www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2023
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

 

K R A J S K É   N O M I N A C E / P L Z E Ň S K Ý   K R A J -  CENA   Ď   2023


Městská charita Plzeň nominuje:

Ing. Marta Ovsjannikova - Pracuje jako dobrovolnice od roku 1991, od roku 1994 zastává funkci jednatelky Farní charity u Panny Marie Růžencové, která je součástí Městské charity Plzeň. Farní charita slouží ke zprostředkování pomoci těm, kteří v okolí nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Většinou se jedná o návštěvní službu a společnost starým a nemocným lidem. Profesionální péči zajišťují sociální služby. Pod jejím vedením navštěvují členové farní charity charitní domovy a hospic s malou pozorností k Vánocům a Velikonocům, chystají balíčky pro staré a nemocné farníky, které osobně předávají v jejich domácnostech. Nezapomínají ani na jejich životní jubilea. Už 23 let se aktivně zapojují do Tříkrálové sbírky. Pravidelně zajišťují včetně dopravy pro hůře pohyblivé lidi návštěvu Památníku obětem zla a poutní zájezdy na různá místa, kam by se klasickými zájezdy těžko dostali.. Pravidelně pořádáme 1X měsíčně Čaj o třetí, kam zveme zajímavé hosty. Jako farní charita jsou aktivně dlouhodobě zapojeni do projektu Adopce na dálku, kde finančně podporují vzdělání pro dívku v Litvě a 2 děti v Bolívii.
To je dobrovolnická pomoc paní Marty v rámci vedení Farní charity a pokud se tím vykonalo něco dobrého pro bližní, děkujeme především Bohu, že žehná jejímu snažení a všem, kteří v tomto díle pomáhají.

Dětský domov Kašperské Hory nominuje:

Sbor dobrovolných hasičů městské části Praha Újezd zastoupená panem starostou Václavem Drahorádem - Parta dobrovolných hasičů z Prahy - Újezd, navázala spolupráci s naším domovem díky jednomu malému táborníkovi z DD, který si je v létě na táboře našel a už nepustil. Hasiči z Prahy - Újezda dělají pro náš domov samé dobré skutky. Myslí tak na naše děti, které mají svou cestu životem o něco komplikovanější. Kromě říjnové návštěvy u nás v DD a ukázky hasičské techniky a hašení, zorganizovali u nich "doma" během Halloweenu tombolu, jejíž výtěžek poslali našemu dětskému domovu. Krom finanční pomoci, která je pro nás důležitá, zahrnují nás a především naše děti i dalšími věcnými dary. V červnu nás pozvali k nim na dětský den a sportovní den, který organizovali a starali se o naše děti úplně parádně. Moc jim děkujeme!

PhDr et. Mgr. Jana Tláskalová - Loni na podzim onemocněla na dlouhou dobu logopedka, ke které docházely naše děti z DD, ta nakonec ke sklonku roku 2021 svoji praxi v Sušici úplně uzavřela. Dětí v logopedické péči jsme měli tehdy přibližně 15 a bylo potřeba najít náhradní řešení. Oslovili jsme paní logopedku PhDr. Janu Tláskalovou z Vimperka, která nám v mnoha směrech vyšla vstříc a do našeho domova začala dojíždět. S dětmi pracuje úplně úžasně, je opravdu odborníkem na svém místě, věnuje se dětem velmi intenzivně, má se všemi dětmi v DD krásný vztah; dojíždí každý týden nebo alespoň jednou za 14 dní a říká o našem dětském domově, že je to ráj na zemi. Děti paní logopedku mají rádi, říkají jí babi a těší se na setkání s ní. Jejich řečové schopnosti se díky naší milé „babi“ opravdu zlepšují a tato navázaná spolupráce přináší své plody. Jsme nesmírně vděční a šťastní, že ji máme.

Petra Kaldová, AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. a členka celostátního Kolegia nominuje:

Pavel Mudra - Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Nominuji Pavla Mudru, muže, manžela, majitele firmy BioDry, mecenáše v oblasti vzdělávání, mentora v oblasti boje proti drogám!
Pavel je příkladné M!!! Je výrazný prostorově, je ale především výrazný a inspirativní v oblasti uvažování o a realizace ochrany prostředí, ve kterém žijeme. Jeho příkladné přispívání ke zlepšení životního prostředí je komplexní a Pavel nevynechává snad žádnou oblast života ze svého repertoáru = pomáhá lidem neinvazivně vysoušet jejich nemovitosti, aby nechátraly. Ochrana lidských obydlí v jeho podání je v důsledku ochranou přírodních surovinových zdrojů, protože budovy se díky BioDry „dožívají vyššího věku“, nemusí být předčasně demolovány, tedy nevzniká odpad a není potřeba nových stavebních materiálů. Současně zlepšuje životní prostor lidem, kteří v takových budovách žijí nebo pracují – ti nejsou vystavováni vlhkému a plísněmi zasaženému prostoru a jsou zdravější a hlavně radostnější! To, že Pavel má krásnou práci, za kterou mu patří Ď díky jeho výsledkům, by Vám mohlo připadat moc malé, ale je třeba si Pavla představit v jeho pravé velikosti! Pavel ve svém volném čase přednáší o lidské mysli a pomáhá lidem, aby se zlepšovali ve svém každodenním životě – tuhle dobrovolnickou aktivitu provozuje v Plzni a Nepomuku a je v tom fenomenální! V neposlední řadě aktivně působí jako „průvodce“ a mentor dětí a mládeže v oblasti prevence drog – kdy každoročně (už 12 let) pomáhá s organizací i přednáškami o problematice drog na školách po celé České republice v rámci projektu CYKLOBĚH „ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU“.
Když se na to dívám z ptačí perspektivy – na Pavla jako na celek, musím zdůraznit, že jeho způsob ochrany životního prostředí je opravdu neuvěřitelně dokonalý… Často máme termín ochrana životního prostředí spojený s odhazováním odpadků v krajině, těžbou uhlí nebo nově s emisemi CO2… Ale… Kdo ničí přírodu? Ona sama nebo ve své mysli zamotaný člověk, který nerozumí tomu, že bez funkčního životního prostředí tu za pár let nebude? A jak moc jsou zamotaní lidé užívající drogy?
A kdo to zvládá v té jasně ukázané celistvosti řešit? PAVEL MUDRA – můj letošní žhavý kandidát na cenu Ď za životní prostředí!
Znám Pavla už asi 7-8 let a za celou tu dobu jsem nezažila případ, situaci, moment, že by měl problém s něčím pomoci…
Filmový svět má svoje Avengers, super schopné a nadané jedince, kteří se zavázali chránit svět před různými hrozbami…
My v Čechách máme Páju Mudru, a za to mu velký dík! Tedy Ď!!!

redakce novin Kouzlo domoviny (Rabbit) nominuje:

Michal Palacký s manželkou Petrou, kemp Nový rybník - "V kategorii "cena Ď - kouzlo domoviny" nominujeme pana Michala Palackého a jeho autokemp Nový Rybník u Žinkov na Nepomucku (Plzeň - jih), který před pár lety tento kemp převzal sice ve funkčním, ale jinak neutěšeném stavu bez potřebných investic za mnoho desítek let zpátky. Je velkou radostí pozorovat, jak se každým rokem kemp zkrášluje a renovuje. Jak se pan Palacký snaží i přes značné investice zachovat lidové vstupné a minimální ceny za služby, aby bylo toto přírodní rekreační zařízení co nejpřístupnější široké veřejnosti. Co se KOUZLA DOMIVINY týká, návštěvníky potěší každodenní vyvařování českých specialit v restauraci náležící do areálu kempu (opět za rozumné peníze). Není jistě náhoda, že právě v této restauraci mají přednost čepovaná piva z lokální produkce, neboť vše souvisí se vším a u českého rybníka by podle slov pana Palackého mělo být i české pivo a když už lokalita Nepomucka, tak z nedalekého malého pivovaru, jehož činnost doplňuje pestrost regionu. V posledních obdobích zde vybudoval i letní krytou scénu pro účel pořádání koncertů, kde nezapomíná jen na mladé, ale nabízí i vyznavačům lidovějších žánrů produkce umělců, kteří obohatí kulturní program kempu a současně potěší třeba seniory, kteří se sem za rozumné peníze mohou sjet ze širšího okolí. Například zde letos účinkovali v tomto smyslu po celé ČR velmi známí pan Václav Žákovec s paní Aničkou Volínovou. Senioři prožili nádherné odpoledne a navíc dostali od pana Palackého jako pohoštění zdarma domácí koláče. To vše v obklopení upraveného kempu, kde z jedné části na člověka dýchne zákoutí rybníka s lekníny a rákosím a z druhé stánek s výjimečně chutnou limonádou, jak jinak, než z české produkce (novinka od českého pivovaru). A jestli je tam ještě někdo spokojený, jsou to rybáři, kteří zde mají doslova ráj. Po období covidu je zázrak, že někdo zvládnul toto těžké období a ještě u toho nadšeně investoval do budoucnosti. Brzy se návštěvníci mohou těšit na nový minigolf... Jestli v tomhle koutku naší země něco pomáhá dotvářet pocit kouzla domoviny, je to kemp Nový rybník u Žinkov!" Přejeme provozovatelům kempu, ať se jim i nadále každým rokem daří renovovat kemp v tempu, které nastavili!

studenti Gymnázia Blovice nominují:

Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia Blovice přihlásili z regionu Plzeňska celkem 10 nominací a to na základě ankety pro nominační účel zde zorganizované, aby vznikl důvod diskutovat o tom, která místa jsou studentům v jejich domovině nejmilejší, kam by pozvali návštěvu ze zahraničí, když by se chtěli svou domovinou prezentovat.
Jednotliví správci nominovaných míst byli o rozhodnutí studentů mailem informováni. Pokud se k těmto „tipům na výlet“ přihlásí i jako správci, bude ona konkrétní nominace považovaná nejen za „nominace v rozsahu tip na výlet“, ale i jako nominace daného subjektu, který se o svěřené místo pečlivě stará. V takovém případě budou zástupci těchto správců pozváni na krajské i celostátní kolo ceny Ď, kde mají šanci získat některou z cen Ď, jakožto „zástupci nebo představitelé nominovaných míst“.

Lidový dům Blovice - Ředitel Lidového domu v Blovicích Bc. Václav Podroužek s radostí nominaci přijal.
Lidový dům Blovice je kulturní zařízení v centru Blovic sloužící všem věkovým skupinám. Celoroční pořádání koncertů, divadelních představení, tanečních kurzů, různých setkání (senioři), plesů a dalších akcí kulturního charakteru. V létě promítání filmů. Součástí LD je vinárna. Web Lidového domu: https://www.lidovydumblovice.cz/

Zach´s Pub – hudební klub a irská hospoda - Jménem Zach´s Pub s.r.o. pan Karel Zach s poděkováním studentům nominaci přijal.
Celoroční hudební program různých žánrů v neopakovatelné atmosféře spojuje lidi různých generací. Web klubu: https://www.zachspub.cz/

U Františka z.s., Borovno - Zařízení slouží jako útulek pro opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy. Velmi aktivně bojuje proti psím množírnám, testování a pokusech na psech. Web útulku: https://ufrantiska.cz/

Buddhistická stúpa osvícení v Těnovicích - První stúpa v ČR s překrásným výhledem a magickou atmosférou. Místo pro poklidné rozjímání a relax v dnešním uspěchaném světě. Web Buddhistická stúpa https://tenovice.bdc.cz/

Padrťské rybníky - Historicky jedinečná ukázka netknuté přírody s hustou sítí stezek pro pěší i cyklisty. Díky tomu, že zde byl do Sametové revoluce vojenský újezd uzavřený veřejnosti, zde kromě mnoha vzácných rostlin žije i spousta mnohdy chráněných vzácných druhů živočichů. Web https://cs.wikipedia.org/wiki/Padr%C5%A5sk%C3%A9_rybn%C3%ADky

Obec Srní - Malebná šumavská víska z 18. století, v blízkosti se nachází kouzelná Hauswaldská kaple, která je pověstná magickou silou. Dále vlčí výběh s naučnou Vlčí stezkou tradiční architektura. Web obce: https://www.sumava.net/ousrni/

Zřícenina hradu Radyně - Historicky významná dominanta Plzeňska ideální pro relaxaci, v okolí je krásná příroda (NS Skalní stezka)
Dne 18.9.2023 mailem Městský úřad Starý Plzenec, zastoupen paní Věrou Vlachovou, nominaci oficiálně s potěšením přijal a poděkoval studentům za nominaci. Web Radyně: https://www.hrad-radyne.cz/

Mlýnská strouha alias Plzeňské Benátky - Krásné romantické zákoutí v centru velkoměsta Plzeň vhodné pro relaxaci se spoustou zeleně, jezírkem a interaktivními sochami. V roce 2010 vyhlášena Parkem roku. Web: https://www.visitplzen.eu/lokalita/mlynska-strouha/

Angusfarm Soběsuky (restaurace s penzionem) - Osobitá tematická restaurace s nabídkou specialit z hovězího masa, pořádáním degustačních večerů, silvestrovských oslav i zázemí pro svatební hostiny. Web Angusfarm Soběsuky: https://www.angusfarm.cz/

Pivovar Zlatá kráva Nepomuk - Kouzlo místního pivovaru je znásobeno komplexem dalších zařízení, jako je pivní hotel, lázně, wellness areál U Zeleného stromu. Poskytování bohatých zážitkových programů. Web Pivovar Zlatá kráva: https://www.zlatakrava.cz/


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz