v Karlovarském kraji 2022“. Současně byly předány další „místní ceny Ď“ v rámci tohoto kraje. Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Sokolov, záštitu převzala paní starostka Renata Oulehlová. Městu Sokolov za podporu a hostitelství, stejně jako dalším za morální podporu, včetně těm, kteří nominovali a nominace přijali a na akci se vydali – náleží velké díky!

cena Ď   cena Ď
Foto archiv ceny Ď

V citlivě rekonstruovaném kulturně multifunkčním areálu kláštera se „Setkání mecenášů, dobrodinců, morálních a lidských vzorů“ konalo díky zorganizování městem Sokolov s tím na toto setkání pořadatel ceny Ď Richard Langer ve spolupráci s hlavní produkční Jitkou Langerovou (nezištně projektu pomáhá) „dodal“ program v podobě „příběhů nominovaných a oceněných na cenu Ď v Karlovarském kraji“, kteří, byť každý z jiného světa působení, zde zjistili, že k sobě svým způsobem pro životní filozofii „pomáhat nebo inspirovat okolí“, patří.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Ceny Ď z rukodělné sklárny Artcristal Bohemia ve Velkém Oseku nezištně jako výraz obdivu všem přítomným dodal majitel sklárny inženýr Jan Machálek. Měly tvar „kapky“ asi proto, aby každému oceněnému přinesli minimálně „kapku“ štěstí. Jinak i zde platilo, že každá nominace = poděkování a ty, které se promění v ocenění, jsou pouze navíc považovány za symbol tohoto veřejného „děkuji“ neboli veřejného, důstojného, srdečného, hlasitého…: „Ď!“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov, v úpravě oříznutím R. Langerem

Přítomné vzácné hosty, jak 22 let říkáme „skutečné ryzí celebrity současnosti“, neboť „celebrita“ v našem vnímání znamená „neskonale inspirativní lidská bytost“, přivítala starostka města Sokolov paní Renata Oulehlová, jíž končí funkční období a poněvadž dále nekandiduje, vyslechla si bez toho, že by šlo o „podlézání“ od pořadatele ceny Ď slova: „Vím, že máte moc blízko k charitě a proto Vás mám rád a nejen proto, jste hrdá patriotka hornických tradic, bez nichž by naši předci neměli šanci fungovat alespoň tak, jak fungovali, protože za vším fungováním výroby, dopravy, bydlení bylo ponejvíc „uhlí“ a k němu patří těžká práce….“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Pořadatel ceny Ď 2001 – 2022 (Richard Langer) vysvětlil, proč na každém krajském a místním kole ceny Ď 2022 má na sobě sako naruby: „Zdá se mi, že svět kolem nás je naruby, ale my můžeme přemýšlet jako dosud…“ – S tím, že si jej takhle nechá až po finále na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022, aby i přes složitou dobu, kdy svět nemá klid už 3 roky, lidé se obávají budoucnosti, je třeba nezapomenout pozitivně myslet a brát si inspiraci od nominovaných na cenu Ď, protože oni dle jeho úvahy jsou zárukou naděje, kterou si musíme i konáním takových akcí, jako je tato, hýčkat.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď


cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová


Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

„Cena Ď v Kynšperku nad Ohří 2022“ – na základě nominace starosty města Kynšperk nad Ohří inženýra Tomáše Svobody „cenu Ď“, která byla natočena i ve své „video verzi“, všem přítomným slova zdůvodňující nominaci vyslovená ve videu panem starostou v klášterním sále přehrál pořadatel ceny Ď. Pan starosta Svoboda se pro pracovní důvody nemohl akce zúčastnit, oceněná paní Štěpánka Hendrychová byla nepřítomna zase pro komplikovaná zpoždění letecké dopravy, neboť účast ráda přislíbila, ale při návratu z daleké ciziny došlo k několikadennímu zpoždění. Jako patriotka města Kynšperk nad Ohří a po dohodě s panem starostou cenu v zastoupení převzala z rukou starostky města Sokolov paní Oulehlové paní Eva Fréharová. Textová verze nominace má toto znění: „Štěpánka Hendrychová - jako starosta města Kynšperk nad Ohří nominuji na cenu Ď ředitelku Městského kulturního střediska paní Štěpánku Hendrychovou, která byla dlouholetou zástupkyní ředitele, měla spoustu nápadů, ale bohužel nebyly vyslyšeny. Co se ale nestalo! Po odchodu pana ředitele se stala ředitelkou ona a najednou jsme začali pozorovat pro nás překvapivý, ale o to víc potěšující nárůst zajímavých kulturních akcí, zejména pro mladé a děti, což je velmi náročná skupina obyvatel našeho města a umět takové akce vymyslet a uskutečnit, aby byly kvitovány veřejností, je důkazem toho, že je skutečně na svém místě člověk, který ví, co je třeba a dá do své práce ohromné množství invence a obětavosti. Třeba o prázdninách, kdy je takzvaná „okurková sezóna“, se paní Hendrychová zasadila o to, aby Kynšperk nad Ohří kulturně naplno žil. Každý týden uspořádala akci pro děti, v kulturním středisku, v zimní zahradě, v knihovně…, je prostě velice akční a já si myslím, že si naše poděkování prostřednictvím nominace na cenu Ď právem zaslouží.“

cena Ď


cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Během akce byly kromě „ceny Ď v Karlovarském kraji 2022“ předány místní ceny Ď v těchto městech:

Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Chodov a Březová (viz jednotlivé články zde na webu v části „realizovaná městská kola 2022“.

Fotoreportáž s obsáhlým textovým komentářem z celé akce, jak s ohlédnutím za předáním krajské ceny Ď, tak s ohlédnutími za předáváním místních cen Ď, najdete na FB stránce ceny Ď, kde byla zveřejněna 25. září 2022:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

Na akci promluvili o svých nominovaných nebo svých počinech mnozí hosté, každý, kdo chtěl a jak chtěl. Atmosféra byla obyčejně krásná, neformální a slavnostní zároveň.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Prvně jsme v Karlovarském kraji slyšeli po boku nové kategorie ceny Ď a to: „Cena Ď pejska Gumpa“, vyprávět o pomáhání v psím útulku v Mariánských Lázních. Sympatická a slečna Petra Charvátová byla sice nervózní z veřejného slova, ale současně tak lidská, že to přesně patřilo k tomu. Prostě: „S pejsky to umí a chlubit se tím neumí…“

cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová

Podobně na tom byla i hluboce empatická paní Katka Trnková, která roky pomáhá v hospici Motýl a právě zde se svěřila, že nyní sama bojuje s nemocí. Kéž jí její dobré skutky tam nahoře přičtou k dobru.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Pohoštění bylo fajn, děkujeme městu Sokolov. Hlavně ale byla fajn nálada. Hodně si lidé povídali… A druhý den nám jedna z návštěvnic, která byla na ceně Ď prvně v životě, do telefonu řekla: „Byla jsem překvapena. Seděla jsem a užívala jsem si to, jak příběhy plynuly. Bylo mi tak moc krásně…“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Všechny nominace, bez ohledu na to, zda získaly místní nebo krajskou cenu Ď, automaticky sobě rovny postupují do finále v Praze, kde již budou roztříděny do svých příslušných celostátních kategorií (zde byly vespolek v jedné společné). V každé takové, má každá tato nominace, naprosto novou šanci získat cenu Ď, tentokrát již ale „celostátní“.

Tým ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz