www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2022:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cen Ď v Sokolově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Kynšperku
   - cena Ď v Ostrově
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Lipnici nad Sázavou
   - cena Ď v Pacově
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Opavě/Ostravě
Městská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   O S T R O V Ě   2 0 2 2


Ve středu 21. září 2022 se v klášteře svatého Antonína Paduánského v Sokolově uskutečnila „cena Ď v Ostrově 2022“ a to po boku hlavního regionálního ocenění našeho projektu: „Ceny Ď v Karlovarském kraji 2022“. Současně byly předány další „místní ceny Ď“ v rámci tohoto kraje. Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Sokolov, záštitu převzala paní starostka Renata Oulehlová. Městu Sokolov za podporu a hostitelství, stejně jako dalším za morální podporu, včetně těm, kteří nominovali a nominace přijali a na akci se vydali – náleží velké díky!

cena Ď   cena Ď
Foto archiv ceny Ď

V citlivě rekonstruovaném kulturně multifunkčním areálu kláštera se „Setkání mecenášů, dobrodinců, morálních a lidských vzorů“ konalo díky zorganizování městem Sokolov s tím na toto setkání pořadatel ceny Ď Richard Langer ve spolupráci s hlavní produkční Jitkou Langerovou (nezištně projektu pomáhá) „dodal“ program v podobě „příběhů nominovaných a oceněných na cenu Ď v Karlovarském kraji“, kteří, byť každý z jiného světa působení, zde zjistili, že k sobě svým způsobem pro životní filozofii „pomáhat nebo inspirovat okolí“, patří.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Ceny Ď z rukodělné sklárny Artcristal Bohemia ve Velkém Oseku nezištně jako výraz obdivu všem přítomným dodal majitel sklárny inženýr Jan Machálek. Měly tvar „kapky“ asi proto, aby každému oceněnému přinesli minimálně „kapku“ štěstí. Jinak i zde platilo, že každá nominace = poděkování a ty, které se promění v ocenění, jsou pouze navíc považovány za symbol tohoto veřejného „děkuji“ neboli veřejného, důstojného, srdečného, hlasitého…: „Ď!“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov, v úpravě oříznutím R. Langerem

Přítomné vzácné hosty, jak 22 let říkáme „skutečné ryzí celebrity současnosti“, neboť „celebrita“ v našem vnímání znamená „neskonale inspirativní lidská bytost“, přivítala starostka města Sokolov paní Renata Oulehlová, jíž končí funkční období a poněvadž dále nekandiduje, vyslechla si bez toho, že by šlo o „podlézání“ od pořadatele ceny Ď slova: „Vím, že máte moc blízko k charitě a proto Vás mám rád a nejen proto, jste hrdá patriotka hornických tradic, bez nichž by naši předci neměli šanci fungovat alespoň tak, jak fungovali, protože za vším fungováním výroby, dopravy, bydlení bylo ponejvíc „uhlí“ a k němu patří těžká práce….“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Pořadatel ceny Ď 2001 – 2022 (Richard Langer) vysvětlil, proč na každém krajském a místním kole ceny Ď 2022 má na sobě sako naruby: „Zdá se mi, že svět kolem nás je naruby, ale my můžeme přemýšlet jako dosud…“ – S tím, že si jej takhle nechá až po finále na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022, aby i přes složitou dobu, kdy svět nemá klid už 3 roky, lidé se obávají budoucnosti, je třeba nezapomenout pozitivně myslet a brát si inspiraci od nominovaných na cenu Ď, protože oni dle jeho úvahy jsou zárukou naděje, kterou si musíme i konáním takových akcí, jako je tato, hýčkat.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď


cena Ď


cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov


„Cena Ď v Ostrově 2022“ – na základě soukromé - osobní nominace patriotky a kronikářky města Ostrov, paní Walburgy Mikešové, místní cenu Ď převzala z rukou paní Mikešové a paní Oulehlové paní Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov. Text nominace zní: „Mgr. Irena Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov - ráda nominuji magistru Irenu Konývkovou, která dělá vedoucí souboru HOP – HOP, je to divadelní soubor získávající různá ocenění v zahraničí a po celé naší republice. Například v roce 2017 soubor získal „Cenu Pavla Dostála“ při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova. Divadelní soubor mající za sebou okolo devadesátky premiér, sklidil úspěch v rámci akcí, jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkařská Chrudim a Celostátní přehlídka ZUŠ. V zahraničí zaujal v Anglii, Belgii, Indii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku. Divadelní soubor HOP – HOP má každoročně na svém kumštýřském kontě na 75 veřejných vystoupení. Paní Irena Konývková ale také prostřednictvím ZUŠ Ostrov pořádá mezinárodní festival dětí a mládeže SOUKÁNÍ OSTROV, vloni se již konal 12. ročník tohoto bienále. Tato akce je podporovaná světovou organizací AITA/IATA. Také lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecní školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívaní dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět. Při festivalech bývá i lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem. Paní Konývková je držitelkou Ceny Českého střediska ASSITEJ za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační (2018). Výrazně ale paní Konývková proslula také jako úspěšná, kreativní a obětavá ředitelka ZUŠ Ostrov, kde působí od roku 1980. Tato ZUŠ je velmi činorodá, nabízí vzdělání a zkušenosti mnoha stovkám dětí ročně, je obdivovaná v ČR i zahraničí, vždyť jen pod touto ZUŠ působí hned několik hudebních souborů, kapel a to takových, že jsou zvané na významné akce s pověstí „super kvality“. K paní Ireně Konývkové cítím upřímné přátelství a obdivuji na ní perfekcionalismus, ale také člověčinu. Její stopa je v tomto městě jedna z těch zásadních! Pod to se osobně podepisuji…

cena Ď


cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Během akce byly kromě „ceny Ď v Karlovarském kraji 2022“ předány místní ceny Ď v těchto městech:

Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Chodov a Březová (viz jednotlivé články zde na webu v části „realizovaná městská kola 2022“.

Fotoreportáž s obsáhlým textovým komentářem z celé akce, jak s ohlédnutím za předáním krajské ceny Ď, tak s ohlédnutími za předáváním místních cen Ď, najdete na FB stránce ceny Ď, kde byla zveřejněna 25. září 2022:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

Na akci promluvili o svých nominovaných nebo svých počinech mnozí hosté, každý, kdo chtěl a jak chtěl. Atmosféra byla obyčejně krásná, neformální a slavnostní zároveň.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Prvně jsme v Karlovarském kraji slyšeli po boku nové kategorie ceny Ď a to: „Cena Ď pejska Gumpa“, vyprávět o pomáhání v psím útulku v Mariánských Lázních. Sympatická a slečna Petra Charvátová byla sice nervózní z veřejného slova, ale současně tak lidská, že to přesně patřilo k tomu. Prostě: „S pejsky to umí a chlubit se tím neumí…“

cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová

Podobně na tom byla i hluboce empatická paní Katka Trnková, která roky pomáhá v hospici Motýl a právě zde se svěřila, že nyní sama bojuje s nemocí. Kéž jí její dobré skutky tam nahoře přičtou k dobru.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Pohoštění bylo fajn, děkujeme městu Sokolov. Hlavně ale byla fajn nálada. Hodně si lidé povídali… A druhý den nám jedna z návštěvnic, která byla na ceně Ď prvně v životě, do telefonu řekla: „Byla jsem překvapena. Seděla jsem a užívala jsem si to, jak příběhy plynuly. Bylo mi tak moc krásně…“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Všechny nominace, bez ohledu na to, zda získaly místní nebo krajskou cenu Ď, automaticky sobě rovny postupují do finále v Praze, kde již budou roztříděny do svých příslušných celostátních kategorií (zde byly vespolek v jedné společné). V každé takové, má každá tato nominace, naprosto novou šanci získat cenu Ď, tentokrát již ale „celostátní“.

Tým ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz