www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2023
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - CENA Ď 2023


Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Královédvorská Arnika z.s. - Královédvorská Arnika je dobrovolnické centrum, které sdružuje, zastřešuje a organizuje práci dobrovolníků. V roce 2022 oslavila 20 let svého působení. Za tu dobu prošlo organizací více než 200 dobrovolníků, aktuální počet je asi 40 členů.
Své služby nabízí především lidem nemocným, starým, hendikepovaným nebo jinak potřebným. Mezi největší příjemce jejich služeb patří Domov svatého Josefa v Žirči, Diakonie ČCE a Domov důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.
U nás v Domově pomáhají dobrovolníci při individuálních, skupinových aktivitách a velkých akcích. S uživateli chodí na procházky, výlety, pomohou při společném pečení a vaření. Na velkých akcích vypomohou s obsluhou a asistují uživatelům, když je potřeba. Navíc vždy na tyto akce napečou a připraví drobné pohoštění na kterém si uživatelé rádi pochutnají.
Předsedkyní, zakladatelkou, stále nejaktivnější členkou a „Duší“ je paní Jana Štěpánová, která je velmi otevřená, empatická a vždy ochotná nabídnout pomoc. Svým naladěním, empatií, poctivostí a neokázalým vystupováním dokáže nadchnout a přitáhnout další lidi k pomoci potřebným.
Na jejich internetových stránkách https://www.kralovedvorskaarnika.cz/ v rubrice O nás je uvedeno, že: „Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“. Ano, je to tak, Jana, ani Arnika se svou činností nikde moc nechlubí, činy ale jasně hovoří za ně…
V loňském roce k příležitosti výročí svého založení Jana se svými kolegyněmi vydala almanach, který je plný fotografií a příběhů a přibližuje, opět velmi neokázale, jejich poctivou dvacetiletou práci. Důležitý odkaz na almanach: https://www.kralovedvorskaarnika.cz/media/20-let-dobrovolnictvi-s-kralovedvorskou-arnikou/


Safari Park Dvůr Králové nominuje:

Nadace ČEZ - Naděje pro severní bílé nosorožce - Nadace ČEZ opakovanou podporou významně přispívá k naději na záchranu nejohroženějších savců současnosti – nosorožců bílých severních. Na světě jsou známy poslední dvě samice tohoto nosorožce, obě se narodily ve Dvoře Králové, v současné době žijí v Keni a ani jedna z nich nemůže přirozeně zabřeznout. Jedinou nadějí na záchranu jsou tak umělé techniky reprodukce, které ovšem musejí být pro tyto nosorožce speciálně vyvinuty. V letech, kdy spousta lidí nevěřila, že by se tyto nosorožce mohlo ještě podařit zachránit, podporovala Nadace ČEZ úsilí Safari Parku Dvůr Králové a díky její finanční podpoře se podařilo vyvinout metodu na odběr vajíček z posledních samic a rovněž vytvořit postup pro vznik embryí. V roce 2019 se mohlo přistoupit k vůbec prvním odběrům vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni a následně se v laboratoři v italské Cremoně vůbec poprvé podařilo vytvořit embrya těchto vzácných zvířat. Projekt mezitím začal být sledován doslova po celém světě, bez podpory Nadace ČEZ by však vůbec neměl šanci dostat se tak daleko. Fotografie nosorožce bílého severního, který žil ve Dvoře Králové, byla zveřejněna na obálce časopisu National Geographic a následně byla veřejností zvolena i fotografií desetiletí časopisu National Geographic z více než 21 milionů fotek. Do doby této nominace se podařilo vytvořit už 29 embryí tohoto vzácného nosorožce, a dokonce se podařilo v laboratoři vytvořit i tzv. primordiální zárodečné buňky – jako u vůbec prvního velkého savce na světě. Tento objev byl publikován na konci roku 2022 a Nadace ČEZ v současné době pomáhá překonání dalšího problému na cestě k záchraně nosorožců – dalším nutným krokem je vložení embrya nosorožce do těla náhradní matky a její úspěšné zabřeznutí. Díky Nadaci ČEZ existuje naděje, že by se to v nejbližších měsících mohlo podařit.

Oblastní charita Hradec Králové nominuje:

Ivana Marečková - Ivana Marečková, laskavá, hodná, úžasná žena, dobrodinec s velkým laskavým srdcem.

Iva se poprvé do týmu dobrovolníků hradecké Oblastní charity dostala v roce 2015. Zapojila se tenkrát se zápalem sobě vlastním do premiérové Národní sbírky potravin. S manželem se přestěhovali do Hradce Králové a cílila na aktivity, které ji odjakživa naplňovaly – vzdělávání, pomoc tam, kde je třeba.
Přátelství party hradeckých dobrovolníků ji chytlo za srdce, pravidelně se účastní víkendových pracovních brigád, aktivně se účastnila pomoci ukrajinským uprchlíkům ve skladu Potravinové banky i ve skladu materiální pomoci. Již téměř rok provází nevidomého muže na pravidelné dlouhé procházky, okořeněné společným humorem a nekonečným vyprávěním. Má mnoho dalších aktivit, je spoluorganizátorkou Běhu do vrchu Mladkov - Suchý vrch, je velmi aktivní v Rosa klubu, který sdružuje milovníky růží, je hodnotitelkou soutěže Zlatá růže Hradce Králové. Spoluorganizuje setkávání členek Seniorské sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků Královéhradeckého kraje
Iva je jedinečná. Je upřímná, má dar vidět, naslouchat, chápat, nebát se, zajímat se. Je to rváč, který se zakousne a vytrvá. Například sehnala elektrické motůčko pro sociální dílnu Zahrada v Žamberku a napsala výrobci, který je věnoval darem.
V uplynulém roce zemřel kamarád dobrovolník Milan. Než odešel, byla Iva pro něj a jeho paní velkou oporou. Chodila na návštěvy i do sociálního zařízení mimo město, pomáhala hledat speciální pomůcky. Později, když byl již Milan u Alenky doma, byla v kontaktu téměř denně, a to i přesto, že nebylo vůbec jednoduché vidět, jak kamarád umírá a jak se každým dnem zhoršuje. Byla hnacím motorem i pro ostatní dobrovolníky a povzbuzovala je, aby se u Míly střídali. I dnes je stále v kontaktu s jeho ženou Alenkou a občas jdou na kafíčko, či na nějaký koncert.
Alenka a Milan nejsou jediní, pro koho je Iva dlouhodobě nepostradatelnou dobrou duší, andělem, dobrodincem. Je velkou oporou kamarádce s nemocným dospělým synem, opora ženy, která zemřela snacha a která se stará o tři vnoučata...
Ivana vloni oslavila významné životní výročí. Sedmička na začátku je v jejím případě skutečně pouze číslo. Má stále veselé oči a pozitivní, srdečnou duši. Vesele mává, když ji potkáte na ulici, zahrne vás laskavostí a svojí přirozenou bodrostí, zbystří, když cítí bol. Miluje svého manžela a on jí oplácí stejnou dávkou lásky a pozornosti.
Nominací na Cenu Ď bychom jí chtěli upřímně poděkovat za všechny, na které se usmála, potěšila, podržela, kterým pomohla a rozzářila život.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz