www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2023
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

 

K R A J S K É   N O M I N A C E / STŘEDOČESKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2023


Speciální základní škola Poděbrady, p.o. nominuje:

Mgr. Blanka Kvízová - Nominujeme paní Blanku Kvízovou na "cenu Ď" za její mimořádnou dlouholetou práci učitelky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Její trpělivost, empatie a profesionální přístup k vzdělávání těchto dětí si zaslouží obdiv a uznání. Paní Blanka Kvízová byla velmi často prvním pedagogem, se kterým se děti na své vzdělávací cestě potkaly. Její schopnost porozumět individuálním potřebám každého z nich a vytvořit prostředí, ve kterém se cítí přijaté a podporované, je opravdu inspirativní. Její práce je založena na lásce, trpělivosti a neustálém hledání nových způsobů, jak pomoci dětem dosáhnout svého plného potenciálu.
Paní Blanka Kvízová si získala respekt a důvěru nejen dětí, ale také jejich rodičů a kolegů. Její profesionální přístup k výuce, individuální podpora a schopnost motivovat děti jsou mimořádné. Její práce přináší nejen vzdělávací výsledky, ale také radost a naději do životů těchto dětí a jejich rodin. Je nejen talentovanou a zkušenou pedagožkou, ale také vyniká svou schopností podporovat a spolupracovat s ostatními učiteli. Její přístupnost, ochota naslouchat a sdílet své bohaté zkušenosti s mladšími kolegy jsou nesmírně ceněné.
Náš návrh je zároveň gratulací paní Blance Kvízové k významnému životnímu jubileu a poděkováním za její vynikající práci, kterou pro naše žáky vykonává již 33 let.

Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Dana Vecková - Paní Dana Vecková pracuje jako vrchní sestra v našem domově od roku 2016. S profesionálním přístupem, organizačními schopnostmi a zároveň s úsměvem, láskou a porozuměním zajišťuje péči o naše klienty i vedení kolektivu zdravotních a sociálních pracovníků..
Ocenění v podobě ceny „Ď“ je pak projevem zasloužené úcty i poděkování za její obětavou práci ve prospěch těch nejpotřebnějších.

Speciální základní škola Poděbrady, p.o. nominuje:

PaedDr. Květa Husová - Bývalá ředitelka Speciální základní školy Poděbrady, na škole působila od února 1989, na pozici ředitelky školy od roku 1997 do července 2016.
Paní Květa Husová zasvětila celý svůj profesní život práci s dětmi a jejich rodiči a svou poctivou prací se významně zasloužila o rozvoj speciálního školství v Poděbradech. Ocenit bychom chtěli především její profesní přínos a odbornou erudovanost, díky kterým je jméno školy v odborných i rodičovských kruzích velmi ceněno. Poděbradská speciální škola se tak stala uznávanou a respektovanou školou a příkladem dobré praxe nejen ve Středočeském kraji, ale díky svým aktivitám i v celostátním měřítku. Za dvacet let v pozici ředitelky se jí podařilo rozšířit kapacitu školy, zajistit komplexní poradenské služby pro klienty z celého regionu a vytvořit plnohodnotné zázemí pro více než sto handicapovaných dětí.
Vážíme si paní Květy Husové i jako člověka, pro její lidský přínos a osobní vzor. Svým kolegům dokázala dát vždy prostor a vytvořit „ochranná křídla“ pro osobnostní a profesní rozvoj.
Díky tomu v naší škole vyrostly „osobnosti“ šířící dobré jméno školy a města Poděbrad nejen v České republice, ale i po celém světě. Děti a jejich rodiče byli vždy v centru jejího zájmu, přijímala je vždy s velkou pokorou a byla jim po psychické stránce oporou při zvládání náročných životních situací.
V současné době, byť na zaslouženém odpočinku, paní Květa pomáhá v rámci Speciálně pedagogického centra v Poděbradech (při Speciální škole) jako zkušený metodik při integraci handicapovaných dětí do běžných školy.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz