www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2022:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cen Ď v Sokolově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Kynšperku
   - cena Ď v Ostrově
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Lipnici nad Sázavou
   - cena Ď v Pacově
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Opavě/Ostravě
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   LIPNICI   NAD   SÁZAVOU   2 0 2 2


cena Ď

„Místní cenu Ď v Lipnici nad Sázavou 2022“ z rukou náměstka primátorky statutárního města Jihlava pana magistra Petra Ryšky (také je učitelem, trenérem a členem Českého olympijského výboru, na fotografii zcela vpravo) a dlouholetým členem Kolegia ceny Ď panem Ladislavem Chmelíkem (také je tajemník Českého filharmonického sboru Brno, na fotografii zcela vlevo) převzal sochař pan Radomír Dvořák v zastoupení dcerou Adrianou.

Nominaci přihlásil Penzion U České koruny v Lipnici nad Sázavou, který provozuje rodina potomků spisovatele Jaroslava Haška: Jestliže je ve světě dílo Jaroslava Haška slavné a u nás doma hodně lidí nedá například na „Dobrého vojáka Švejka“ dopustit, pak máme radost, že nejen my (rodina potomků spisovatele, který velkou část svého díla napsal právě tady v Lipnici nad Sázavou, kde bydlel „v hospodě“ a kde nyní, z úcty k němu, pracujeme a staráme se o osvětu jeho díla), ale i pan sochař Radomír Dvořák, děláme vše pro to, aby místa, která měl Jaroslav Hašek rád, byla lákající stále pro větší okruh tuzemských, ale i zahraničních návštěvníků. V okolí Lipnice, v lesích na skále nad hladinou zatopených lomů, se nachází symboly spjaté s příběhem Švejka. Umělecky vytesané „oko“, stejně tak vytesaná do skály přenádherně „ústa“, samozřejmě neschází ani „ucho“, plus pod Lipnicí na louce velká „hlava 22“, coby ohromná busta samotného spisovatele – to vše je kromě přírodních krás, hradu Lipnice, historie protkané s Jaroslavem Haškem (má zde hrob na místním hřbitově), součástí, nutno říct přirozenou, nenásilnou součástí, Lipnice nad Sázavou, obdivovanou turisty, historiky, čtenáři, náhodnými návštěvníky, milovanou místními, alespoň jistě námi. Pan sochař všechna zmíněna sochařská díla pracně, bravurně a citlivě zakomponoval do přírody. Odmakal na nich neuvěřitelné množství hodin a málokdo asi ví, že vše udělal zdarma, nezištně. Jeho práce je velmi kvitována, líbí se a už sem patří, jako hrad a krásná příroda vůkol. Děkujeme sochaři Radomíru Dvořákovi a přejeme mu hodně inspirace do jeho další práce. Rodina Richarda Haška, vnuka spisovatele J. Haška.

Co vše aktu předání této ceny Ď předcházelo, co tyto lidskou energií nabité chvíle provázelo, kdo hostil akci, převzal záštitu, vyrobil ceny apod., se dočtete níž…

cena Ď

…než byly v Gotickém sále historické radnice v Jihlavě dne 26. září 2022 vystaveny krajské a místní ceny Ď pro oblast Vysočiny a blízkých krajů, namířil si pro ně pořadatel do rukodělné sklárny Artcristal Bohemia se sídlem ve Velkém Oseku, která je nezištně vyrábí od roku 2008, aby svou náročnou prací, zvláště v současnosti těžce zkoušenou nedávnou pandemií a nynějšími cenami energií, složila upřímný hold mecenášům a dobrodincům v ČR, kteří byli nominovaní na cenu Ď, aby se jim onou nominací po boku dalších nominací, jež si jsou navzájem v morální hodnotě rovny, veřejně důstojně poděkovalo s tím, že pokud někdo z nominovaných získá i skleněnou cenu Ď, coby symbol tohoto díku, je to proto, aby právě jeho počin, příběh…, byl ostatním inspirací.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Cesta autem z chalupy od Klatov (kde u počítače a telefonu pořadatel vymýšlí a na dálku organizuje projekt ceny Ď, letos už 22. rokem) k Poděbradům, byla dosti „dobrodružná“, poněvadž pořadatel vyrazil z Pošumaví z chalupy zrána s představou, že má k dobru časovou rezervu, ale pak se zjevila objížďka, poté objížďka z objížďky, načež semafor s kyvadlovou dopravou, dále kolony, takže mu dalo zabrat nemyslet na to, jak by akce proběhla, když by nebyly ceny Ď, nebyly by na místě vyhlašovací listiny, nebyl by scénář a nebyl by ani moderátor této akce, který jako pořadatel je vlastně jediný na místě v obraze, jak to má proběhnout. Jedno ale díky tomu pochopil! A to, že dopravní situace není snadná pro nikoho, přičemž k tomu každý neseme ranec starostí, vytížeností prací i soukromými problémy, takže když se nás pak v Jihlavě sešlo okolo padesátky, klobouk vděku vůči všem, kteří nelitovali kilometrů vlakem, autem, busem, ať už dorazili zavčasu na 15.30 hodin z Ostravy, Brna, Pardubic, Dvora Králové, Lanžhota, Zlína, Olomouce…!

cena Ď


cena Ď

Ve Velkém Oseku od sklářské pece na moment odběhl syn zakladatelů sklárny, inženýr Jan Machálek ml., jehož symbolizuje, stejně jako jeho rodiče, neuvěřitelná pracovitost a pokora. V bedně od banánů předal skleněné ceny Ď (krajské ve tvaru kapky „štěstí“ a místní ve tvaru „křišťálové věštící koule – aby předpověděly všem oceněným za jejich počiny co nejlepší budoucnost v jejich snaze; každá cena byla konkrétně popsaná dle krajů a měst, viz ukázka na fotografiích) a už si to šinul k rozdělanému dílu. Mezi Velkým Osekem a Jihlavou pršelo. Zdálo se, že prvně po mnoha dlouhých letech, co statutární město Jihlava podporuje „cenu Ď na Vysočině“ a hostí mecenáše a dobrodince na tomto krajském kole, za záštity primátora města, (již byli takoví tři a ta nynější - paní magistra Karolína Koubová aktuálně, podobně jako její předchůdci, velmi vstřícně opět převzala nad touto akcí záštitu), se bude akce konat bez vydatných slunečních paprsků, které vždy tak optimisticky pronikaly okny s vitrážemi do gotického sálu, že nikomu nevadilo, jak tato krása na druhé straně komplikuje fotografování, protože ceny se předávají přesně před těmito okny. No, jen co vůz s cenami Ď a vším dalším potřebným dorazil na Masarykovo náměstí v Jihlavě, na obloze se zjevilo slunce a scénář počasí se opakoval přes kopírák dle let minulých…

cena Ď


cena Ď

Na akci byly předány krajské ceny Ď za – kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj. Dále byly uděleny i místní ceny Ď v Jihlavě, Pacově, ve Dvoře Králové, v Opavě, v Jemnici, v Lipnici nad Sázavou, Přelouči, Olomouci a Blansku. Za všemi těmito udělenými cenami Ď, se ohlížíme v dílčích článcích na tomto webu v části „realizovaná krajská a místní kola 2022“ s tím, že základ každého takového článku je shodný v tímto, jen se mění fotografie a texty se jmény u okamžiků předávání těchto cen Ď.

cena Ď

Výjimečnou zpestřující novinkou krajského kola „ceny Ď v Jihomoravském kraji 2022“ byla na této akci účast 16 žáků 8.B Masarykovy Základní školy Lanžhot, za doprovodu jejich učitele a inspirátora k této činnosti pana magistra Jana Kosíka. Mladí lidé, kteří téměř mají našlápnuto do života, měli za úkol ve svém regionu nominovat takové osobnosti, které je životně inspirují. Holky a kluci se shodly na 4 jménech, přičemž jedno je přihlášeno stran nominace na cenu Ď „in memoriam“. Dohodli jsme se, že všechny 4 nominace budou přímo žáky přečteny před přítomnými aktéry ceny Ď, ale ani jedna z nich nebude zařazena do volby Kolegia ke hlasování o místní nebo krajskou cenu Ď, protože jsme vytvořili speciální kategorii pro finále ceny Ď na Nové scéně ND dne 26. 10. 2022, kde si na scéně tito žáci dle své volby svého držitele „speciální celostátní ceny Ď žáků 8.B ZŠ Lanžhot“ určí a ocení. Jde o zcela nový „závan“ do projektu, který ukazuje, jak je folklor, historie, ale i sport místníma očima v oblasti Lanžhotu, důležitý pro nastávající generaci…

cena Ď


cena Ď

Město Jihlava poskytlo nezištně prostor i pohoštění. Zájem tohoto města o „děkování po boku ceny Ď“ je letitý a městu patří velký dík. Některá města říkají, že mají své ceny…, ale je dost možné, že je svého času právě cena inspirovala k následování, avšak ne proto, aby tím zmizela ze zorného pole. Děkování totiž nikdy není dost a každý projekt, každé ocenění, má jiná pravidla, jinou atmosféru, jiný dopad a proto tým ceny Ď věří, že si takovéto akce nekonkurují, nýbrž se mile doplňují. Je fakt, že cena Ď je zde 22 let, je nezávislá a její místní ceny Ď a krajské ceny Ď mají šanci přesáhnout svou osvětou hranice měst i regionů. A naopak celostátní ocenění se zase může o to víc vnímat tam doma, u Vás všech, ve Vašich domovech kdekoliv po ČR. Když se udělí cena města XY, je dost pravděpodobné, že na druhé straně ČR se o ní nebude mluvit. Takhle vše putuje našim projektem už 22 let až do finále, které opět máme štěstí realizovat ve vzácné spolupráci s Národním divadlem v Praze, za podpory nezištné – hlavní produkční projektu cen Ď paní Jitky Langerové.

cena Ď

Po krásné akci, plni dojmů, jako poslední zůstali v debatě o životě čtyři chlapi. Zleva: Kapitán Jan Czvalinga, Jaroslav Svoboda (Sdružení česká zoo a pořadatel cen Bílý slon chovatelům v zoo), Vladislav T. Jiroušek (světově respektovaný zoolog a cestovatel) a Richard Langer (autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2022). Ještě venku na chodníku cítili, že témat k popovídání a vzájemným poznáním názorů mají tolik, že bude fajn se potkat na finále v Praze. Určitě se přidejte, patříte-li k nominujícím, nominovaným, či partnerům a pomocníkům ceny Ď…

Tým ceny Ď 2022


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz