www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2022:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cen Ď v Sokolově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Kynšperku
   - cena Ď v Ostrově
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Lipnici nad Sázavou
   - cena Ď v Pacově
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Opavě/Ostravě
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   Ú S T Í   N A D   L A B E M   2 0 2 2


Pracovní videozáznam je příznivcům ceny Ď k dispozici na FB stránce ceny Ď:
https://www.facebook.com/100057139492723/videos/425398993024981
(přítomní aktéři a hosté souhlasili se zveřejněním videa).

Dne 13. září 2022 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď v Libereckém kraji 2022“ současně s „cenou Ď v Ústeckém kraji 2022“ s předáním dalších příslušných „místních cen Ď“, včetně „Ceny Ď v Ústí nad Labem 2022“.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


„Cenu Ď v Ústí nad Labem 2022“ předávaly studentky Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, jimž „asistoval“ ředitel školy Ing. Mgr. Michal Šidák (předseda Kolegia ceny Ď v Ústeckém kraji 2022). Cenu získal pan Jan Rottenborn za dlouholeté organizování tanečních kurzů pro mládež, které jsou chápány jako důležitý morální počin pro dnešní mládež, z nichž si každý odnese nejen taneční dovednosti, ale také příjemné vzpomínky na potkávání se s vrstevníky a předávání zásad etikety. Jeho taneční kurzy jsou ideálním místem pro socializaci a bez nich by naše město určitě postrádalo důležitou součást (citace studentů).

cena Ď


cena Ď


Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Nový Bor. Ceny Ď nezištně vyrobila sklárna Artcistal Bohemia ve Velkém Oseku. Akci podpořili studenti Střední odborné školy a Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Produkci nezištně zajistila paní Jitka Langerová. Pořadatelem aktu udělování cen byl Richard Langer, pořadatel celoplošného projektu „cena Ď 2001 – 2022“.

Na setkání mecenášů, dobrodinců a morálních i lidských vzorů přítomné hosty přivítal starosta Nového Boru pan magistr Jaromír Dvořák, který tento projekt osobně upřímně podporuje dlouhých 12 let. Velkou oporou ceny Ď je práce paní doktorky Aleny Forgáčové z odboru kultury města Nový Bor, která velmi obětavě projektu pomáhá stran invence a produkce, stejně jako její kolegové.

Město Nový Bor bylo současně hostitelem této, co do návštěvnosti velmi úspěšné akce (očekávali jsme 30 hostů, ale nakonec nás bylo na 65), neboť na cenu Ď nejsou zvaní ti, kteří projektu nerozumí, ale naopak ti, kteří vědí, jaký je její smysl, tedy nominující, nominovaní, partneři, členové Kolegií a samozřejmě letití příznivci, jako tomu bylo zde, když dorazili i ti, jenž před mnoha lety cenu Ď získali, aby opět měli možnost zažít báječnou atmosféru mezi těmi, kteří tento svět dělají krásnějším.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Krajské kolo za Liberecký kraj hostilo i „cenu Ď v Ústeckém kraji 2022“, jíž zde reprezentovalo Gymnázium Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem, které převzalo nad letošním ročníkem, prostřednictvím ředitele Ing. Mgr. Michala Šidáka a mnoha studentů „morální záštitu“, stejně jako tuto záštitu pro letošek hledáme u Rotary klubu v ČR a Lions klubu v ČR, s nimiž chystáme nádherné překvapení, tak jako s gymnáziem, pro finálovou ceremonii na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022.

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2022

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz